Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

8. Unsa ang Gingharian sa Diyos?

8. Unsa ang Gingharian sa Diyos?

1 ANG GINGHARIAN SA DIYOS MAOY USA KA TINUOD NGA GOBYERNO

“Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.”Mateo 6:9-13

Unsa ang Gingharian sa Diyos?

2 SI JESUS MAHIMONG KINAMAAYOHANG MAGMAMANDO

“Uban sa pagkamatarong siya magahukom sa mga timawa [o, kabos].”Isaias 11:4

Nganong si Jesus ang takos nga mahimong Hari sa Gingharian?

 • 1 Timoteo 6:16

  Ang tanang tawhanong magmamando sa ngadtongadto mamatay, pero si Jesus dili gayod mamatay. Ang tanang maayong butang nga buhaton ni Jesus para nato dili matapos.

 • Isaias 11:2-4

  Si Jesus mas daghag mahimong maayo kay ni bisan kinsang tawhanong magmamando. Siya mas gamhanan kay sa tanang tawhanong magmamando. Siya maluluy-on ug dili magpaborpabor.

3 PANEGUROON SA GINGHARIAN SA DIYOS NGA ANG KABUBUT-ON SA DIYOS MATUMAN

“Ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag.”Daniel 2:44

Unsay nahimo na sa Gingharian? Unsay buhaton niini sa umaabot?

 • Pinadayag 12:7-12

  Dihang nahimong Hari si Jesus sa 1914, iyang gitambog si Satanas dinhi sa yuta gikan sa langit. Mao kanay hinungdan nga daghan kaayog kagubot, kasakit, ug pag-antos sa tibuok kalibotan karon.

 • Ecclesiastes 8:9; Pinadayag 16:16

  Sa Armagedon, laglagon sa Gingharian sa Diyos ang tanang daotan ug korap nga tawhanong mga gobyerno.

 • Salmo 37:10

  Ang mga tawo nga magpadayon sa paghimog daotan laglagon.

 • Pinadayag 22:1-3

  Dihang magmando na ang Gingharian sa Diyos dinhi sa yuta, wala na unyay masakit o mamatay ug pasidunggan sa tanang tawo ang ngalan sa Diyos.