Minahal nga mga Igsoon:

Sa gula sa Enero 1, 2008, gisugdan sa publikong edisyon sa Ang Bantayanang Torre ang makaiikag nga serye nga nag-ulohang “Sundoga ang Ilang Pagtuo.” Sukad niadto, ang usa ka bag-ong artikulo sa maong serye gipatik matag tulo ka bulan, nga gikalipay gayod nato!

Unsay sanong sa mga magbabasa niini nga serye? Human niya mabasa ang artikulo bahin kang Marta, usa ka babaye misulat: “Nakakatawa ko dihang nabasa nako kini kay sama gyod ko niya—gusto gyod nako nga mahimong maayong tig-abiabi ug puliki kaayo ko nga usahay dili na nako maatubang o makahinabi ang akong mga higala.” Usa ka tin-edyer ang mihatag niining makapainteres nga komento sa asoy bahin kang Ester: “Tinuod nga usahay pulos sinina ug bag-ong uso na lang ang atong gihunahuna. Kinahanglang maayo tag pamostura; apan, dili pod nato pasobraan.” Siya midugang: “Si Jehova nagtan-aw sa atong sulod nga pagkatawo.” Usa usab ka sister ang maikagong mikomento sa artikulo bahin kang apostol Pedro: “Nalingaw kaayo ko sa maong asoy. Samag atua ko didto! Gihanduraw nako ang mga panghitabo aron masabtan kinig maayo.”

Gipamatud-an sa maong mga magbabasa—ug sa daghan pa nga misulat sa pagpasalamat niini nga serye—ang gisulat ni apostol Pablo dugay na kanhi: “Ang tanang butang nga gisulat kanhi gisulat alang sa pagtudlo kanato.” (Roma 15:4) Oo, kini nga mga asoy gipasulat ni Jehova sa Bibliya aron tudloan kitag hinungdanong mga leksiyon. Kitang tanan may makat-onan niini bisag unsa na kita ka dugay sa kamatuoran.

Gidasig mo namo sa pagbasa dayon niining libroha. Ilakip ninyo kini sa inyong Pamilyahanong Pagsimba—seguradong ganahan niini ang mga bata! Sa dihang tun-an kini sa Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya, seguroang makatambong mo kada semana! Ayaw pagdalidali; basaha kinig maayo. Gamita ang inyong imahinasyon; handurawa nga tua mo didto. Ibutang ang inyong kaugalingon sa ilang kahimtang. Itandi ang ilang reaksiyon sa usa ka situwasyon sa inyong posibleng reaksiyon niana.

Malipay mi sa pagtagana kaninyo niining publikasyona. Hinaot nga makatabang kini kaninyo ug sa inyong pamilya. Dawata ang among mainitong gugma ug mga pangomosta,

Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova