KON NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO

Ang Bibliya nag-ingon nga “ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos.” (2 Timoteo 3:16) Kon tinuod kini, nan, ang Bibliya makahatag kanimog direksiyon nga imong gikinahanglan.

UNSAY IMONG HIMOON?

Handurawa kini: Si David nagdrayb sa lugar nga dili na pamilyar kaniya. Iyang namatikdan nga ang mga karatula ug mga timaan sa lugar dili na mao. Naamgohan ni David nga nasaag diay siya. Seguro nasayop siyag liko.

Kon ikaw si David, unsay imong himoon?

HUNONG UG PAMALANDONG!

Daghan kag opsiyon:

  1. Mangutana.

  2. Motan-aw sa mapa, o mogamit ug GPS.

  3. Mopadayon pagdrayb, ug maglaom nga matultolan ra nimo ang imong adtoan.

Klaro nga ang Opsiyon C dili kaayo magsilbi.

Ang Opsiyon B mas maayo kay sa Opsiyon A. Ang mapa o GPS matan-aw nimo sa tibuok pagbiyahe, ug makatabang nga makaabot ka sa imong destinasyon.

Ang Bibliya makatabang usab nimo sa samang paagi.

Kining popular nga libro makatabang nimo sa

  • pag-atubang sa mga problema sa kinabuhi

  • pagsinati sa imong kaugalingon ug pagkahimong mas maayong tawo

  • pagbaton ug labing maayong kinabuhi

 TUBAG SA IMPORTANTENG PANGUTANA SA KINABUHI

Sa bata pa ta, kita mangutana.

  • Nganong asul ang langit?

  • Nganong magkidlapkidlap man ang mga bituon?

Sa magkadako ta, mangutana na kita bahin sa mga panghitabo sa kalibotan.

Komosta kon ang mga tubag niini anaa ra diay sa Bibliya?

Daghan ang nag-ingon nga ang Bibliya punog mga tinumotumo nga mga estorya, ug nga kini karaan na, o lisod sabton. Pero ang Bibliya ba gyoy problema, o ang gituohan sa mga tawo bahin niini? Husto kaha ang ilang nahibaloan?

Pananglitan, ang mga tawo nagtuo nga gitudlo sa Bibliya nga ang Diyos maoy nagmando sa kalibotan. Posible ba kana? Kini nga kalibotan gubot kaayo! Kini punog kaguol ug pag-antos, sakit ug kamatayon, kakabos ug katalagman. Ang Diyos ba, nga mahigugmaon, maoy mabasol niining tanan?

Gusto ka bang mahibalo sa tubag niana? Basig matingala ka sa tubag sa Bibliya kon kinsa gayoy nagmando sa kalibotan!

Tingali nakamatikod ka nga ang mga tambag niini nga brosyur binase sa Bibliya. Ang mga Saksi ni Jehova kombinsido nga kasaligang giya ang Bibliya, kay kini “inspirado sa Diyos ug mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa pagpanul-id sa mga butang.” (2 Timoteo 3:16, 17) Busa kinahanglan nimong tun-an kining karaan pero mapuslanong libro!