Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Tubag sa 10 ka Pangutana sa mga Batan-on

 PANGUTANA 4

Unsay Akong Himoon Kon Makasala Ko?

Unsay Akong Himoon Kon Makasala Ko?

KON NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO

Kon moangkon ka sa imong mga sala, mahimo kang responsable ug kasaligan.

UNSAY IMONG HIMOON?

Handurawa kini: Samtang nagdula uban sa iyang mga higala, gilabay ni Tim ang bola ug naigo ang atubangan nga samin sa kotse sa iyang silingan.

Kon ikaw si Tim, unsay imong himoon?

HUNONG UG PAMALANDONG!

DUNA KAY TULO KA OPSIYON:

 1. Modagan.

 2. Mamasangil sa uban.

 3. Motug-an sa silingan, ug moingon nga imong bayran ang nabuak.

Basin matental ka sa pagpili sa Opsiyon A. Pero dunay maayong mga rason sa pag-angkon sa imong sala—bahin man kana sa pagkabuak ug samin o uban pa.

 TULO KA RASON KON NGANONG ANGKONON ANG IMONG SALA

 1. Mao kanay husto.

  Ang Bibliya nag-ingon: “Buot namong magmaminatud-on sa tanang butang.”—Hebreohanon 13:18.

 2. Ang tawo dakog purohan nga mopasaylo niadtong moangkon sa ilang sala.

  Ang Bibliya nag-ingon: “Siya nga nagatabon sa iyang kalapasan dili molampos, apan siya nga nagasugid ug nagabiya niini pagakaluy-an.”—Proverbio 28:13.

 3. Labaw sa tanan, ang Diyos malipay niana.

  Ang Bibliya nag-ingon: “Ang hiwi nga tawo maoy dulumtanan kang Jehova, apan ang Iyang pagpakigsuod anaa uban sa mga matul-id.”—Proverbio 3:32.

Si Karina, nga 20 anyos, wala motug-an sa iyang papa nga natiketan siya kay kusog siyang nagpadagan sa sakyanan. Pero dili niya kini matago hangtod sa hangtod. “Paglabayg mga usa ka tuig,” si Karina miingon, “nakit-an ni Papa ang tiket. Ug gikasab-an ko niya!”

Ang leksiyon? Si Karina miingon: “Ang pagtago sa sala makapasamot lang sa problema. Bayran ra nimo kini sa ulahi!”

PAGKAT-ON GIKAN SA IMONG SALA

Ang Bibliya nag-ingon: “Kitang tanan masayop.” (Santiago 3:2, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Ug sa ato nang nakita, ilhanan sa pagkamapaubsanon ug pagkahamtong ang pag-angkon sa sala—ug pag-angkon dayon niana.

Ang sunod nimong himoon mao ang pagkat-on gikan sa imong mga sala. Si Vera miingon: “Giisip nako ang akong mga sala ingong leksiyon nga makatabang nako aron mahimong mas maayong tawo ug dili na mousab sa akong sala.” Atong tan-awon kon unsaon nimo kana paghimo.

Imong gihulaman ang bisikleta sa imong papa ug naguba kini. Unsay imong himoon?

 • Dili magsaba ug manghinaot nga dili makamatikod ang imong papa.

 • Motug-an sa imong papa.

 • Motug-an pero mamasangil sa uban.

Wala ka makapasar sa eksam kay wala ka magtuon. Unsay imong himoon?

 • Pasanginlan ang eksam.

 • Dawaton nga imong sala nga wala ka makapasar.

 • Mamasangil nga gikontrahan ka sa titser.

Ang pagsigeg hunahuna sa imong mga sala sa nangagi susama ra sa pagtutok sa rearview mirror samtang nagdrayb

 Karon palandonga ang maong mga situwasyon, ug hunahunaa nga (1) ikaw ang imong papa ug (2) ikaw ang titser. Unsay hunahunaon sa imong papa ug sa imong titser kon miangkon ka dayon sa imong sala? Unsa kahay ilang hunahunaon kon imong gitago ang imong sala?

Karon, hunahunaa ang mga sala nga imong nahimo sa miaging tuig ug tubaga ang mosunod nga mga pangutana.

Unsang mga sala ang imong nahimo? Giunsa nimo kana pag-atubang?

 • Wala ko motug-an.

 • Namasangil ko sa uban.

 • Miangkon ko dayon.

Kon gitago nimo ang imong sala, unsay imong gibati?

 • Maayo—nakalingkawas ko!

 • Nagmahay—maayo pag gisulti nako ang tinuod.

Unsay angay unta nimong himoon?

Unsay imong nakat-onan gikan sa imong sala?

UNSAY IMONG HUNAHUNA?

Nganong itago sa uban ang ilang mga sala?

Unsay hunahunaon sa uban kon kanunay nimong itago ang imong mga sala, pero unsay ilang hunahunaon kon imong angkonon ang imong sala?—Lucas 16:10.