Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Tudloi ang Inyong mga Anak

 LEKSIYON 9

Si Jeremias Wala Mohunong sa Pagsulti Bahin Kang Jehova

Si Jeremias Wala Mohunong sa Pagsulti Bahin Kang Jehova

Nganong nasuko ang mga tawo kang Jeremias?

Giluwas ni Jehova si Jeremias

Usahay bugalbugalan o kasuk-an ta sa mga tawo sa dihang kita makigsulti kanila bahin kang Jehova. Tungod niini, mahimong mohunong kita sa pagsulti bahin sa Diyos. Mibati ka na ba niana?— Ang Bibliya naghisgot bahin sa usa ka batan-ong lalaki nga nahigugma kang Jehova, apan mohunong na unta sa pagsulti bahin kaniya. Siya si Jeremias. Maghisgot kita ug dugang bahin kaniya.

Sa batan-on pa si Jeremias, gisugo siya ni Jehova nga sultihan ang mga tawo sa paghunong sa pagbuhat ug daotan. Lisod kaayo kini alang kang Jeremias, ug siya nahadlok. Siya miingon kang Jehova: ‘Wala ko mahibalo kon unsay akong isulti. Bata pa ko.’ Apan si Jehova miingon: ‘Ayaw kahadlok. Tabangan ta ka.’

 Busa giingnan ni Jeremias ang mga tawo nga silotan sila kon dili sila magbag-o. Mituo kaha ang mga tawo kang Jeremias?— Wala. Ilang gibugalbugalan o gikasuk-an siya. Gusto pa gani siyang patyon sa uban! Unsa kahay gibati ni Jeremias?— Siya nahadlok ug miingon: ‘Dili na ko mosulti bahin kang Jehova.’ Apan mihunong ba gyod siya?— Wala. Gihigugma niya pag-ayo si Jehova mao nga dili siya makahunong sa pagsulti bahin kaniya. Ug kay wala man mohunong si Jeremias, gipanalipdan siya ni Jehova.

Pananglitan, dihay higayon nga gihulog siya sa pipila ka daotang tawo ngadto sa usa ka atabay nga lapokon. Wala siyay makaon o mainom. Gusto niadtong mga tawhana nga mamatay si Jeremias didto. Apan sa tabang ni Jehova, siya nakaikyas!

Unsay imong makat-onan kang Jeremias?— Bisan ug mahadlok siya usahay, wala siya mohunong sa pagsulti bahin kang Jehova. Kon mosulti ka bahin kang Jehova, ang mga tawo tingali magbugalbugal o masuko kanimo. Maulaw ka tingali o mahadlok pa gani. Apan ayaw gyod ug hunong sa pagsulti bahin kang Jehova. Siya motabang gayod kanimo, sama sa iyang gihimo kang Jeremias.