“Nagapakita ug labi pa gayod nga kaisog sa pagsulti sa pulong sa Diyos sa walay kahadlok”​—FILIPOS 1:14

BUNTAG

 HAPON