ANG kalibotan karon punog problema. Tungod sa gubat, kalamidad, sakit, kakabos, korapsiyon, ug ubang pagkadaotan, milyonmilyong tawo ang nag-antos. Lagmit may gikabalak-an ka usab matag adlaw. Kinsay makatabang kanato? May usa ba nga nagtagad kanato?

Ang gugma sa Diyos kanato mas labaw kay sa gugma sa usa ka inahan sa iyang masuso

Makatino kita nga ang Diyos may pagtagad gayod kanato. Sa iyang Balaang Pulong, siya nag-ingon: “Malimot ba ang usa ka asawa sa iyang masuso nga sa ingon dili niya kaluy-an ang anak sa iyang tiyan? Bisan kining mga babayhana makalimot, apan ako mismo dili makalimot kanimo.” *

Dili ba makapahupay ang pagkahibalo niana? Ang gugma sa Diyos mas labaw kay sa gugma sa usa ka inahan sa iyang masuso—usa sa kusganong mga emosyon sa tawo. Ang Diyos dili gayod mobiya kanato! Sa pagkatinuod, siya nagtabang na kanato sa talagsaong paagi. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagpakita kanato sa yawi sa malipayong kinabuhi—tinuod nga pagtuo.

Ang pagbatog tinuod nga pagtuo makapalipay kanimo. Makatabang kini kanimo sa paglikay sa daghang suliran ug sa pagsagubang sa mga problemang dili malikayan. Kini makapasuod usab kanimo sa Diyos, nga makahatag kanimog kalinaw sa hunahuna ug kasingkasing. Ug ang tinuod nga pagtuo motultol ngadto sa talagsaong kaugmaon—walay kataposang kinabuhi sa Paraiso!

Apan unsa ang tinuod nga pagtuo? Ug sa unsang paagi maugmad nimo kini?

^ par. 4 Tan-awa ang Isaias 49:15 diha sa Balaang Kasulatan.