Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Tudloi ang Inyong mga Anak

 LEKSIYON 2

Gusto ni Rebeca nga Malipay si Jehova

Gusto ni Rebeca nga Malipay si Jehova

Si Rebeca maoy usa ka babaye nga nahigugma kang Jehova. Ang iyang bana mao si Isaac. Nahigugma usab kini kang Jehova. Sa unsang paagi nagkaila si Rebeca ug Isaac? Sa unsang paagi niya gipakita nga gusto niyang malipay si Jehova? Atong tan-awon.

Ang ginikanan ni Isaac mao si Abraham ug Sara. Sila nagpuyo sa Canaan, diin ang mga tawo wala magsimba kang Jehova. Apan gusto ni Abraham nga ang iyang anak maminyo ug magsisimba ni Jehova. Busa iyang gipadala ang iyang sulugoon, lagmit si Eliezer, aron mangita ug asawa alang kang Isaac sa dapit nga ginganlan ug Haran, diin nagpuyo ang pipila sa mga paryente ni Abraham.

Si Rebeca nalipay sa pagkabo ug tubig alang sa mga kamelyo

Si Eliezer mibiyahe uban sa laing mga sulugoon ni Abraham. Dugay kadto nga biyahe. Sila nagdala ug napulo ka kamelyo nga gikargahan ug pagkaon ug mga regalo. Unsaon pagkahibalo ni Eliezer kon kinsay iyang pilion para kang Isaac? Dihang si Eliezer ug ang ubang sulugoon miabot sa Haran, sila mihunong sa usa ka atabay kay nahibalo si Eliezer nga sa dili madugay may mga tawo nga magkabo ug tubig dinhi. Siya miampo kang Jehova: ‘Kon hangyoon nako ang usa ka dalaga nga paimnon ko, ug unya iya kong paimnon ug ang akong mga kamelyo, mahibalo ko nga siya ang imong gipili.’

 Dayon ang dalaga nga si Rebeca miabot sa atabay. Ang Bibliya nag-ingon nga siya guwapa kaayo. Si Eliezer nangayo ug tubig, ug si Rebeca miingon: ‘Sige, hatagan ta ka ug tubig, ug magkabo ko para sa imong mga kamelyo.’ Hunahunaa lang! Ang giuhaw nga mga kamelyo makahurot ug daghang tubig, busa si Rebeca kinahanglang magbalikbalik ug kabo. Makita ba nimo sa larawan kon unsa ka kapoy ang iyang gihimo?— Si Eliezer nahibulong kon giunsa pagtubag ni Jehova ang iyang pag-ampo.

Gihatagan ni Eliezer si Rebeca ug nindot nga mga regalo. Dayon giimbitar ni Rebeca si Eliezer ug ang ubang mga sulugoon ngadto sa ilang balay. Gisulti ni Eliezer kon nganong gipadala siya ni Abraham ug kon sa unsang paagi gitubag ni Jehova ang iyang pag-ampo. Nalipay ang pamilya ni Rebeca nga maminyo siya kang Isaac.

Si Rebeca miadto sa Canaan uban kang Eliezer ug naminyo kang Isaac

Pero gusto kaha ni Rebeca nga maminyo kang Isaac?— Nahibalo siya nga si Eliezer gipadala ni Jehova. Busa sa dihang si Rebeca gipangutana sa iyang pamilya kon gusto ba niyang moadto sa Canaan ug maminyo kang Isaac, siya miingon: ‘Oo, gusto kong moadto.’ Dihadiha, siya miuban kang Eliezer. Pag-abot nila sa Canaan, siya naminyo kang Isaac.

Tungod kay gisunod ni Rebeca ang gusto ni Jehova nga buhaton niya, gipanalanginan siya ni Jehova. Siya nahimong katigulangan ni Jesus! Kon ikaw sama kang Rebeca ug gusto nimong malipay si Jehova, panalanginan ka usab niya.