Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

12. Sa Unsang Paagi Mahimo Kang Higala sa Diyos?

12. Sa Unsang Paagi Mahimo Kang Higala sa Diyos?

1 ANG MGA HIGALA NI JEHOVA MOSUNOD KANIYA

“Tumana ninyo ang akong tingog, ug ako mahimong inyong Diyos, ug kamo mahimong akong katawhan.”Jeremias 7:23

Posible bang mahimong higala sa Diyos?

2 SI JOB HIGALA SA DIYOS UG NAGPABILING MATINUMANON

“Niining tanan si Job wala makasala ni magpasangil ug bisan unsang butang nga dili angay batok sa Diyos.”Job 1:22

Giunsa pag-atake ni Satanas si Job, ug unsay reaksiyon ni Job?

 • Job 1:10, 11

  Si Satanas miingon nga hakog si Job ug wala mahigugma sa Diyos.

 • Job 1:12-19; 2:7

  Gitugotan ni Jehova si Satanas nga kuhaon ang tanang gipanag-iya ni Job, ug gihatagan ni Satanas si Job ug grabeng sakit.

 • Job 27:5

  Si Job wala mahibalo kon nganong nag-antos siya pag-ayo, pero nagpabilin siyang matinumanon.

3 GUSTO NI SATANAS NGA IPAHILAYO KA KANG JEHOVA

“Ang tanang butang nga anaa sa usa ka tawo iyang ihatag tungod sa iyang kalag.”Job 2:4

Unsay ginahimo ni Satanas aron madaot ang atong panaghigalaay uban kang Jehova?

 • 2 Corinto 11:14

  Si Satanas naningkamot sa pagbitik kanato aron mosupak ta kang Jehova.

 • Proverbio 24:10

  Siya naningkamot nga pabation tang dili takos sa pag-alagad kang Jehova.

 • 1 Pedro 5:8

  Lutoson kita ni Satanas.

 • Proverbio 27:11

  Magmasinugtanon kang Jehova ug magmaunongon kaniya. Kini magpamatuod nga si Satanas bakakon.

4 KITA MOSUNOD KANG JEHOVA KAY SIYA ATONG GIHIGUGMA

“Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo.”1 Juan 5:3

Sa unsang paagi mahimo kang higala ni Jehova?

 • Deuteronomio 6:5

  Ipakita ang imong gugma sa Diyos. Kini makatabang nimo nga magmasinugtanon.

 • Isaias 48:17, 18

  Sunda si Jehova, ug makabaton kag kaayohan.

 • Deuteronomio 30:11-14

  Makasalig ka nga dili ipabuhat ni Jehova ang mga butang nga dili nimo kayang himoon.

 • Filipos 4:13

  Buhata ang maayo, ug si Jehova mohatag nimog kusog nga imong gikinahanglan.