Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

7. Duna Unyay Pagkabanhaw!

7. Duna Unyay Pagkabanhaw!

1 ANG KAMATAYON WAGTANGON NI JEHOVA

“Ingong kataposang kaaway, ang kamatayon pagawagtangon.”1 Corinto 15:26

Sa unsang paagi ang Bibliya naghatag natog tinuod nga paghupay dihang dunay mamatay?

 • 2 Corinto 1:3, 4

  Dihang mamatay ang usa ka membro sa pamilya o suod nga higala, kita tingali mobati nga walay mahimo. Ang Bibliya naghatag natog tinuod nga paghupay.

 • Isaias 25:8; 26:19

  Si Jehova dunay gahom sa pagwagtang sa kamatayon hangtod sa hangtod. Gani, iyang buhion pag-usab kadtong nangamatay.

2 MAKASALIG KITA SA PAGKABANHAW

“Inday, magaingon ako kanimo, Bangon!”Marcos 5:41

Nganong makasalig kita sa pagkabanhaw?

 • Juan 11:1-44

  Gibanhaw ni Jesus si Lazaro.

 • Marcos 5:22-24, 35-42

  Gibanhaw ni Jesus ang usa ka batang babaye.

 • Juan 11:41, 42

  Gibanhaw ni Jesus ang mga patay pinaagi sa gahom ni Jehova.

 • Juan 12:9-11

  Daghan ang nakakita kang Jesus nga nagbanhaw ug patay. Bisan ang mga kaaway ni Jesus nahibalo nga siya makabanhaw.

3 BUHION PAG-USAB NI JEHOVA ANG BILYONBILYONG TAWO

“Ikaw motawag, ug ako motubag kanimo. Kay ikaw mangandoy sa buhat sa imong mga kamot.”Job 14:13-15

Kinsa ang banhawon?

 • Juan 5:28, 29

  Ang tanang anaa sa panumdoman ni Jehova mabuhi pag-usab.

 • Buhat 24:15

  Ang mga tawong matarong ug dili matarong banhawon.

 • Isaias 40:26

  Mahinumdoman ni Jehova ang ngalan sa tanang bituon, busa walay rason nga dili niya mahinumdoman ang tanang detalye niadtong iyang buhion pag-usab.

4 ANG UBAN BANHAWON ARON MOPUYO SA LANGIT

“Ako moadto aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo.”Juan 14:2

Kinsa ang banhawon ngadto sa langit?

 • 1 Pedro 3:18

  Si Jesus mao ang unang persona nga gibanhaw ngadto sa langit.

 • Lucas 12:32

  Si Jesus miingon nga gamayng gidaghanon lang sa iyang mga tinun-an ang banhawon aron mopuyo sa langit.

 • Pinadayag 14:1

  Si Jehova mipilig 144,000 aron mopuyo sa langit.