Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Tudloi ang Inyong mga Anak

 LEKSIYON 6

Si David Wala Mahadlok

Si David Wala Mahadlok

Unsay imong buhaton kon mahadlok ka?— Tingali magpatabang ka sa imong Mama ug Papa. Apan duna pay laing makatabang kanimo. Mas gamhanan siya kay kang bisan kinsa. Nahibalo ka ba kon kinsa siya?— Oo, siya si Jehova nga Diyos. Atong hisgotan ang usa ka batan-on nga lalaki sa Bibliya nga ginganlan ug David. Siya nahibalo nga si Jehova kanunay nga motabang kaniya, busa wala siya mahadlok.

Sukad sa pagkabata ni David, ang iyang ginikanan nagtudlo kaniya sa paghigugma kang Jehova. Nakatabang kini kaniya nga dili mahadlok bisan sa makahahadlok nga panghitabo nga iyang nasinati. Nahibalo si David nga si Jehova maoy iyang Higala nga andam motabang kaniya. Usa ka higayon niana, dihang nagbantay siya sa iyang mga karnero, miabot ang usa ka dakong leyon ug gitangag niini ang usa sa mga karnero! Nahibalo ka ba kon unsay gibuhat ni David? Gigukod niya ang leyon ug gipatay kini pinaagi lang sa iyang mga kamot! Ug sa dihang ang usa ka oso miatake sa iyang mga karnero, gipatay usab kini ni David! Kinsa kahay mitabang kang David?— Oo, si Jehova.

Dihay lain nga higayon nga maisogon kaayo si David. Ang mga Israelinhon nakiggubat sa mga Filistehanon. Ang usa sa mga sundalo sa Filistehanon maoy taas kaayo nga lalaki, usa ka higante! Siya si Goliat. Kini nga higante nagbugalbugal sa kasundalohan sa Israel ug kang Jehova. Iyang gihagit ang kasundalohan sa Israel sa pagpakig-away kaniya. Apan ang tanang kasundalohan sa Israel nahadlok kaayo. Pagkadungog ni David niana, iyang giingnan si Goliat: ‘Mosukol ko nimo! Si Jehova motabang kanako, ug mapildi ta ka!’ Sa imong hunahuna, isog ba si David?— Oo, isog kaayo. Gusto ka bang mahibalo kon unsay sunod nga nahitabo?

Si David mikuha ug lambuyog ug lima ka hamis nga bato, ug gisugat niya ang higante. Dihang nakita ni Goliat nga bata pa si David, iya kining gibugalbugalan. Apan giingnan siya ni David: ‘Mianhi ka kanako nga nagdala ug espada, apan ako mianhi kanimo sa ngalan ni Jehova!’ Siya midagan paingon kang Goliat ug dayon gibutangan niya ug bato ang iyang lambuyog  ug gilambuyog kini kang Goliat. Ang bato nalubong sa tungatunga sa agtang ni Goliat! Ang higante naumod sa yuta ug namatay! Ang mga Filistehanon nangahadlok pag-ayo mao nga sila nanagan. Nganong napildi man sa batan-ong si David ang usa ka higante?— Gitabangan siya ni Jehova, ug si Jehova labi pang gamhanan kay sa maong higante!

Si David wala mahadlok kay siya nahibalo nga tabangan siya ni Jehova

Unsay imong makat-onan sa estorya ni David?— Si Jehova mas gamhanan kay kang bisan kinsa. Ug siya imong Higala. Busa kon mahadlok gani ka, hinumdomi nga si Jehova makatabang nimo aron magmaisogon ka!