Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

19. Pabiling Suod Kang Jehova

19. Pabiling Suod Kang Jehova

1 SI JEHOVA NAGMAHAL KANIMO

“Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”Juan 3:16

Giunsa pagpakita sa Diyos ang iyang gugma kanimo?

 • Salmo 91:2

  Si Jehova ang atong dangpanan. Siya makahatag natog paghupay sa atong mga problema.

 • Salmo 37:29

  Kita iyang gihatagan ug nindot nga paglaom sa umaabot.

 • 1 Timoteo 6:12, 19

  Hatagan ta sa Diyos ug kinabuhing walay kataposan sa hingpit nga kahimtang. Kita magmalinawon, magmalipayon, ug makabatog hingpit nga panglawas diha sa paraiso.

2 GUSTO NI JEHOVA NGA HIGUGMAON NIMO SIYA

“Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.”Mateo 22:37

Ang gugma sa Diyos magpalihok nimo sa pagbuhat ug unsa?

 • Lucas 17:12-17

  Pasalamati ang Diyos sa tanang butang nga iyang gihimo para nimo.

 • Mateo 7:16-20

  Ipakita ang imong gugma sa Diyos pinaagi sa pagtuman sa iyang kabubut-on adlaw-adlaw.

 • 1 Juan 5:3

  Sunda ang mga sugo sa Diyos.

 • 1 Timoteo 6:18

  Pagkugi sa pagbuhat ug maayo ngadto sa uban.

3 PALIG-ONA KANUNAY ANG IMONG GUGMA KANG JEHOVA

“Magpabilin kamo diha sa gugma sa Diyos.”Judas 21

Unsay makatabang nimo nga makapabiling suod kang Jehova?