Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 LEKSIYON 11

Sila Nagsulat Bahin Kang Jesus

Sila Nagsulat Bahin Kang Jesus

Nakita ba nimo ang mga lalaki sa larawan?— Sila si Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Judas, ug Pablo. Silang tanan nabuhi sa panahon ni Jesus, ug sila nagsulat bahin kaniya. Maghisgot kita ug dugang bahin kanila.

Unsay imong nahibaloan bahin niini nga mga lalaki?

Tulo kanila maoy mga apostoles nga nagsangyaw bahin kang Jesus. Nakaila ka ba kanila?— Sila si Mateo, Juan, ug Pedro. Si apostol Mateo ug Juan nakaila kaayo kang Jesus, ug sila parehong nagsulat ug basahon bahin  sa iyang kinabuhi. Si apostol Juan nagsulat usab ug basahon nga gitawag ug Pinadayag ug sa tulo ka sulat nga gitawag ug Unang Juan, Ikaduhang Juan, ug Ikatulong Juan. Si apostol Pedro may duha ka sulat diha sa Bibliya. Gitawag kini ug Unang Pedro ug Ikaduhang Pedro. Sa iyang ikaduhang sulat, si Pedro naghisgot sa higayon nga si Jehova misulti gikan sa langit ug miingon bahin kang Jesus: ‘Kini ang akong anak. Ako siyang gihigugma ug giuyonan.’

Ang ubang lalaki sa larawan nagtudlo usab kanato bahin kang Jesus diha sa mga basahon nga ilang gisulat. Ang usa kanila mao si Marcos. Lagmit didto siya dihang gidakop si Jesus ug nakita niya ang tanang panghitabo. Ang lain pa mao si Lucas. Siya usa ka doktor ug lagmit nahimong Kristohanon human mamatay si Jesus.

Ang duha pa ka magsusulat sa Bibliya nga imong makita sa larawan mao ang mga manghod ni Jesus. Nahibalo ka ba sa ilang ngalan?— Sila si Santiago ug Judas. Sa sinugdan, wala sila motuo kang Jesus. Naghunahuna pa gani sila nga siya nabuang. Apan sa ulahi mituo sila kang Jesus ug nahimong mga Kristohanon.

Ang kataposang magsusulat sa Bibliya nga imong makita sa larawan mao si Pablo. Sa wala pa siya mahimong Kristohanon, ang iyang ngalan maoy Saulo. Nasuko siya sa mga Kristohanon ug gusto niyang patyon sila. Nahibalo ka ba kon nganong nahimong Kristohanon si Pablo?— Usa ka adlaw niana, si Pablo nagbiyahe paingon sa Damasco sa dihang kalit lang nga may nadungog siyang tingog gikan sa langit nga nakigsulti kaniya. Si Jesus kadto! Nangutana siya kang Pablo: ‘Nganong gusto man nimong patyon ang akong mga alagad?’ Human niana, si Pablo nagbag-o sa iyang kinabuhi ug nahimong Kristohanon. Si Pablo nagsulat ug 14 ka basahon sa Bibliya, gikan sa Roma hangtod sa Hebreohanon.

Adlaw-adlaw tang mobasa sa Bibliya, dili ba?— Pinaagi sa pagbasa sa Bibliya, daghan kitag makat-onan bahin kang Jesus. Gusto ka bang makakat-og dugang bahin kang Jesus?—