Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Sundoga ang Ilang Pagtuo

Unsang benepisyo ang atong makuha karon kon tun-an nato ang bahin sa matinumanon nga mga lalaki ug babaye diha sa Bibliya?

Time Line

Ang time line ug mapa makatabang nimo sa pagkahibalo kon kanus-a nagkinabuhi kining matinumanong mga karakter sa Bibliya ug kon diin sila nagpuyo.

Sulat Gikan sa Nagamandong Lawas

Ang Nagamandong Lawas nagdasig sa tanan nga basahon ug tun-an pag-ayo kining libroha sa personal man o ingong pamilya.

Introduksiyon

Ang Bibliya daghag tinuod nga estorya bahin sa matinumanong mga lalaki ug babaye. Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa ilang panig-ingnan?

ABEL

“Siya, Bisan Pag Siya Namatay, Nagasulti Pa Gihapon”

Unsay atong makat-onan kang Abel ug sa iyang pagtuo bisag gamay rag gisulti ang Bibliya bahin kaniya?

NOE

Siya “Naglakaw Uban sa Matuod nga Diyos”

Unsang mga hagit ang naatubang ni Noe ug sa iyang asawa sa pagmatuto sa ilang mga anak? Sa unsang paagi sila nagpakitag pagtuo sa pagtukod sa arka?

ABRAHAM

“Amahan sa Tanan nga Nagbatog Pagtuo”

Sa unsang paagi si Abraham nagpakitag pagtuo? Unsaon nimo pagsundog ang pagtuo ni Abraham?

RUTH

“Kon Asa Ikaw Moadto, Ako Moadto”

Nganong si Ruth andam mobiya sa iyang pamilya ug yutang natawhan? Unsang mga hiyas ang iyang gipakita nga nakapahimo niyang bililhon kang Jehova?

RUTH

“Maayo Kaayo nga Babaye”

Nganong hinungdanon ang kaminyoon ni Ruth ug Boaz? Unsay atong makat-onan kang Ruth ug Noemi bahin sa pamilya?

ANA

Gibuksan Niya ang Iyang Kasingkasing Kang Jehova Diha sa Pag-ampo

Ang pagtuo ni Ana kang Jehova nakatabang kaniya sa pagsagubang sa lisod kaayong kahimtang.

SAMUEL

Siya ‘Nagdako sa Atubangan ni Jehova’

Nganong talagsaon ang pagkabata ni Samuel? Unsay nakatabang nga modako ang iyang pagtuo samtang tua sa tabernakulo?

SAMUEL

Siya Milahutay Bisan pa sa Makapaluya nga mga Suliran

Kitang tanan makaatubang ug makapaluyang mga suliran nga mosulay sa atong pagtuo. Unsay atong makat-onan sa paglahutay ni Samuel?

ABIGAIL

Siya Milihok nga Maalamon

Unsay atong makat-onan sa lisod nga kaminyoon ni Abigail?

ELIAS

Siya Mibarog Dapig sa Putli nga Pagsimba

Sa unsang paagi nato masundog si Elias dihang makaatubang ug mga tawong dili mouyon sa gitudlo sa Bibliya?

ELIAS

Siya Nagbantay, ug Siya Nagpaabot

Sa unsang paagi gipakita ni manalagnang Elias nga siya mainampoon samtang naghulat nga tumanon ni Jehova ang iyang mga saad?

ELIAS

Siya Napalig-on sa Iyang Diyos

Unsay mga hinungdan nga nagmagul-anon kaayo si Elias nga tungod niana gusto na niyang mamatay?

JONAS

Siya Nakakat-on sa Iyang Sayop

Sama kang Jonas, mibati ka ba usab ug kahadlok tungod sa buluhatong gihatag kanimo? Ang iyang asoy nagtudlo kanatog hinungdanong leksiyon bahin sa pailob ug kaluoy ni Jehova.

JONAS

Siya Nakakat-og Leksiyon sa Pagkamaluluy-on

Sa unsang paagi ang asoy ni Jonas makatabang nato sa pagsusi pag-ayo sa atong kaugalingon?

ESTER

Siya Mibarog Dapig sa Katawhan sa Diyos

Ang masakripisyohong gugma nga gipakita ni Ester nagkinahanglag pagtuo ug kaisog.

ESTER

Siya Maalamon, Maisogon, ug Dili-Mahakogon

Sa unsang paagi si Ester milihok nga dili mahakogon alang kang Jehova ug sa iyang katawhan?

MARIA

“Tan-awa! Ang Ulipong Babaye ni Jehova!”

Unsay gipadayag sa tubag ni Maria ngadto sa manulondang si Gabriel bahin sa iyang pagtuo? Unsa ang ubang hinungdanong hiyas nga iyang gipakita?

MARIA

Siya ‘Nakahinapos Diha sa Iyang Kasingkasing’

Ang mga kasinatian ni Maria sa Betlehem nakapalig-on sa iyang pagtuo sa mga saad ni Jehova.

JOSE

Siya Nanalipod, Nagtagana, ug Milahutay

Sa unsang mga paagi gipanalipdan ni Jose ang iyang pamilya? Nganong iyang gidala si Maria ug Jesus sa Ehipto?

MARTA

“Ako Nagatuo”

Giunsa pagpakita ni Marta ang talagsaong pagtuo bisan pa sa panahon sa kasubo?

PEDRO

Siya Nanlimbasog sa Pagbuntog sa Kahadlok ug Pagduhaduha

Ang pagduhaduha makapahinabog grabeng kadaot. Pero nabuntog ni Pedro ang iyang kahadlok ug pagduhaduha sa pagsunod kang Jesus.

PEDRO

Siya Nagmaunongon Bisan pa sa mga Pagsulay

Sa unsang paagi ang pagtuo ug pagkamaunongon ni Pedro nakatabang niya nga dawaton ang pagtul-id ni Jesus?

PEDRO

Ang Agalon Nagtudlo Kaniya sa Pagpasaylo

Unsay gitudlo ni Jesus kang Pedro bahin sa pagpasaylo? Giunsa pagpakita ni Jesus nga iyang gipasaylo si Pedro?

Konklusyon

Unsaon nimo pagpalig-on sa imong pagtuo ug sa paghupot nga tin-aw sa imong hunahuna?