Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

11. Nganong Daghan Kaayo ang Pag-antos?

11. Nganong Daghan Kaayo ang Pag-antos?

1 SI JEHOVA DILI MAOY HINUNGDAN SA PAG-ANTOS

“Halayo ra sa matuod nga Diyos nga mobuhat sa pagkadaotan, ug sa Labing Gamhanan nga mobuhat sa kawalay-hustisya!”Job 34:10

Nganong daghan kaayo ang pag-antos sa kalibotan?

 • 1 Juan 5:19

  Ang magmamando sa kalibotan mao si Satanas nga Yawa.

 • Ecclesiastes 8:9

  Ang mga tawo maoy nakaingon sa pag-antos sa uban.

 • Ecclesiastes 9:11

  Nag-antos ang mga tawo tungod sa wala damhang mga panghitabo.

 • 1 Pedro 5:7

  Gihigugma gayod ni Jehova ang mga tawo. Dili siya makaako nga magtan-aw kanila nga mag-antos.

2 GIHAGIT NI SATANAS ANG KATUNGOD NI JEHOVA SA PAGMANDO

“Nasayod ang Diyos nga . . . ang inyong mga mata mangabuka ug kamo mahisama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa daotan.”Genesis 3:5

Nganong dili puwedeng balewalaon ni Jehova ang hagit ni Satanas?

 • Genesis 3:2-5

  Giakusahan ni Satanas ang Diyos nga Siya daotang magmamando. Gipatuo ni Satanas ang mga tawo nga sila dunay katungod sa pagdesisyon sa ilang kaugalingon kon unsay husto ug sayop.

 • Job 38:7

  Gihagit ni Satanas si Jehova atubangan sa milyonmilyong anghel.

3 ANG HAGIT NI SATANAS NAPAKYAS

“Dili iya sa tawo nga nagalakaw bisan ang pagtultol sa iyang lakang.”Jeremias 10:23

Nganong dugay na kaayong nag-antos ang mga tawo?

 • Isaias 55:9

  Ang tawo dunay daghang matang sa gobyerno, apan dili sila molampos sa pagmando sa yuta nga walay giya sa Diyos.

 • 2 Pedro 3:9, 10

  Si Jehova mapailobon ug naghatag natog panahon aron kita mahibalo bahin kaniya ug pilion siya ingong atong Magmamando.

 • 1 Juan 3:8

  Gamiton ni Jehova si Jesus aron wagtangon ang kadaot nga nahimo ni Satanas.

4 GAMITA ANG IMONG KAGAWASAN SA PAGPILI ARON MAG-ALAGAD KANG JEHOVA

“Magmaalamon, anak ko, . . . aron matubag ko siya nga nagatamay kanako.”Proverbio 27:11

Nganong wala kita pugsa ni Jehova sa pag-alagad kaniya?

 • Proverbio 30:24

  Ang mga hayop molihok sumala sa ilang kinaiyahan, pero gihatagan kita ni Jehova ug kagawasan sa pagpili. Makapili ta kon moalagad ba kita kaniya o dili.

 • Mateo 22:37, 38

  Gusto ni Jehova nga moalagad ta kaniya kay siya atong gihigugma.