Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

14. Mahimong Magmalipayon ang Imong Pamilya

14. Mahimong Magmalipayon ang Imong Pamilya

1 SI JEHOVA ANG NAGTUKOD SA PAMILYA

“Tungod niini ako moluhod atubangan sa Amahan, nga kaniya utang sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta ang ngalan niini.”Efeso 3:14, 15

Sa unsang paagi magmalipayon ang imong pamilya?

 • Genesis 1:26-28

  Si Jehova ang nagtukod sa unang pamilya.

 • Efeso 5:1, 2

  Ang sekreto sa malipayong pamilya mao ang pagsundog kang Jehova ug Jesus.

2 KON UNSAY HIMOON ARON MAHIMONG MAAYONG BANA O ASAWA

“Kinahanglang higugmaon gayod sa matag usa ang iyang asawa, . . . ang asawa angay nga adunay halawom nga pagtahod sa iyang bana.”Efeso 5:33

Sa unsang paagi angayng trataron sa bana ug asawa ang usag usa?

 • Efeso 5:22-29

  Ang bana maoy responsable sa pamilya. Kinahanglang higugmaon niya ang iyang asawa, ug kinahanglang suportahan sa asawa ang mga desisyon sa iyang bana.

 • Colosas 3:19; 1 Pedro 3:4

  Sila kinahanglang magmabination ug mahunahunaon sa usag usa.

 • 1 Pedro 3:1, 2, 7

  Ang bana ug asawa kinahanglang magpasidungog ug magtahod sa usag usa.

 • 1 Timoteo 5:8; Tito 2:4, 5

  Kinahanglang tagan-an sa bana ang iyang pamilya. Kinahanglang atimanon sa asawa ang iyang panimalay.

3 KON UNSAY HIMOON ARON MAHIMONG MAAYONG GINIKANAN

“Ayaw palagota ang inyong mga anak, kondili magpadayon sa pagmatuto kanila sa disiplina ug sa pagdumala-sa-kaisipan ni Jehova.”Efeso 6:4

Unsay responsibilidad sa ginikanan?

 • Deuteronomio 6:4-9; Proverbio 22:6

  Kinahanglang mogahin kag panahon sa pagtudlo sa imong mga anak bahin kang Jehova. Sugdi kini dihang gagmay pa sila, ug mapailobong tabangi ang matag usa nga mahimong higala ni Jehova.

 • 1 Pedro 5:8

  Tudloi ang imong mga anak kon sa unsang paagi malikayan nila ang seksuwal nga pag-abuso ug ubang kapeligrohan.

 • Jeremias 30:11; Hebreohanon 12:9-11

  Kinahanglang disiplinahon nimo ang imong mga anak pero dili pinaagig kasuko o kapintas.

4 KON UNSAY GIDAHOM SA DIYOS SA MGA ANAK

“Mga anak, magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan.”Efeso 6:1

Mga anak, nganong magmasinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan?