Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

6. Asa Kita Moadto Inigkamatay Nato?

6. Asa Kita Moadto Inigkamatay Nato?

1 DIHANG MAMATAY ANG TAWO, ANG IYANG KINABUHI MATAPOS

“Bahin sa mga patay, sila walay nahibaloan nga bisan unsa.”Ecclesiastes 9:5

Unsay mahitabo nato dihang kita mamatay?

2 DILI GAYOD GUSTO NI JEHOVA NGA MAMATAY ANG TAWO

“Kon bahin sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan dili ka gayod mokaon gikan niini, kay sa adlaw nga mokaon ka gikan niini mamatay ka gayod.”Genesis 2:17

Nganong kita mamatay?

 • Genesis 3:1-6

  Si Satanas namakak kang Eva bahin sa mahitabo kaniya kon supakon niya ang sugo sa Diyos. Dihang gisupak ni Adan ug Eva si Jehova, sila nakasala ug sa ngadtongadto namatay.

 • Genesis 3:19

  Pagkamatay ni Adan, wala na siya maglungtad.

 • Roma 5:12

  Ang sala samag grabeng sakit nga atong napanunod sa atong unang mga ginikanan. Kitang tanan natawong makasasala, ug kanay rason nganong kita mamatay.

 • 1 Corinto 15:26

  Gitawag sa Bibliya ang kamatayon ingong kaaway.

3 ANG KAMATUORAN BAHIN SA KAMATAYON MAGPAHIGAWAS KANATO

‘Kon ang tawo nga lig-on ug lawas mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Magpaabot ako . . . hangtod moabot ang akong kahupayan.’Job 14:14

Nganong ang pagkahibalo sa kamatuoran bahin sa kamatayon magpahigawas kanato gikan sa sayop nga mga ideya?

 • 1 Juan 4:8

  Ang doktrina bahin sa nagkalayong impiyerno maoy insulto kang Jehova. Dili gayod siya motugot nga mag-antos ang mga tawo nianang paagiha.

 • Pinadayag 4:11

  Daghang tawo ang mahadlok sa patay, busa simbahon nila ang mga patay imbes si Jehova. Si Jehova ang matuod nga Diyos, ug siya lamang ang atong simbahon.