Ang gugma mao ang yawi sa malipayong pamilya. Efeso 5:33

Sumala sa sukdanan sa Diyos, ang kaminyoon maoy tali sa usa lang ka lalaki ug usa ka babaye.

Ang mahigugmaong bana malumo ug masinaboton sa iyang asawa.

Ang asawa angayng mokooperar sa iyang bana.

Ang mga anak angayng magmasinugtanon sa ilang ginikanan.

 Magmaluloton ug magmatinumanon, dili manakit o maluibon. Colosas 3:5, 8-10

Ang Pulong sa Diyos nag-ingon nga ang bana angayng maghigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon, ug ang asawa angayng dunay halalom nga pagtahod sa iyang bana.

Ang pakigsekso gawas sa kaminyoon maoy sala. Ang pagbatog daghang kapikas sala usab.

Ang Pulong ni Jehova nagtudlo kon sa unsang paagi magmalipayon ang pamilya.