Dapig sa Diyos. 1 Pedro 5:6-9

Ayaw pagpakigbahin sa bisan unsang tradisyon nga supak sa Bibliya. Gikinahanglan ang kaisog sa paghimo niini.

Ayaw pag-apil-apil sa politikanhong kalihokan sa mga nasod; sila wala magsuportar kang Jehova ug sa iyang Gingharian.

 Himoa ang hustong desisyon—pamati sa Diyos. Mateo 7:24, 25

Pakig-uban sa mga Saksi ni Jehova; sila motabang kanimo sa pagpakigsuod sa Diyos.

Padayon sa pagkat-on bahin sa Diyos ug sa pagtuman sa iyang mga sugo.

Sa dihang molig-on na ang imong pagtuo, ipahinungod ang imong kinabuhi kang Jehova ug magpabawtismo.—Mateo 28:19.

Pamati sa Diyos. Basaha ang Bibliya, ug hangyoa ang mga Saksi ni Jehova sa pagtabang kanimo nga masabtan kini. Ipadapat ang imong nakat-onan aron mabuhi ka sa walay kataposan.—Salmo 37:29.