Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

18. Kinahanglan ba Kong Magpahinungod sa Diyos ug Magpabawtismo?

18. Kinahanglan ba Kong Magpahinungod sa Diyos ug Magpabawtismo?

1 ANGAY BA KONG MAGPABAWTISMO?

“Tan-awa! Anaay tubig; unsay nakapugong kanako nga mabawtismohan?”Buhat 8:36

Nganong magpabawtismo ka ug sa unsang paagi ka mabawtismohan?

Ang bawtismo nagpakita nga imo nang gibiyaan ang daang pagkinabuhi ug nagsugod ug bag-ong kinabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos.

 • Mateo 28:19, 20

  Kinahanglan kang magpabawtismo aron makaalagad kang Jehova.

 • Salmo 40:8

  Ang bawtismo nagpakita nga gusto nimong moalagad sa Diyos.

 • Mateo 3:16

  Kinahanglang bug-os kang ilusbog sa tubig, sama kang Jesus.

2 SI JEHOVA WALA MAGDAHOM UG LABAW SA IMONG MAHIMO

“Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo; ug bisan pa ang iyang mga sugo dili mabug-at.”1 Juan 5:3

Nganong dili ka angayng mahadlok sa pagpahinungod sa imong kaugalingon kang Jehova?

 • Salmo 103:14; Isaias 41:10

  Dili kinahanglang hingpit ka aron makapahinungod kang Jehova. Tabangan ka niya aron mahimo kon unsay matarong.

 • Colosas 1:10

  Ang imong gugma kang Jehova makatabang aron mawala ang imong kahadlok nga pakyason siya.

3 MGA LAKANG ARON MAKUWALIPIKAR SA BAWTISMO

“Sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos ko, ako nagakalipay, ug ang imong balaod ania sa akong kahiladman nga mga bahin.”Salmo 40:8

Unsay kinahanglan nimong himoon aron makapahinungod ka kang Jehova?

 • Juan 17:3

  PAGTUON SA PULONG SA DIYOS

  Pagtuon bahin kang Jehova ug Jesu-Kristo. Dihang mas daghan na kag nahibaloan bahin nila, mas modako ang imong gugma kanila.

 • Hebreohanon 11:6

  PALIG-ONA ANG IMONG PAGTUO

  Ipakita ang imong bug-os nga pagsalig sa mga saad sa Diyos ug sa gahom sa halad ni Jesus sa pagluwas kanato gikan sa sala ug kamatayon.

 • Buhat 3:19

  PAGHINULSOL

  Kini nagpasabot nga kinasingkasing kang nagbasol sa tanan nimong sala.

  PAGBAG-O SA IMONG KINABUHI

  Kini nagpasabot nga undangon na nimo ang paghimog daotan ug buhaton kon unsay matarong.

 • 1 Pedro 4:2

  IPAHINUNGOD ANG IMONG KINABUHI

  Imong ipahinungod kang Jehova ang imong kinabuhi dihang mosaad ka niya diha sa pag-ampo nga simbahon siya ug himoong pinakaimportante sa imong kinabuhi ang pagbuhat sa iyang kabubut-on.