Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

1. Kinsa ang Diyos?

1. Kinsa ang Diyos?

1 KINSA ANG DIYOS?

“Imong gilalang ang tanang butang.”Pinadayag 4:11

Unsay gitudlo kanato sa Bibliya bahin sa Diyos?

 • Pinadayag 15:3

  Siya ang Labing Gamhanang persona sa uniberso.

 • Salmo 90:2

  Siya walay sinugdanan ug walay kataposan.

 • Mateo 6:9

  Ang Diyos mao ang atong Amahan.

  Gusto niya nga makabaton kitag labing maayong kinabuhi.

 • Buhat 17:27

  Gusto sa Diyos nga masuod ta kaniya.

2 ANG DIYOS DUNAY NGALAN

“Jehova . . . ang akong ngalan hangtod sa panahong walay tino.”Exodo 3:15

Nganong importante ang ngalan sa Diyos?

 • Salmo 83:18

  Ang Diyos nag-ingon nga Jehova ang iyang ngalan. Ang “Diyos” ug “Ginoo” dili mga ngalan. Kini mga titulo, sama sa “hari” ug “presidente.” Gusto ni Jehova nga gamiton nimo ang iyang ngalan.

 • Exodo 3:14

  Ang iyang ngalan nagkahulogan nga iyang ipahinabo kon unsay gusto niya. Kay si Jehova man ang naghimo sa tanang butang, siya makatuman sa bisan unsang saad nga iyang ipanaad ug makatuman sa iyang katuyoan.

3 SI JEHOVA NAHIGUGMA KANATO

“Ang Diyos gugma.”1 Juan 4:8

Unsay kahulogan sa gugma sa Diyos para kanato?

4 ANG DIYOS NAGHUNAHUNA SA IMONG KAAYOHAN

“Itugyan kaniya ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo.”1 Pedro 5:7

Nganong nahibalo ka nga ang Diyos naghunahuna sa imong kaayohan?

 • Salmo 37:9-11

  Siya nagsaad nga iyang taposon ang pag-antos ug ayohon ang tanang kadaot nga nahimo sa mga tawong daotan.

 • Santiago 4:8

  Gusto ni Jehova nga makigsuod ka kaniya.

 • Juan 17:3

  Dihang mas mailhan nimo ang Diyos, mas modako sab ang imong gugma kaniya.