Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mga Sumaryo sa What Can the Bible Teach Us?

Listahan sa mga teksto sa Bibliya nga naghatag ug tubag sa importanteng mga pangutana.

1. Kinsa ang Diyos?

Gipadayag sa Bibliya kon kinsa ang Diyos ug ang iyang gugma kanato.

2. Ang Bibliya—Usa ka Basahon nga Gikan sa Diyos

Unsay nakapalahi niining karaang basahon?

3. Unsa ang Katuyoan sa Diyos Alang sa mga Tawo?

Ang Bibliya nagpatin-aw kon nganong lisod kaayo ang kinabuhi, ug kon unsaon pagsulbad sa Diyos ang mga problema.

4. Kinsa si Jesu-Kristo?

Si Jesus dili lang usa ka talagsaong tawo sa kasaysayan.

5. Ang Lukat—Kinalabwang Regalo sa Diyos

Ang kinadak-ang kapahayagan sa gugma sa Diyos naghatag natog walay kataposang mga kaayohan.

6. Asa Kita Moadto Inigkamatay Nato?

Ang gitudlo sa Bibliya bahin sa kamatayon magpahigawas nato gikan sa sayop nga mga ideya bahin sa Diyos.

7. Duna Unyay Pagkabanhaw!

Kamatayon ba ang kataposan sa tanan?

8. Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Minilyon ang nag-ampo nga moabot na ang Gingharian sa Diyos. Pero unsay ipasabot niini?

9. Duol na ba ang Kataposan sa Kalibotan?

Nagakatuman na ang mga tagna sa Bibliya karon!

10. Ang Kamatuoran Bahin sa mga Anghel

Ang ubang anghel gustong motabang nato; ang uban gustong modaot nato.

11. Nganong Daghan Kaayo ang Pag-antos?

Nganong gitugotan sa Labing Gamhanang Diyos nga magpadayon ang pag-antos?

12. Sa Unsang Paagi Mahimo Kang Higala sa Diyos?

Gusto sa Diyos nga mahimo ta niyang higala.

13. Tahora ang Regalo nga Kinabuhi

Ang atong panglantaw sa kinabuhi ug dugo hinungdanon para sa Diyos.

14. Mahimong Magmalipayon ang Imong Pamilya

Ang matag membro sa pamilya dunay hinungdanong papel.

15. Ang Hustong Paagi sa Pagsimba sa Diyos

Ang tanan bang relihiyon dalawaton sa Diyos?

16. Pilia ang Pagsimba sa Diyos

Ang atong mga desisyon makaapektar sa atong relasyon sa Diyos.

17. Ang Pribilehiyo sa Pag-ampo

Ang Bibliya nagtudlo kon unsa ka hinungdanon ang pag-ampo ug kon unsaon pag-ampo ngadto sa Diyos.

18. Kinahanglan ba Kong Magpahinungod sa Diyos ug Magpabawtismo?

Unsang mga lakang ang angayng himoon una magpabawtismo?

19. Pabiling Suod Kang Jehova

Tabangan ta sa Diyos nga magpabiling maunongon kaniya.