Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Tudloi ang Inyong mga Anak

 LEKSIYON 7

Gibati ba Nimong Ikaw Nag-inusara ug Nahadlok?

Gibati ba Nimong Ikaw Nag-inusara ug Nahadlok?

Tan-awa ang bata sa larawan. Siya morag nag-inusara ug nahadlok, dili ba? Mibati ka na ba niana?— Kitang tanan mobati usahay niana. Ang Bibliya naghisgot bahin sa mga higala ni Jehova nga mibati usab nga sila nag-inusara ug nahadlok. Ang usa kanila mao si Elias. Mokat-on kita kaniya.

Gustong patyon ni Jezebel si Elias

Si Elias nagpuyo sa Israel dugay na kanhi, sa wala pa matawo si Jesus. Si Ahab, ang hari sa Israel, wala magsimba sa tinuod nga Diyos, si Jehova. Si Ahab ug ang iyang asawa, si Jezebel, nagsimba sa dili tinuod nga diyos, si Baal. Busa kadaghanan sa mga tawo sa Israel nagsugod usab pagsimba kang Baal. Si Rayna Jezebel daotan kaayo ug gusto niyang patyon ang tanang magsisimba ni Jehova, lakip si Elias! Nahibalo ka ba kon unsay gihimo ni Elias?—

Si Elias mipahawa sa maong dapit! Siya nakaabot sa desyerto ug mitago sa usa  ka langob. Ngano kaha nga gihimo niya kadto?— Oo, nahadlok siya. Apan dili siya angay nga mahadlok. Ngano? Kay nahibalo siya nga si Jehova makatabang kaniya. Gipakita na ni Jehova ang iyang gahom kang Elias kaniadto. Kas-a, gitubag ni Jehova ang pag-ampo ni Elias pinaagi sa pagpakanaog ug kalayo gikan sa langit. Busa niining panahona, makatabang gayod si Jehova kang Elias!

Sa unsang paagi gitabangan ni Jehova si Elias?

Samtang si Elias anaa sa langob, si Jehova nakigsulti kaniya ug nangutana: ‘Nag-unsa man ka dinhi?’ Si Elias mitubag: ‘Ako na lang ang nagsimba kanimo. Nag-inusara na lang ko ug nahadlok kong patyon nila.’ Nagtuo si Elias nga ang ubang magsisimba ni Jehova nangamatay na. Apan giingnan ni Jehova si Elias: ‘Dili kana tinuod. Duna pay 7,000 nga nagsimba kanako. Magmaisogon ka. Duna pa koy ipabuhat kanimo!’ Nalipay kaha si Elias sa pagkadungog niana?—

Unsay imong makat-onan sa nahitabo kang Elias?— Dili ka angay mobati nga nag-inusara o nahadlok. May mga higala ka nga nahigugma kang Jehova ug kanimo. Dugang pa, si Jehova gamhanan kaayo, ug siya kanunay nga motabang kanimo! Nalipay ka ba sa pagkahibalo nga wala gyod diay ka mag-inusara?—