Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

10. Ang Kamatuoran Bahin sa mga Anghel

10. Ang Kamatuoran Bahin sa mga Anghel

1 ANG MGA ANGHEL SAKOP SA PAMILYA SA DIYOS

“Dayega ninyo si Jehova, Oh kamong mga manulonda [o, anghel] niya, nga gamhanan.”Salmo 103:20

Unsay atong nahibaloan bahin sa mga anghel?

 • Job 38:4-7

  Gibuhat ni Jehova ang mga anghel una pa niya buhata ang yuta.

 • Pinadayag 5:11

  Milyonmilyon ang mga anghel.

 • 1 Pedro 1:11, 12

  Ang mga anghel interesado sa katuyoan sa Diyos alang sa yuta.

 • Lucas 15:10

  Ang mga anghel interesado kaayo niadtong nag-alagad sa Diyos.

2 ANG MGA ANGHEL MOTABANG SA MGA ALAGAD SA DIYOS

“Ang manulonda [o, anghel] ni Jehova nagkampo libot niadtong nangahadlok kaniya, ug siya nagluwas kanila.”Salmo 34:7

Giunsa nato pagkahibalo nga ang mga anghel makatabang sa tawo?

3 ANG DAOTANG MGA ANGHEL NANINGKAMOT SA PAGDAOT KANATO

“Kita dili malupigan ni Satanas, kay kita dili kay walay alamag sa iyang mga laraw.”2 Corinto 2:11

Kinsa ang mga demonyo, ug nganong sila makadaot?

 • Pinadayag 12:9

  Mirebelde kang Jehova ang usa ka anghel. Siya gitawag ug Satanas.

 • Genesis 6:2

  Sa panahon ni Noe, ang ubang anghel mirebelde ug nanaog sa yuta.

 • Mateo 9:34

  Ang maong mga anghel miuban kang Satanas sa iyang pagrebelde ug nahimong mga demonyo.

 • Deuteronomio 18:10, 11

  Ang mga demonyo naningkamot sa pagtental ug pagdaot sa mga tawo kutob sa ilang mahimo.

4 MAKASUKOL KA KANG SATANAS UG SA MGA DEMONYO

“Sukli ang Yawa, ug siya mokalagiw gikan kaninyo.”Santiago 4:7

Sa unsang paagi matabangan ka ni Jehova sa pagsukol kang Satanas ug sa mga demonyo?

 • Buhat 19:19

  Likayi ang tanang butang nga may koneksiyon sa demonismo, madyik, o bisan unsa nga may kalabotan sa mga dili ingon nato nga daw dili makadaot.

 • Efeso 6:16, 18

  Palig-ona ang imong pagtuo pinaagi sa pagtuon sa Bibliya, ug pag-ampo sa Diyos alang sa panalipod.

 • Proverbio 18:10

  Gamita ang ngalan ni Jehova.