Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 31

‘Pakigsuod sa Diyos, ug Siya Makigsuod Kaninyo’

‘Pakigsuod sa Diyos, ug Siya Makigsuod Kaninyo’

1-3. (a) Unsay makat-onan nato bahin sa kinaiyahan sa tawo sa pagpaniid sa pagbalosay tali sa mga ginikanan ug sa ilang anak? (b) Unsang proseso ang kinaiyanhong madayag sa dihang adunay magpakitag gugma kanato, ug unsang hinungdanong pangutana ang atong ikasukna sa atong kaugalingon?

MALIPAY ang mga ginikanan nga makakita nga ang ilang bag-ong natawo nga anak mopahiyom. Kasagarang ipaduol nila ang ilang mga nawong sa iya sa bata, nga hadlahadlaon ug pahiyoman sa mapadaygong paagi. Maikag silang makakita nga mobalos ang bata. Ug sa taudtaod, mahitabo kana—ang kandiis mogawas diha sa mga aping sa bata, mawalis ang mga ngabil, ug molutaw ang makapahimuot nga pahiyom. Sa linaing paagi niini, kanang pahiyoma daw nagpahayag ug pagmahal, ang sinugdanang pahayag sa gugma sa bata isip balos sa gugma sa mga ginikanan.

2 Ang pahiyom sa bata magpahinumdom kanato sa hinungdanong butang bahin sa kinaiyahan sa tawo. Ang atong kinaiyanhong balos sa gugma maoy gugma. Kana sumala gayod sa atong pagkabuhat. (Salmo 22:9) Samtang magtubo kita, mahimo kitang hamtong sa atong katakos nga mosanong sa gugma. Makahinumdom ka tingali gikan sa imong pagkabata kon giunsa pagpahayag ug gugma sa imong mga ginikanan, mga paryente, o mga higala alang kanimo. Sa imong kasingkasing ang mainitong pagbati miturok, mitubo, ug milambo sa pagpalihok kanimo. Agig balos ikaw nagpakita sa imong gugma. Ang susama bang proseso nagakaugmad diha sa imong relasyon uban kang Jehova nga Diyos?

3 Ang Bibliya nag-ingon: “Bahin kanato, kita nahigugma, tungod kay siya unang nahigugma kanato.” (1 Juan 4:19) Sa mga Seksiyon 1 hangtod 3 niining libroha, gipahinumdoman ka nga si Jehova nga Diyos nagpasundayag sa iyang gahom, sa iyang hustisya, ug sa iyang kaalam sa mahigugmaong mga paagi alang sa imong kaayohan. Ug sa Seksiyon 4, nasabtan nimo nga siya direktang nagpahayag sa iyang gugma alang sa katawhan—ug alang kanimo  sa personal—sa talagsaong mga paagi. Karon ang usa ka pangutana motungha. Sa usa ka panglantaw, kini ang labing hinungdanong pangutana nga imong ikasukna: ‘Sa unsang paagi makabalos ako sa gugma ni Jehova?’

Kon Unsay Kahulogan sa Paghigugma sa Diyos

4. Sa unsang paagi ang mga tawo nalibog bahin sa kahulogan sa paghigugma sa Diyos?

4 Si Jehova, ang Tagmugna sa gugma, nahibalo gayod nga ang gugma may dako kaayong gahom sa pagpatungha sa labing maayong mga hiyas diha sa uban. Busa bisan sa makanunayong pagrebelde sa dili-matinumanong katawhan, siya masaligon gihapon nga ang pipila ka tawo mosanong sa iyang gugma. Ug, tinuod, ang milyonmilyon misanong. Hinuon, makapasubo nga gipasagdan sa mga relihiyon niining dunot nga kalibotan nga malibog ang mga tawo bahin sa kahulogan sa paghigugma sa Diyos. Ang dili-maihap nga mga tawo moingon nga nahigugma sila sa Diyos, apan sila daw naghunahuna nga ang maong gugma maoy usa lamang ka pagbati nga kinahanglang ipahayag pinaagig mga pulong. Ang paghigugma sa Diyos tingali magsugod sa maong paagi, sama rang ang gugma sa bata alang sa iyang mga ginikanan tingali unang madayag diha sa usa ka pahiyom. Hinuon, sa mga tawong hamtong labaw pa ang nalangkit sa paghigugma.

5. Sa unsang paagi ang Bibliya nagbatbat sa paghigugma sa Diyos, ug nganong ang maong kabatbatan makapadani kanato?

5 Si Jehova nagbatbat sa kahulogan sa paghigugma kaniya. Ang iyang Pulong nag-ingon: “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo.” Ang paghigugma sa Diyos kinahanglan diay nga ipahayag sa lihok. Tinuod, daghang tawo dili moangay sa ideya sa pagkamasinundanon. Apan ang samang bersikulo malulotong midugang: “Ug bisan pa ang mga sugo [sa Diyos] dili mabug-at.” (1 Juan 5:3) Ang mga balaod ug mga prinsipyo ni Jehova gidisenyo aron makahatag kanatog kaayohan, dili aron mabug-atan kita. (Isaias 48:17, 18) Ang Pulong sa Diyos napunog mga prinsipyo nga makatabang kanato nga mas masuod kaniya. Sa unsang paagi mahitabo kana? Atong sublion ang tulo ka bahin sa atong relasyon uban sa Diyos. Kini naglangkit sa pagpakigsulti, pagsimba, ug pagsundog.

 Pagpakigsulti Kang Jehova

6-8. (a) Sa unsang paagi makapatalinghog kita kang Jehova? (b) Sa unsang paagi mahimo natong buhi ang Kasulatan sa atong pagbasa niini?

6 Ang Kapitulo 1 nagsugod sa pangutana, “Makahanduraw ka ba nga nakigkabildohay sa Diyos?” Atong nasabtan nga dili lamang kini panghanduraw. Sa pagkatinuod, si Moises nakahimo sa pagpakigsulti sa Diyos. Komosta man kita? Karon dili maoy panahon ni Jehova sa pagsugo sa iyang mga manulonda aron sa pagpakigsulti sa mga tawo. Apan si Jehova adunay ekselenteng paagi sa pagpakigsulti kanato karong adlawa. Sa unsang paagi makapatalinghog kita kang Jehova?

7 Tungod kay “ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos,” kita nagpatalinghog kang Jehova pinaagi sa pagbasa sa iyang Pulong, ang Bibliya. (2 Timoteo 3:16) Sa ingon ang salmista miawhag sa mga alagad ni Jehova sa paghimo sa maong pagbasa “adlaw ug gabii.” (Salmo 1:1, 2) Ang paghimo niana nagkinahanglag dakong paningkamot sa atong bahin. Apan mapuslanon ang tanang matang sa maong paningkamot. Sumala sa atong nasabtan sa Kapitulo 18, ang Bibliya nahisamag usa ka bililhong sulat alang kanato gikan sa atong langitnong Amahan. Busa ang pagbasa niana angay nga dili usa ka naandang buluhaton. Kinahanglan nga himoon natong buhi ang Kasulatan sa atong pagbasa niini. Sa unsang paagi mahimo nato kana?

8 Handurawa ang mga asoy sa Bibliya samtang nagbasa ka. Paningkamoti ang paghanduraw sa mga karakter sa Bibliya isip matuod nga mga tawo. Tinguhaa nga masabtan ang ilang kagikan, mga kahimtang, ug mga motibo. Unya, palandonga ang imong gibasa, nga isukna ang mga pangutana sama sa: ‘Unsay gitudlo niining asoya kanako bahin kang Jehova? Unsang mga hiyas niya ang gipasiugda? Unsang prinsipyo ang buot ni Jehova nga akong mahibaloan, ug sa unsang paagi ikapadapat ko kini sa akong kinabuhi?’ Basaha, palandonga, ug ipadapat—sa imong paghimo niana, ang Pulong sa Diyos mahimong buhi alang kanimo.Salmo 77:12; Santiago 1:23-25.

9. Kinsa “ang matinumanon ug maalamong ulipon,” ug nganong hinungdanon nga kita magpatalinghog nga atentibo sa maong “ulipon”?

9 Si Jehova nakigsulti usab kanato pinaagi sa “matinumanon ug maalamong ulipon.” Sumala sa gitagna ni Jesus, ang gamayng grupo  sa dinihogang Kristohanong mga lalaki gitudlo sa paghatag ug espirituwal nga “pagkaon sa hustong panahon” niining masamokong kataposang mga adlaw. (Mateo 24:45-47) Sa dihang magbasa kitag literatura nga giandam sa pagtabang kanato aron makabatog tukmang kahibalo bahin sa Bibliya ug sa dihang motambong kitag Kristohanong mga tigom ug mga kombensiyon, kita gipakaon sa ­espirituwal nga paagi sa maong ulipon. Kay kini maoy ulipon ni Kristo, kita maalamong magpadapat sa mga pulong ni Jesus: “Tagda kon giunsa ninyo pagpatalinghog.” (Lucas 8:18) Kita magpatalinghog nga atentibo tungod kay giila nato ang matinumanong ulipon isip usa sa mga paagi ni Jehova sa pagpakigsulti kanato.

10-12. (a) Nganong ang pag-ampo maoy kahibulongang gasa gikan ni Jehova? (b) Sa unsang paagi makaampo kita sa paagi nga makapahimuot kang Jehova, ug nganong kita makasalig nga iyang pabilhan ang atong mga pag-ampo?

10 Apan komosta man ang pagpakigsulti sa Diyos? Mahimo ba nga kita makigsulti kang Jehova? Makapalisang kini nga ideya. Kon ikaw mosulay sa pagduol sa labing gamhanang magmamando sa inyong nasod aron makigsulti bahin sa imong personal nga kabalaka, unsay purohan nga ikaw molampos? Sa pipila ka kahimtang, ang pagsingkamot mismo basin peligroso! Sa mga adlaw ni Ester ug Mardokeo, ang usa ka tawo mahimong patyon tungod sa pagduol sa Persianong hari nga wala dapita sa hari nga moduol. (Ester 4:10, 11) Karon handurawa nga moatubang sa Soberanong Ginoo sa uniberso, nga kon itandi kaniya bisan ang labing gamhanang mga tawo “samag mga apan-apan.” (Isaias 40:22) Angay ba kitang mahadlok usab nga moduol kaniya? Dili gayod!

11 Gihatag ni Jehova ang alang-sa-tanan, apan yano nga paagi sa pagduol kaniya—ang pag-ampo. Bisan ang bata kaayo makaampo kang Jehova diha sa pagtuo, nga maghimo niana diha sa ngalan ni Jesus. (Juan 14:6; Hebreohanon 11:6) Bisan pa niana, ang pag-ampo makapaarang nato sa pagpahayag sa atong labing komplikado, pribadong mga hunahuna ug mga pagbati—bisan ang mga kasakitan nga lisdan kita sa pagpahayag. (Roma 8:26) Dili mapuslanon ang pagsulay sa pagpadayeg kang Jehova pinaagi sa larino, balaknong mga pulong o sa tag-as, daghag-pulong nga mga pag-ampo. (Mateo 6:7, 8) Sa laing bahin, si Jehova wala maglimite kon unsa ka taas ang ato tingaling pagpakigsulti kaniya o unsa ka subsob. Ang iyang Pulong nagdapit gani kanato sa “pag-ampo nga walay-hunong.”1 Tesalonica 5:17.

 12 Hinumdomi nga si Jehova lamang ang gitawag ug “Tigpatalinghog sa pag-ampo,” ug siya magpatalinghog uban sa tiunay nga empatiya. (Salmo 65:2) Iya bang giantos lamang ang mga pag-ampo sa iyang matinumanong mga alagad? Dili, mahimuot gayod siya niana. Ang iyang Pulong nagpanig-ingon sa maong mga pag-ampo sa insenso, nga sa pagsunog niana mokayab ang humot, makapahayahay nga aso. (Salmo 141:2; Pinadayag 5:8; 8:4) Dili ba makahupay ang paghunahuna nga ang atong sinserong mga pag-ampo mokayab usab ug makapahimuot sa Soberanong Ginoo? Busa kon buot nimong masuod kang Jehova, sa kamapainubsanon pag-ampo kaniya sa subsob, sa kada adlaw. Ipahayag kaniya sa bug-os kon unsay anaa sa imong kasingkasing; ayaw pagpugong sa pagbutyag sa imong tanang pagbati. (Salmo 62:8) Ipahayag ang imong mga kabalaka, imong mga kalipay, imong mga pasalamat, ug imong pagdayeg sa imong langitnong Amahan. Ingong resulta, ang bugkos tali kanimo ug kaniya mas molig-on.

Pagsimba Kang Jehova

13, 14. Unsay kahulogan sa pagsimba kang Jehova, ug nganong haom nga atong himoon kana?

13 Sa dihang kita makigsulti kang Jehova nga Diyos, kita wala lang magpatalinghog ug makigsulti samag ngadto sa usa ka higala o paryente. Kita nagasimba gayod kang Jehova, nga nagahatag kaniya sa masimbahong pasidungog nga takos gayod kaniya. Ang matuod nga pagsimba mao ang atong tibuok kinabuhi. Kini mao ang paagi sa atong pagpahayag kang Jehova sa atong bug-os-kalag nga gugma ug paghalad, ug kini naghiusa sa tanang matinumanong mga linalang ni Jehova, didto man sa langit o sa yuta. Sa usa ka panan-awon, si apostol Juan nakadungog sa usa ka manulonda nga nagpatugbaw niining sugoa: “Simbaha ninyo ang Usa nga maoy naghimo sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuboran sa mga tubig.”Pinadayag 14:7.

14 Nganong angay natong simbahon si Jehova? Hunahunaa ang mga hiyas nga atong nahisgotan na, sama sa pagkabalaan, gahom, pagpugong-sa-kaugalingon, hustisya, kaisog, kaluoy, kaalam, pagkamapainubsanon, gugma, pagkamabination, pagkamaunongon, ug pagkamaayo. Nasabtan nato nga si Jehova naghawas sa posibleng labing taas, labing hamiling sukdanan, kon bahin sa matag bililhong hiyas. Sa dihang paningkamotan nato ang pagsabot sa  iyang katibuk-ang mga hiyas, atong maila nga siya labaw pa kaayo kay sa dako, dalayegong Persona. Siya labaw kaayo nga mahimayaon, labi pang hataas kay kanato. (Isaias 55:9) Sa walay duhaduha, si Jehova mao ang atong angayang Soberano, ug siya tinong takos sa atong pagsimba. Apan, sa unsang paagi angay natong simbahon si Jehova?

15. Sa unsang paagi kita makasimba kang Jehova “uban sa espiritu ug kamatuoran,” ug unsang kahigayonan ang gitagana kanato sa Kristohanong mga tigom?

15 Si Jesus miingon: “Ang Diyos maoy Espiritu, ug silang magasimba kaniya kinahanglan nga magasimba uban sa espiritu ug sa kamatuoran.” (Juan 4:24) Kana nagpasabot sa pagsimba kang Jehova uban sa kasingkasing nga punog pagtuo ug gugma, nga giniyahan sa iyang espiritu. Nagpasabot usab kini sa pagsimba nga nahiuyon sa kamatuoran, ang tukmang kahibalo nga hikaplagan diha sa Pulong sa Diyos. Kita adunay bililhong kahigayonan sa pagsimba kang Jehova “uban sa espiritu ug sa kamatuoran” sa dihang kita  makigtigom uban sa mga isigkamagsisimba. (Hebreohanon 10:24, 25) Sa dihang kita moawit ug mga pagdayeg kang Jehova, maghiusa sa pag-ampo kaniya, ug magpatalinghog ug makigbahin sa mga panaghisgot sa iyang Pulong, atong gipahayag ang gugma alang kaniya diha sa maputling pagsimba.

Ang Kristohanong mga tigom maoy kahimut-anang mga kahigayonan sa pagsimba kang Jehova

16. Unsa ang usa sa labing dagkong mga sugo nga gipahamtang diha sa matuod nga mga Kristohanon, ug nganong mobati kitang natukmod sa pagsugot niana?

16 Nagsimba usab kita kang Jehova sa dihang kita makigsulti sa uban mahitungod kaniya, nga sa dayag nagadayeg kaniya. (Hebreohanon 13:15) Sa pagkatinuod, ang pagwali sa maayong balita sa Gingharian ni Jehova maoy usa sa labing dagkong mga sugo nga gipahamtang diha sa matuod nga mga Kristohanon. (Mateo 24:14) Maikagon kitang mosugot tungod kay gihigugma nato si Jehova. Sa dihang maghunahuna kita sa paagi nga “ang diyos niini nga sistema sa mga butang,” si Satanas nga Yawa, “nagbuta sa mga hunahuna sa mga dili-magtutuo,” nga naglansad ug ngil-ad nga mga bakak bahin kang Jehova, dili ba mangandoy kita sa pag-alagad ingong mga Saksi sa atong Diyos, nga magtul-id sa maong pagbutangbutang? (2 Corinto 4:4; Isaias 43:10-12) Ug sa dihang palandongon nato ang kahibulongang mga hiyas ni Jehova, dili ba mosugwak ang atong tinguha nga sultihan ang uban bahin kaniya? Sa tinuoray, walay mas dakong pribilehiyo kay sa pagtabang sa uban nga makaila ug makadangat sa paghigugma sa atong langitnong Amahan sama kanato.

17. Unsay nalakip sa atong pagsimba kang Jehova, ug nganong kinahanglang magsimba kita uban sa integridad?

17 Ang atong pagsimba kang Jehova naglakip ug daghan pa. Apektado niini ang tanang bahin sa atong kinabuhi. (Colosas 3:23) Kon tinuod natong dawaton si Jehova ingong atong Soberanong Ginoo, nan magtinguha kita sa pagbuhat sa iyang kabubut-on diha sa tanang butang—atong pamilyahanong kinabuhi, atong sekular nga trabaho, atong paagi sa pagtagad sa uban, atong panahon sa paglulinghayaw. Kita magtinguha sa pag-alagad kang Jehova “uban ang bug-os nga kasingkasing,” uban ang integridad. (1 Cronicas 28:9) Ang maong pagsimba dili motugot sa kasingkasing nga nabahin o pagkadoble-kara—ang salingkapawng pagkinabuhi nga nagpakaaron-ingnon nga nag-alagad kang Jehova samtang nagbuhat sa sekreto ug seryosong mga sala. Ang hiyas sa integridad dili motugot sa  pagkasalingkapaw; ang gugma maghimo niana nga dulumtanan. Ang kahadlok sa Diyos motabang usab. Ang Bibliya naglangkit sa maong pagkamasimbahon diha sa atong nagpadayong pagpakigsuod kang Jehova.Salmo 25:14.

Pagsundog Kang Jehova

18, 19. Nganong realistiko ang paghunahuna nga ang dili-hingpit nga mga tawo makasundog kang Jehova nga Diyos?

18 Ang matag seksiyon niining libroha natapos sa usa ka kapitulo bahin sa kon unsaon nga “mahimong mga tigsundog sa Diyos, ingon nga hinigugmang mga anak.” (Efeso 5:1) Hinungdanong hinumdoman nga bisan pag kita dili hingpit, kita makasundog gayod kang Jehova sa iyang hingpit nga paagi sa paggamit sa gahom, pagpasundayag sa hustisya, paglihok nga maalamon, ug pagpakitag gugma. Sa unsang paagi nahibalo kita nga posible gayod ang pagsundog sa Labing Gamhanan? Hinumdomi, ang kahulogan sa ngalan ni Jehova nagtudlo kanato nga siya nagpahinabo nga mamao kon unsay iyang gusto aron sa pagtuman sa iyang mga katuyoan. Angay kitang mahingangha sa maong katakos, apan imposible ba gayod nga kita makasundog kang Jehova? Dili.

19 Kita gibuhat diha sa larawan sa Diyos. (Genesis 1:26) Busa, ang mga tawo lahi kay sa ubang mga linalang sa yuta. Kita dili lamang gitukmod sa kinaiyahan, henetika, o mga kahimtang sa atong kalikopan. Si Jehova naghatag kanatog bililhong gasa—ang kagawasan sa pagpili. Bisan pa sa atong mga limitasyon ug mga pagkadili-hingpit, kita may kagawasan sa pagpili kon mahimong unsa kita. Buot ba nimo nga mahimong mahigugmaon, maalamon, matarong nga tawo nga mogamit sa hustong paagi sa gahom? Sa tabang sa espiritu ni Jehova, ikaw mahimo gayong ingon niana! Hunahunaa ang kaayohan nga imong mahimo tungod niana.

20. Unsang kaayohan ang atong mahimo sa dihang sundogon nato si Jehova?

20 Makahimo ka sa pagpahimuot sa imong langitnong Amahan, sa paglipay sa iyang kasingkasing. (Proverbio 27:11) Mahimo pa ganing ikaw “bug-os nga makapahimuot” kang Jehova, kay siya nakasabot sa imong mga limitasyon. (Colosas 1:9, 10) Ug samtang magpadayon ka sa pag-ugmad sa maayong mga hiyas agig pagsundog sa imong minahal nga Amahan, panalanginan kag linaing pribilehiyo. Diha sa mangitngit nga kalibotan nga nahimulag sa Diyos, ikaw mahimong tigdala sa kahayag. (Mateo 5:1, 2, 14) Makatabang ka sa  pagsabwag sa halayong dapit sa yuta sa pipila ka banaag sa mahimayaong personalidad ni Jehova. Talagsaon gayong kadungganan!

‘Pakigsuod sa Diyos, ug Siya Makigsuod Kaninyo’

Hinaot nga kanunay kang makigsuod kang Jehova

21, 22. Unsay dili-matapos nga pagpanaw ang anaa sa atubangan sa tanan nga nahigugma kang Jehova?

21 Ang yanong awhag nga natala sa Santiago 4:8 maoy dili lamang usa ka tumong. Kini maoy usa ka pagpanaw. Samtang kita magpabiling matinumanon, ang maong pagpanaw dili gayod matapos. Kita dili gayod mohunong sa pagpakigsuod kang Jehova. Sa pagkatinuod, sa kanunay daghan pa ang atong makat-onan bahin kaniya. Dili gayod kita maghunahuna nga gitudloan kita niining libroha sa tanan nga angayng masayran bahin kang Jehova. Ngani, nagsugod pa lang kita sa paghisgot sa tanan nga gisulti sa Bibliya bahin sa atong Diyos! Ug bisan ang Bibliya mismo wala mosulti sa tanan nga mahimo natong masayran bahin kang Jehova. Si apostol Juan nagtuo nga kon isulat ang tanan nga gibuhat ni Jesus panahon sa iyang ministeryo sa yuta, “ang kalibotan dili paigo sa mga linukot nga basahon nga masulat.” (Juan 21:25) Kon kana tinuod bahin sa Anak, labi pang tinuod kana bahin sa Amahan!

22 Bisan ang kinabuhing dayon dili magtapos sa atong pagkakat-on  bahin kang Jehova. (Ecclesiastes 3:11) Nan, hunahunaa ang kalaoman nga anaa sa atong atubangan. Human sa pagkinabuhig ginatos, linibo, minilyon, bisan binilyong katuigan, mas daghan pa ang atong masayran bahin kang Jehova nga Diyos kay sa atong nasayran karon. Apan bation gihapon nato nga adunay dili-maihap nga kahibulongang mga butang nga kat-onan pa. Maikag kitang makakat-on ug dugang pa, kay kita kanunayng may katarongan sa pagbati sama sa salmista, kinsa miawit: “Ang pagduol sa Diyos maayo alang kanako.” (Salmo 73:28) Ang kinabuhing dayon unya mahimong tugob ug may kadaiyahan gayod—ug ang pagpakigsuod kang Jehova mao unyay kanunay nga labing magantihong bahin niana.

23. Unsay gidasig nga imong buhaton?

23 Hinaot mosanong ka sa gugma ni Jehova karon, pinaagi sa paghigugma kaniya uban sa bug-os mong kasingkasing, kalag, hunahuna, ug kusog. (Marcos 12:29, 30) Hinaot ang imong gugma magmaunongon ug magmalig-on. Hinaot ang mga desisyong imong himoon sa matag adlaw, gikan sa kinagamyan ngadto sa kinadak-an, ngatanan mosumbalik-silaw sa samang nagagiyang prinsipyo—nga kanunay nimong pilion ang dalan nga modala kanimo ngadto sa mas lig-ong relasyon uban sa imong langitnong Amahan. Labaw sa tanan, hinaot nga kanunay kang makigsuod kang Jehova, ug hinaot nga kanunay siyang makigsuod kanimo—hangtod sa kahangtoran!