KON NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO

Kon tinuod ang ebolusyon, nan, walay katuyoan ang kinabuhi. Kon tinuod ang paglalang, kita makakitag makapakombinsir nga tubag sa mga pangutana bahin sa kinabuhi ug sa umaabot.

UNSAY IMONG HIMOON?

Handurawa kini: Si Alex naglibog. Siya nagtuog Diyos ug nga ang tanang butang gibuhat sa Diyos. Pero karon, ang iyang titser sa biology miingon nga tinuod gayod ang ebolusyon, nga gibase kini sa kasaligang research sa mga siyentista. Si Alex dili gusto nga isipon siyang kulag kahibalo. ‘Total,’ siya miingon, ‘kon napamatud-an sa mga siyentista nga tinuod ang ebolusyon, kinsa man ko nga mokuwestiyon nila?’

Kon ikaw si Alex, motuo ka bag ebolusyon tungod lang kay giingon sa mga libro nga tinuod kini?

HUNONG UG PAMALANDONG!

Ang mga tawo nga dapig sa ebolusyon o dapig sa paglalang mosulti dayon kon unsay ilang gituohan bisag wala gayod silay ideya kon nganong nagtuo sila niana.

  • Ang uban nagtuog paglalang tungod lang kay mao nay gitudlo sa simbahan.

  • Ang uban nagtuog ebolusyon tungod lang kay mao nay gitudlo sa eskuylahan.

 UNOM KA PANGUTANA NGA ANGAYNG PALANDONGON

Ang Bibliya nag-ingon: “Ang matag balay adunay nagtukod, apan siya nga nagtukod sa tanang butang mao ang Diyos.” (Hebreohanon 3:4) Katuohan ba kana?

Ang pag-ingon nga walay Maglalalang sa kinabuhi sama ra ka binuang sa pag-ingon nga ang usa ka balay walay magtutukod

GITUOHAN SA UBAN: Ang tanang butang sa uniberso nanungha tungod sa kusog nga pagbuto o big bang.

1. Kinsa o unsay nagpahinabo sa big bang?

2. Unsay mas katuohan—ang tanang butang mitungha gikan sa wala, o nga ang tanang butang mitungha gikan sa usa ka persona?

GITUOHAN SA UBAN: Ang tawo naggikan sa hayop.

3. Kon ang tawo naggikan sa hayop—pananglitan, sa unggoy—nganong lahi man kaayo ang pangutok sa tawo kay sa unggoy?

4. Nganong bisan ang “kinasimplehan” nga matang sa kinabuhi komplikado man kaayo?

GITUOHAN SA UBAN: Ang ebolusyon napamatud-an na nga tinuod.

5. Kadtong nagtuo niini nakasusi ba gayod sa ebidensiya?

6. Sila ba nagtuo niini tungod lang kay gisultihan sila nga ang tanang tawong utokan nagtuo niini?

“Kon naglakaw ka sa lasang ug nakakitag nindot kaayong balay, moingon ka ba: ‘Kanindot! Sakto kaayo ang pagkatumba sa mga kahoy nga miplastar lag iya ug nahimong balay!’ Siyempre dili! Imposible kana! Busa nganong motuo man ta nga ang tanang butang sa uniberso kalit lang nga nanungha?”—Julia.

“Hunahunaa nga gisultihan ka nga dihay pagbuto sa imprentahanan ug ang mga tinta namisik sa bungbong ug kisame, dayon nangapormag mga pulong ug nahimong diksiyonaryo. Motuo ka ba niana?”—Gwen.

 NGANONG ANGAY KANG MOTUOG DIYOS?

Ang Bibliya nagdasig kanimo sa paggamit sa imong “gahom sa pagpangatarongan.” (Roma 12:1) Kana nagpasabot nga ang imong pagtuog Diyos dili angayng ibase lang sa

  • EMOSYON (Gibati lang nako nga dunay Diyos)

  • IMPLUWENSIYA SA UBAN (Nagpuyo ko sa lugar nga relihiyoso ang mga tawo)

  • PRESYUR (Gipadako ko sa akong ginikanan sa pagtuo nga dunay Diyos—mituo na lang pod ko)

Apan, kinahanglang duna kay lig-ong katarongan sa imong pagtuo.

“Dihang magpatin-aw ang among titser kon sa unsang paagi nagaobra ang atong lawas, kombinsido gyod ko nga dunay Diyos. Ang matag parte sa lawas dunay kaugalingong obra, bisan sa kinagamyang detalye, ug kini nagaobra nga dili gani nato mamatikdan. Katingalahan gayod ang lawas sa tawo!”—Teresa.

“Kon makakita kog bilding, barko, o sakyanan, mangutana ko sa akong kaugalingon, ‘Kinsay naghimo niini?’ Pananglitan, sa paghimog sakyanan, nagkinahanglan kanag pangutok o intelihensiya, kay daghan kaayong gagmayng piyesa ang kinahanglang moobra aron ang sakyanan modagan. Kon dunay nagdisenyo sa sakyanan, labaw na ang tawo.”—Richard.

“Sa nagsige kog tuon sa siyensiya, misamot nga dili na katuohan ang ebolusyon. . . . Para nako, mas dali pa ang pagtuo ug Maglalalang kay sa pagtuo ug ebolusyon.”—Anthony.

HUNAHUNAA KINI

Bisan pa sa daghang katuigang pag-research bahin sa ebolusyon, ang mga siyentista wala gihapon makakitag eksplinasyon nga ilang gikauyonan. Kon ang mga siyentista wala magkauyon bahin niini—nga eksperto na man unta sila—sayop ba kon kuwestiyonon nimo ang teoriya sa ebolusyon?