Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Tudloi ang Inyong mga Anak

 LEKSIYON 12

Nagmaisogon ang Pag-umangkon ni Pablo

Nagmaisogon ang Pag-umangkon ni Pablo

Atong hisgotan ang usa ka batan-ong lalaki nga nagluwas sa iyang tiyo. Ang iyang tiyo mao si apostol Pablo. Wala kita mahibalo sa iyang ngalan, apan nasayod kita nga nagkinahanglan ug kaisog ang iyang gihimo. Gusto ba nimong mahibaloan ang iyang gihimo?—

Si Pablo napriso sa Jerusalem. Gidakop siya kay nagsangyaw siya bahin kang Jesus. May pipila ka daotang tawo nga nagdumot kang Pablo, busa mihimo sila ug daotang plano. Sila miingon: ‘Atong hangyoon ang komander nga ipadala si Pablo sa mga sundalo ngadto sa korte. Manago kita sa daplin sa dalan, ug inig-agi ni Pablo, ato siyang patyon!’

Gisultian sa pag-umangkon ni Pablo si Pablo ug ang komander sa kasundalohan bahin sa daotan nga plano

Nadunggan sa pag-umangkon ni Pablo kini nga plano. Unsa may iyang buhaton? Miadto siya sa prisohan ug gisultian si Pablo bahin niini. Dihadiha, gisugo siya ni Pablo nga sultian ang komander sa kasundalohan bahin niining daotan nga plano. Sayon kaha alang sa pag-umangkon ni Pablo ang pagpakigsulti sa komander?— Dili, kay opisyal kini sa kasundalohan. Apan ang pag-umangkon ni Pablo nagmaisogon ug nakigsulti sa komander.

Ang komander nahibalo gayod kon unsay buhaton. Nagpatawag siyag mga 500 ka sundalo aron panalipdan si Pablo! Giingnan niya sila nga dad-on si Pablo sa Cesarea niana nga gabii. Naluwas ba si Pablo?— Oo, kay ang daotang mga tawo wala makaatake kaniya! Wala madayon ang ilang daotan nga plano.

Unsay imong makat-onan niining estoryaha?— Mahimo usab nga magmaisogon ka sama sa pag-umangkon ni Pablo. Kinahanglan nga magmaisogon kita sa dihang makig-estorya sa uban bahin kang Jehova. Magmaisogon ka ba ug magpadayon pagsulti bahin kang Jehova?— Kon buhaton nimo kana, mahimong maluwas nimo ang kinabuhi sa uban.