Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Sundoga ang Ilang Pagtuo

Introduksiyon

Introduksiyon

“Mahimong mga tigsundog kanila nga pinaagi sa pagtuo ug pailob nagapanunod sa mga saad.”—HEBREOHANON 6:12.

1, 2. Giunsa pag-isip sa usa ka magtatan-aw sa sirkito ang matinumanong mga karakter sa Bibliya, ug nganong maayo nga mahimo nimo silang mga higala?

“SIYA maghisgot sa mga karakter sa Bibliya nga samag dugay na niyang mga higala.” Mao nay gisulti sa usa ka sister human niya madungog ang pakigpulong sa usa ka tigulang nga magtatan-aw sa sirkito. Ug husto kana, kay ang maong brader nakagugol nag daghang katuigan sa pagtuon sa Pulong sa Diyos ug pagtudlo bahin niana—mao nga ang matinumanong mga lalaki ug babaye sa Bibliya daw samag dugay na niyang mga higala.

2 Dili ba maayo usab nga mahimo nimong mga higala ang maong mga karakter sa Bibliya? Ingon ba sila niana ka tinuod alang kanimo? Handurawa ang imong bation kon imong maestorya ug mailhan pag-ayo si Noe, Abraham, Ruth, Elias, ug Ester. Hunahunaa ang mahimong impluwensiya nila sa imong kinabuhi—ang bililhong mga tambag ug pagdasig nga ilang mahatag!—Basaha ang Proverbio 13:20.

3. (a) Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa pagtuon bahin sa matinumanong mga lalaki ug babaye sa Bibliya? (b) Unsang mga pangutana ang atong pagatagdon?

3 Siyempre, panahon sa “pagkabanhaw sa mga matarong,” mahimong posible na gayod ang maong makapalipayng panaghigalaay. (Buh. 24:15) Apan, bisan karon makabenepisyo kita sa pagtuon bahin sa matinumanong mga lalaki ug babaye sa Bibliya. Sa unsang paagi? Si apostol Pablo nag-awhag: “Mahimong mga tigsundog kanila nga pinaagi sa pagtuo ug pailob nagapanunod sa mga saad.” (Heb. 6:12) Samtang sugdan nato ang pagtuon bahin sa maong mga lalaki ug babaye, atong tagdon ang pipila ka pangutana maylabot sa gisulti ni Pablo: Unsa ang pagtuo, ug nganong gikinahanglan nato kini? Sa unsang paagi nato masundog ang matinumanong mga tawo sa Bibliya?

Pagtuo—Unsa Kini ug Nganong Gikinahanglan Nato Kini?

4. Unsay gihunahuna sa mga tawo karon bahin sa pagtuo, ug nganong nasayop sila?

4 Ang pagtuo maoy makapadaning hiyas nga gipabilhan pag-ayo sa tanang lalaki ug babaye nga atong pagatun-an niining publikasyona. Daghan karon ang wala gayod mahibalo kon unsay tinuod nga pagtuo. Sila naghunahuna nga kini maoy basta pagtuo lang sa usa ka butang bisag walay tinuod nga ebidensiya. Apan, nasayop sila. Ang pagtuo wala magpasabot ug pagkadaling motuo; kini dili lang basta pagbati; dili sab kini yanong pagtuo. Ang pagkadaling motuo peligroso. Ang pagbati mausab-usab, ug bisan  ang yanong pagtuo bahin sa Diyos dili pa igo, kay “ang mga demonyo nagtuo man ug nagapangurog.”—Sant. 2:19.

5, 6. (a) Ang atong pagtuo nasentro sa unsang duha ka butang nga dili makita? (b) Angay nga unsa ka lig-on ang atong pagtuo? Iilustrar.

5 Ang tinuod nga pagtuo naglangkit ug labaw pa nianang mga butanga. Hinumdomi kon giunsa kana paghubit sa Bibliya. (Basaha ang Hebreohanon 11:1.) Si Pablo nag-ingon nga ang pagtuo nasentro sa duha ka butang nga dili nato makita. Una, kini nasentro sa mga katinuoran nga ‘dili makita.’ Ang atong literal nga mata dili makakita sa mga katinuoran sa langit—sama kang Jehova nga Diyos, sa iyang Anak, o sa Gingharian nga nagmando karon sa langit. Ikaduha, ang pagtuo nasentro sa “mga butang nga gilaoman”—mga butang nga wala pa mahitabo. Dili pa nato makita karon ang bag-ong kalibotan nga ipahinabo sa Gingharian sa Diyos. Apan, nagpasabot ba kini nga walay basehanan ang atong pagtuo sa maong mga katinuoran ug sa mga butang nga atong gilaoman?

6 Wala gayod! Si Pablo nag-ingon nga ang tinuod nga pagtuo may lig-ong pasukaranan. Dihang siya miingon nga ang pagtuo mao “ang masaligan nga pagpaabot,” iyang gigamit ang ekspresyon nga mahimong hubaron ug “titulo.” Handurawa nga dunay tawo nga gustong mohatag nimog balay. Lagmit itunol niya nimo ang titulo niana ug moingon, “Nia ang imong bag-ong balay.” Siyempre, wala siya magpasabot nga diha ka mopuyo sa maong papel; buot niyang ipasabot nga ang maong legal nga dokumento maoy lig-ong ebidensiya nga ikaw nay tag-iya sa balay, ug kini maoy katumbas sa balay mismo. Sa susama, ang ebidensiya sa atong pagtuo makapakombinsir ug lig-on kaayo nga ikaingon nga kon kita dunay tinuod pagtuo, sama rag nakita na nato ang atong gituohan.

7. Unsay nalangkit sa tinuod nga pagtuo?

7 Busa, ang tinuod nga pagtuo naglangkit ug pagsalig nga may lig-ong pasukaranan ug dili-matarog nga kombiksiyon nga kanunayng nasentro kang Jehova nga Diyos. Tungod sa pagtuo, makita nato siya ingong atong mahigugmaong Amahan ug makasalig kita nga seguradong matuman ang tanan niyang saad. Apan ang tinuod nga pagtuo naglangkit ug labaw pa niana. Sama sa usa ka buhing butang, kini kinahanglang amomahon aron magpabiling buhi. Kini kinahanglang ipakita sa buhat, kay kondili, kini mamatay.—Sant. 2:26.

8. Nganong hinungdanon kaayo ang pagtuo?

8 Nganong hinungdanon kaayo ang pagtuo? Si Pablo naghatag ug makapakombinsir nga tubag. (Basaha ang Hebreohanon 11:6.) Dili kita makaduol ni makapahimuot kang Jehova kon wala kitay pagtuo. Busa ang pagtuo hinungdanon aron atong matuman ang labing taas ug hamili nga katuyoan ni bisan kinsang intelihenteng linalang: ang pagpakigsuod ug paghimaya sa atong langitnong Amahan, si Jehova.

9. Sa unsang paagi gipakita ni Jehova nga nahibalo siya nga kita nagkinahanglag pagtuo?

 9 Nahibalo si Jehova nga gikinahanglan gayod nato ang pagtuo, busa nagtagana siyag mga panig-ingnan nga magtudlo kanato kon sa unsang paagi mapalig-on ug mapasundayag ang pagtuo. Iyang gipanalanginan ang Kristohanong kongregasyon ug mga panig-ingnan sa matinumanong mga lalaki nga nagapanguna. Ang iyang Pulong nag-ingon: “Sundoga ang ilang pagtuo.” (Heb. 13:7) Ug dili kay kana lang. Si Pablo misulat bahin sa ‘bagang panganod sa mga saksi,’ mga lalaki ug babaye sa karaang panahon nga naghatag ug maayong panig-ingnan sa pagtuo. (Heb. 12:1) Daghan pang matinumanong mga alagad ang wala mahisgoti ni Pablo sa Hebreohanon kapitulo 11. Ang Bibliya naundag daghang tinuod nga mga asoy bahin sa mga lalaki ug babaye, bata ug tigulang, lainlaig kahimtang, kinsa nagkinabuhi nga may pagtuo ug daghag ikatudlo kanato niining walay pagtuo nga kalibotan.

Sa Unsang Paagi Nato Masundog ang Pagtuo sa Uban?

10. Sa unsang paagi ang personal nga pagtuon makatabang kanato sa pagsundog sa matinumanong mga lalaki ug babaye sa Bibliya?

10 Dili nimo masundog ang usa ka tawo gawas kon imo una siyang panid-an pag-ayo. Samtang basahon nimo kini nga publikasyon, imong mamatikdan nga daghang panukiduki ang gihimo aron matabangan ka nga mapanid-ag maayo kining matinumanong mga lalaki ug babaye. Sa imong personal nga pagtuon, nganong dili mohimog dugang panukiduki bahin kanila gamit ang imong nabatonang mga galamiton sa pagtuon sa Bibliya? Samtang imong pamalandongon ang imong gitun-an, handurawa ang esena ug ang kahimtang sa mga asoy sa Bibliya. Handurawa nga imong nakita ang mga lugar, nadungog ang mga tingog, nasimhot ang mga alimyon. Labawng hinungdanon, paningkamoting masabtan ang pagbati sa maong mga indibiduwal. Pinaagi niini, ang maong matinumanong mga lalaki ug babaye mahimong mas tinuod alang kanimo ug mas mailhan nimo sila—mahimo pa gani nimo silang samag dugay nang mga higala.

11, 12. (a) Sa unsang paagi ka mas masuod kang Abram ug Sarai? (b) Sa unsang paagi ka makabenepisyo sa panig-ingnan ni Ana, Elias, o Samuel?

11 Kon mas mailhan nimo sila, matukmod ka sa pagsundog kanila. Pananglitan, ibutang ta nga namalandong ka bahin sa usa ka bag-ong asaynment. Pinaagi sa organisasyon ni Jehova, gidapit ka sa pagpalapad sa imong ministeryo. Tingali gihangyo ka nga mobalhin sa teritoryo nga dakog panginahanglan sa mga magwawali, o kaha gidapit ka nga sulayan ang usa ka paagi sa pagsangyaw nga dili kaayo ka pamilyar o komportable. Samtang mamalandong ug mag-ampo bahin sa maong asaynment, makatabang ba kanimo ang panig-ingnan ni Abram? Sila ni Sarai andam mobiya sa ilang kaharuhay sa Ur, ug tungod niana sila dagayang gipanalanginan.  Samtang gisundog nimo sila, seguradong mas mailhan nimo sila.

12 Komosta kon pasakitan ka sa usa nga suod nimo ug tungod niana mibati kag kaluya sa buot—nga maghunahuna pa ganing dili na lang motambong sa mga tigom? Kon imong pamalandongon ang panig-ingnan ni Ana ug kon giunsa niya pagsagubang ang pagpasakit ni Penina, matabangan ka sa paghimog maayong desisyon—ug mahimo sab nimo siyang samag suod nga higala. Sa laing bahin, kon mibati kang walay pulos, mas masuod ka tingali kang Elias samtang imong tun-an ang iyang kasinatian ug kon giunsa siya pagpalig-on ni Jehova. Ug ang mga batan-on nga gipit-os sa ilang imoral nga mga eskolmet mas masuod kang Samuel kon ilang tun-an kon sa unsang paagi gisuklan niini ang daotang impluwensiya sa mga anak ni Eli diha sa tabernakulo.

13. Ang pagsundog ba sa pagtuo sa usa ka karakter sa Bibliya nagpasabot nga ang imong pagtuo menos ug bili kang Jehova? Ipatin-aw.

13 Ang pagsundog ba nimo sa pagtuo sa maong mga karakter sa Bibliya nagpasabot nga ang imong pagtuo menos ug bili kang Jehova? Wala gayod! Hinumdomi, ang Pulong ni Jehova nagdasig kanato sa pagsundog sa mga tawo sa pagtuo. (1 Cor. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9) Dugang pa, ang pipila ka tawo nga atong tun-an dinhi nagsundog usab sa mga matinumanon nga nag-una kanila. Pananglitan, atong mamatikdan sa Kapitulo 17 niining libroha nga si Maria dayag nga nagkutlo sa gisulti ni Ana, nga tin-awng nagsundog kaniya. Nagpasabot ba kana nga dili ingon niana ka lig-on ang pagtuo ni Maria? Wala! Hinunoa, ang panig-ingnan ni Ana nakatabang kang Maria sa pagpalig-on sa pagtuo niini aron makahimo kinig kaugalingong ngalan atubangan kang Jehova.

14, 15. Unsa ang pipila ka bahin niining publikasyona, ug sa unsang paagi kita makabenepisyo niini?

14 Kining libroha gidisenyo aron molig-on ang imong pagtuo. Ang mosunod nga mga kapitulo maoy mga artikulo gikan sa seryeng “Sundoga ang Ilang Pagtuo” nga gipatik sa Ang Bantayanang Torre tali sa 2008 ug 2013. Apan, dunay gidugang niini. May mga pangutana alang sa panaghisgot ug pagpadapat sa materyal. Daghang mabulokon ug detalyadong mga hulagway ang gihimo alang niining libroha, ug ang daang mga hulagway gipadak-an ug gipanindot. Duna usab kiniy makatabang nga mga bahin, sama sa hinungdanong mga petsa ug mga mapa. Ang Sundoga ang Ilang Pagtuo gidisenyo alang sa personal nga pagtuon, pamilyahanong pagsimba, ug pagtuon sa kongregasyon. Daghang pamilya ang malipay usab sa pagbasag kusog niini nga magkauban.

15 Hinaot nga kining libroha makatabang kanimo sa pagsundog sa pagtuo sa maunongong mga alagad ni Jehova sa karaang panahon. Ug hinaot nga makatabang kini sa pagpalig-on sa imong pagtuo samtang makigsuod ka sa imong langitnong Amahan, si Jehova!