Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 2

Mahimo ba Gayod nga Ikaw ‘Makigsuod sa Diyos’?

Mahimo ba Gayod nga Ikaw ‘Makigsuod sa Diyos’?

1, 2. (a) Unsay morag dili posible alang sa daghan, apan unsay gipasalig kanato sa Bibliya? (b) Si Abraham gitugotan sa unsang suod nga relasyon, ug ngano?

UNSAY bation mo kon ang Maglalalang sa langit ug sa yuta moingon bahin kanimo, “Kini siya maoy akong higala”? Alang sa daghan, kana morag dili posible. Kon buot sabton, sa unsang paagi ang usa ka yanong tawo makahimo sa pagpakighigala kang Jehova nga Diyos? Bisan pa niana, gipasalig kanato sa Bibliya nga kita mahimo gayod nga makigsuod sa Diyos.

2 Si Abraham sa kakaraanan maoy usa ka tawong nakapahimulos sa maong panagsuod. Si Jehova nagpaila sa maong patriarka ingong “akong higala.” (Isaias 41:8) Oo, si Jehova nag-isip kang Abraham ingong personal nga higala. Gitugotan si Abraham nianang suod nga relasyon kay siya “nagbutang ug pagtuo kang Jehova.” (Santiago 2:23) Karong adlawa, usab, si Jehova mangitag kahigayonan nga ‘masuod’ niadtong nag-alagad kaniya tungod sa gugma. (Deuteronomio 10:15) Ang iyang Pulong nag-awhag: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.” (Santiago 4:8) Niining mga pulonga atong makaplagan ang usa ka pagdapit ug usa ka saad.

3. Unsang pagdapit ang gipaabot ni Jehova ngari kanato, ug unsang saara ang nalangkit niini?

3 Si Jehova nagdapit kanato nga moduol kaniya. Siya andam ug gustong modawat kanato ingong iyang mga higala. Sa samang higayon, siya nagsaad nga kon mohimo kitag mga lakang aron masuod kaniya, tumbasan niya kana. Siya mosuod kanato. Busa kita makaambit sa usa ka butang nga bililhon kaayo—“pagkasuod kang Jehova.” * (Salmo 25:14) Ang “pagkasuod” nagpadayag sa ideya sa pagpakigsulti sa tinagong mga butang ngadto sa usa ka linaing higala.

4. Unsaon nimo pagbatbat ang usa ka suod nga higala, ug sa unsang paagi si Jehova nagpamatuod nga ingong matang sa higala ngadto niadtong mosuod kaniya?

 4 Aduna ka bay suod nga higala nga imong kasuginlan ug tinagong butang? Ang ingong matang sa higala maoy tawo nga matinagdanon kanimo. Mosalig ka kaniya, kay siya napamatud-ang maunongon. Modako ang imong kalipay sa dihang ikapaambit mo kini kaniya. Ang iyang mabinationg pagpamati makapagaan sa gipas-an nimong kasub-anan. Bisan pag daw walay lain nga makasabot kanimo, siya makasabot. Sa susama, sa dihang masuod ka sa Diyos, makabaton ka ug linaing Higala nga nagpabili gayod kanimo, dulot nga matinagdanon kanimo, ug nakasabot sa bug-os kanimo. (Salmo 103:14; 1 Pedro 5:7) Mosalig ka kaniya sa kinahiladman nimong mga pagbati, kay nahibalo kang siya magmaunongon ngadto niadtong magmaunongon kaniya. (Salmo 18:25) Bisan pa niana, kining bulahang pagkasuod sa Diyos makab-ot lamang tungod kay iyang gipahinabo kini.

Si Jehova Nag-abli sa Dalan

5. Unsay gihimo ni Jehova aron maposible nga kita masuod kaniya?

5 Kon walay tabang, kita dili gayod masuod sa Diyos tungod kay kita mga makasasala. (Salmo 5:4) “Apan ang Diyos nagrekomendar sa iyang kaugalingong gugma kanato sa pagkaagi nga, samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato,” misulat si apostol Pablo. (Roma 5:8) Oo, si Jehova naghikay nga si Jesus ‘maghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.’ (Mateo 20:28) Ang atong pagtuo sa maong halad lukat magpaposible nga kita masuod sa Diyos. Sanglit ang Diyos “unang nahigugma kanato,” siya nagpahiluna sa patukoranan aron kita mahimong iyang higala.1 Juan 4:19.

6, 7. (a) Giunsa nato pagkahibalo nga si Jehova dili tinago, dili-mailhan nga Diyos? (b) Sa unsang mga paagi si Jehova nagpadayag sa iyang kaugalingon?

6 Si Jehova mihimog laing lakang: Gipadayag niya ang iyang kaugalingon ngari kanato. Sa bisan unsang panaghigala, ang pagkasuod ipasukad diha sa tinuod nga pagkaila sa usa ka tawo, nga magpabili sa iyang mga hiyas ug mga paagi. Busa kon si Jehova maoy usa ka tinago, dili-mailhan nga Diyos, kita dili gayod masuod kaniya. Apan, halayo sa pagtago sa iyang kaugalingon, gusto niyang  kita makaila kaniya. (Isaias 45:19) Dugang pa, ang iyang gipadayag bahin sa iyang kaugalingon mabatonan sa tanan, bisan sa uban kanato nga tingali giisip nga ubos sumala sa mga sukdanan sa kalibotan.Mateo 11:25.

Si Jehova nagpadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang mga linalang ug sa iyang sinulat nga Pulong

7 Sa unsang paagi si Jehova nagpadayag sa iyang kaugalingon ngari kanato? Ang iyang kalalangan magpailag pipila ka bahin sa iyang personalidad—ang iyang dako kaayong gahom, iyang halalom nga kaalam, iyang dagayang gugma. (Roma 1:20) Apan ang pagpadayag ni Jehova sa iyang kaugalingon dili limitado sa iyang mga gilalang. Kay kanunay nga Dakong Tigkomunikar, iyang gitagana ang usa ka sinulat nga pinadayag sa iyang kaugalingon diha sa iyang Pulong, ang Bibliya.

Pagkakita sa “Kahimuot ni Jehova”

8. Nganong ikaingon nga ang Bibliya mismo maoy ebidensiya sa gugma ni Jehova alang kanato?

8 Ang Bibliya mismo maoy ebidensiya sa gugma ni Jehova alang kanato. Diha sa iyang Pulong, siya nagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa mga terminong atong masabtan—pamatuod dili lamang sa iyang paghigugma kanato kondili sa iyang tinguha nga kita makaila ug mahigugma kaniya. Ang atong mabasa niining bililhong basahon makapaarang nato sa pagkakita sa “kahimuot ni Jehova” ug magdasig kanato sa pagpakigsuod kaniya. (Salmo 90:17) Atong hisgotan ang pipila ka makalipayng mga paagi sa pagpadayag ni Jehova sa iyang kaugalingon diha sa iyang Pulong.

9. Unsay pipila ka pananglitan sa direktang mga pahayag diha sa Bibliya nga nagpaila sa mga hiyas sa Diyos?

9 Ang Kasulatan naundan ug daghang direktang mga pahayag nga nagpaila sa mga hiyas sa Diyos. Matikdi ang pipila ka pananglitan. “Si Jehova mahigugmaon sa hustisya.” (Salmo 37:28) Ang Diyos “binayaw sa gahom.” (Job 37:23) “‘Ako maunongon,’ nag-ingon si Jehova.” (Jeremias 3:12) “Siya maalamon sa kasingkasing.” (Job 9:4) Siya maoy “usa ka Diyos nga maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot ug kamatuoran.” (Exodo 34:6) “Ikaw, Oh Jehova, maayo ug andam sa pagpasaylo.” (Salmo 86:5) Ug, sumala sa nahisgotan sa naunang kapitulo, ang usa ka hiyas nagpatigbabaw: “Ang Diyos gugma.” (1 Juan 4:8) Samtang imong palandongon kining kahimut-anang  mga hiyas, dili ka ba madani niining way-ikatandi nga Diyos?

Ang Bibliya makatabang kanato nga masuod kang Jehova

10, 11. (a) Sa pagtabang kanato nga masabtang mas tin-aw ang iyang personalidad, unsay gilakip ni Jehova diha sa iyang Pulong? (b) Unsang pananglitan sa Bibliya ang makatabang kanato sa paghanduraw sa naglihok nga gahom sa Diyos?

10 Dugang pa sa pagsulti kanato kon unsa ang iyang mga hiyas, si Jehova mahigugmaong naglakip diha sa iyang Pulong ug tinong mga pananglitan sa iyang pagpasundayag niining mga hiyasa. Kanang mga asoya nagbatbat sa tin-awng mga hulagway sa hunahuna nga makatabang kanato sa pagsabot nga mas tin-aw sa nagkadaiyang mga bahin sa iyang personalidad. Kana, sa baylo, makatabang kanato nga masuod kaniya. Tagda ang usa ka pananglitan.

11 Usa ka butang ang pagbasa nga ang Diyos maoy “mabaskog sa gahom.” (Isaias 40:26) Laing butang ang pagbasa kon giunsa niya pagluwas ang Israel latas sa Pulang Dagat ug unya pagsustento ang nasod didto sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Mahanduraw nimo ang pagkabahin sa nagbul-og nga katubigan. Makahulagway ka sa nasod—tingali 3,000,000 tanan—nga naglakaw sa namad-ang dagat, nga ang natibuok nga katubigan nagbarog samag nagbuntaog nga mga paril sa duha ka kiliran. (Exodo 14:21; 15:8) Imong makita ang ebidensiya sa mapanalipdanong pag-atiman sa Diyos didto sa kamingawan. Ang tubig mibuhagay gikan sa bato. Ang pagkaon, nga susamag mga puting liso, mitungha sa yuta. (Exodo 16:31; Numeros 20:11) Niini si Jehova nagpadayag dili lamang nga siya adunay gahom kondili nga gamiton niya kini sa kaayohan sa iyang katawhan. Dili ba mapasaligon ang pagkahibalong ang atong mga pag-ampo makadangat ngadto sa gamhanang Diyos nga “mao ang atong dalangpanan ug kusog, usa ka katabang nga daling hikaplagan panahon sa mga kasakitan”?Salmo 46:1.

12. Sa unsang paagi si Jehova nagtabang kanato sa “pagkakita” kaniya diha sa mga termino nga atong masabtan?

 12 Si Jehova, kinsa usa ka espiritu, labaw pag nahimo sa pagtabang kanato nga makaila kaniya. Ingong mga tawo kita makakita lamang kon unsay makita sa atong mga mata ug busa dili makakita sa dominyo sa mga espiritu. Kon batbaton sa Diyos ang iyang kaugalingon ngari kanato sa espirituhanong mga termino kini mahisama sa pagsingkamot nga ipatin-aw ang detalyadong mga bahin sa imong dagway, sama sa kolor sa imong mata o mga talumtom, ngadto sa usa nga natawong buta. Hinunoa, si Jehova malulotong nagtabang kanato sa “pagkakita” kaniya diha sa mga termino nga atong masabtan. Usahay, mogamit siyag mga pasumbingay ug mga pagtandi, nga gipakasama ang iyang kaugalingon sa mga butang nga atong nahibaloan. Gibatbat gani niya ang iyang kaugalingon nga samag adunay tawhanong mga sangkap. *

13. Unsang hulagway sa hunahuna ang gimugna sa Isaias 40:11, ug sa unsang paagi apektado ka niini?

13 Matikdi ang kabatbatan kang Jehova nga makaplagan sa Isaias 40:11: “Sama sa usa ka magbalantay sa hayop iyang bantayan ang iyang kaugalingong panon. Pinaagi sa iyang bukton iyang tapokon ang mga nating karnero; ug sa iyang sabakan iya silang kugoson.” Si Jehova dinhi gitandi sa usa ka magbalantay nga nag-alsa sa mga nating karnero pinaagi sa “iyang bukton.” Nagpasabot kini sa katakos sa Diyos sa pagpanalipod ug pagsuportar sa iyang katawhan, bisan ang mga luya. Kita mahimong mobatig kasegurohan diha sa iyang kusgang mga bukton, kay kon kita maunongon kaniya, siya dili gayod mobiya kanato. (Roma 8:38, 39) Kugoson sa Dakong Magbalantay ang mga nating karnero “sa iyang sabakan”—usa ka pamulong nga nagtumong sa luag nga mga pinilo sa ibabaw-sa-lawas nga besti, diin ang magbalantay usahay magsapupo sa bag-ong gipanganak nga nating karnero.  Sa ingon kita makasalig nga si Jehova nagmahal ug mabinationg nag-atiman kanato. Kinaiyanhon lamang nga gusto natong masuod kaniya.

“Buot sa Anak nga Ibutyag Siya”

14. Nganong ikaingon nga si Jehova naghatag sa labing personal nga pagpadayag sa iyang kaugalingon pinaagi ni Jesus?

14 Diha sa iyang Pulong, si Jehova naghatag sa labing personal nga pagpadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang minahal nga Anak, si Jesus. Walay usa nga makapabanaag nga bug-os kaayo sa panghunahuna ug mga pagbati sa Diyos o makapatin-awng mas klaro Kaniya kay kang Jesus. Kon buot sabton, ang maong panganay nga Anak nagkinabuhi tupad sa iyang Amahan sa wala pa malalang ang ubang espiritung mga linalang ug ang pisikal nga uniberso. (Colosas 1:15) Si Jesus personal nga nakasinati kang Jehova. Kanay hinungdan nga siya nakaingon: “Kon kinsa ang Anak walay usa nga nakaila gawas sa Amahan; ug kon kinsa ang Amahan, walay usa nga nakaila gawas sa Anak, ug siya nga kaniya buot sa Anak nga ibutyag siya.” (Lucas 10:22) Sa dinhi sa yuta ingong usa ka tawo, gipadayag ni Jesus ang iyang Amahan sa duha ka hinungdanong mga paagi.

15, 16. Sa unsang duha ka paagi gipadayag ni Jesus ang iyang Amahan?

 15 Una, ang mga pagpanudlo ni Jesus makatabang kanato nga makaila sa iyang Amahan. Si Jesus nagbatbat kang Jehova sa mga terminong makatukbil sa atong kasingkasing. Pananglitan, aron isaysay ang maluluy-ong Diyos nga magadawat pagbalik sa mahinulsolong mga makasasala, si Jesus nagtandi kang Jehova sa usa ka mapinasayloong amahan nga naluoy pag-ayo sa pagkakita sa iyang mipauli nga mausikong anak lalaki mao nga siya midalagan ug mihalog sa liog sa iyang anak ug mabinationg mihalok kaniya. (Lucas 15:11-24) Si Jesus naghulagway usab kang Jehova ingong Diyos nga “magkabig” sa mga tawong matarong ug kasingkasing tungod kay siya nahigugma kanila isip mga indibiduwal. (Juan 6:44) Siya mahibalo gani sa dihang ang gamay kaayong goryon mahulog sa yuta. “Ayaw kamo kahadlok,” mipatin-aw si Jesus, “kamo labaw pag bili kay sa daghang goryon.” (Mateo 10:29, 31) Seguradong makabig kita sa maong matinagdanong Diyos.

16 Ikaduha, ang panig-ingnan ni Jesus nagpakita kanato kon sama sa unsa si Jehova. Hingpit kaayong gibanaag ni Jesus ang iyang Amahan nga siya nakaingon: “Siya nga nakakita kanako nakakita usab sa Amahan.” (Juan 14:9) Busa, sa dihang makabasa kita diha sa Mga Ebanghelyo bahin kang Jesus—ang mga pagbati nga iyang gipasundayag ug ang paagi sa iyang pagpakiglabot sa uban—sa usa ka diwa kita nakakitag buhing hulagway sa iyang Amahan. Si Jehova dili makahatag kanatog mas tin-awng pagpadayag sa iyang mga hiyas kay niana. Ngano man?

17. Iilustrar kon unsay nahimo ni Jehova sa pagtabang kanato nga masabtan kon sama siya sa unsa.

17 Sa pag-ilustrar: Hunahunaa nga nagsulay ka nga ipatin-aw kon unsay kalulot. Tingali batbaton mo kini pinaagig mga pulong. Apan kon makapunting ka sa usa ka tawo nga aktuwal nga nagbuhat ug malulotong buhat ug moingon, “Kana usa ka panig-ingnan sa kalulot,” ang pulong “kalulot” makabaton ug dugang kahulogan ug mas sayon nga sabton. Gihimo ni Jehova ang susamang butang aron tabangan kita sa pagsabot kon sama siya sa unsa. Ingong iyang gibatbat ang iyang kaugalingon pinaagi sa mga pulong, iyang gitagana ang buhing panig-ingnan sa iyang Anak. Diha kang Jesus, ang mga hiyas sa Diyos makitang naglihok. Pinaagi  sa Mga Ebanghelyo nga naghubit bahin kang Jesus, si Jehova, sa pagkatinuod, nag-ingon: “Ako sama niana.” Giunsa pagbatbat sa dinasig nga talaan si Jesus samtang dinhi sa yuta?

18. Giunsa pagpasundayag ni Jesus ang mga hiyas sa gahom, hustisya, ug kaalam?

18 Ang upat ka pangunang hiyas sa Diyos sa katahom gipasundayag ni Jesus. Siya may gahom ibabaw sa sakit, kagutmanan, bisan sa kamatayon. Bisan pa niana, lahi sa hakog nga mga tawo nga moabusar sa ilang gahom, siya wala gayod mogamit sa milagrosong gahom sa iyang kaugalingong kaayohan o sa pagdaot sa uban. (Mateo 4:2-4) Siya nahigugma sa hustisya. Ang iyang kasingkasing napunog matarong nga kasuko sa pagkakitag limbongang mga magpapatigayon nga nagpahimulos sa katawhan. (Mateo 21:12, 13) Makiangayon ang iyang pagtagad sa kabos ug tinamay, nga nagtabang kanila nga “makakaplag ug kahayahay” alang sa ilang mga kalag. (Mateo 11:4, 5, 28-30) Dihay dili-hitupngang kaalam diha sa mga pagpanudlo ni Jesus, kinsa “labaw pa kay kang Solomon.” (Mateo 12:42) Apan si Jesus wala gayod magpagawal sa iyang kaalam. Ang iyang mga pulong nakaabot sa mga kasingkasing sa ordinaryong mga tawo, kay ang iyang mga pagpanudlo maoy tin-aw, yano, ug praktikal.

19, 20. (a) Sa unsang paagi si Jesus usa ka talagsaong panig-ingnan sa gugma? (b) Samtang atong basahon ug palandongon ang panig-ingnan ni Jesus, unsay kinahanglang ibutang nato sa hunahuna?

19 Si Jesus usa ka talagsaong panig-ingnan sa gugma. Sa tibuok niyang ministeryo, iyang gipasundayag ang gugma diha sa daghang bahin niini, lakip ang empatiya ug kahangawa. Siya naluoy gayod sa dihang nakakita sa pag-antos sa uban. Sa balikbalik, ang maong pagkamabination nagdasig kaniya sa paglihok. (Mateo 14:14) Bisan pag iyang giayo ang masakiton ug gipakaon ang gigutom, si Jesus nagpahayag ug kahangawa diha sa labi pang hinungdanong paagi. Iyang gitabangan ang uban nga mahibalo, modawat, ug mahigugma sa kamatuoran mahitungod sa Gingharian sa Diyos, nga maoy magdalag permanenteng mga panalangin alang sa katawhan. (Marcos 6:34; Lucas 4:43) Labaw sa tanan, gipakita ni Jesus ang nagasakripisyo-sa-kaugalingong gugma pinaagi sa kinabubut-ong pagtugyan sa iyang tawhanong kinabuhi alang sa uban.Juan 15:13.

 20 Katingad-an ba nga ang katawhan sa tanang pangedaron ug mga kahimtang sa kinabuhi nakabig sa maong tawo nga may malumong kadasig ug kinasingkasing nga mga pagbati? (Marcos 10:13-16) Bisan pa niana, samtang atong basahon ug palandongon ang buhing panig-ingnan ni Jesus, kanunay natong ibutang sa hunahuna nga diha sa maong Anak makita nato ang tin-awng banaag sa iyang Amahan.Hebreohanon 1:3.

Usa ka Tabang sa Pagtuon nga Makatabang Kanato

21, 22. Unsay nalangkit sa pagpangita kang Jehova, ug unsay nasulod niining tabang sa pagtuon aron tabangan kita sa maong katuyoan?

21 Pinaagi sa pagpadayag nga tin-aw kaayo sa iyang kaugalingon diha sa iyang Pulong, si Jehova tin-awng nagpaila nga buot niyang kita masuod kaniya. Sa samang higayon, siya dili magpugos kanato nga tinguhaon ang inuyonang relasyon uban kaniya. Anaa lang kanato ang pagpangita kang Jehova “samtang siya makaplagan pa.” (Isaias 55:6) Ang pagpangita kang Jehova naglangkit sa pagkaila sa iyang mga hiyas ug mga paagi sa pagbuhat sumala sa gipadayag diha sa Bibliya. Ang tabang sa pagtuon nga imo karong ginabasa gidisenyo aron motabang kanimo niining maong katuyoan.

22 Mamatikdan mo nga kining libroha gibahin sa mga seksiyon nga motumbas sa upat ka pangunang hiyas ni Jehova: gahom, hustisya, kaalam, ug gugma. Ang matag seksiyon nagsugod uban sa usa ka sumaryo sa maong hiyas. Ang sunod nga pipila ka kapitulo  naghisgot kon sa unsang paagi gipaila ni Jehova ang maong hiyas diha sa nagkalainlaing mga bahin niini. Ang matag seksiyon naundan usab ug usa ka kapitulo nga magpakita kon sa unsang paagi gipakita ni Jesus ang sumbanan sa maong hiyas, ingon man usa ka kapitulo nga maghisgot kon unsaon nato pagpabanaag niini diha sa atong mga kinabuhi.

23, 24. (a) Ipatin-aw ang espesyal nga bahin nga “Mga Pangutana nga Palandongon.” (b) Sa unsang paagi ang pagpalandong makatabang kanato nga mas makigsuod sa Diyos?

23 Sugod niining kapituloha, adunay usa ka espesyal nga bahin nga nag-ulohang “Mga Pangutana nga Palandongon.” Pananglitan, tan-awa ang kahon sa panid 24. Ang mga kasulatan ug mga pangutana wala larawa ingong usa ka repaso sa kapitulo. Hinunoa, ang katuyoan niini mao ang pagtabang kanimo sa pagpalandong sa ubang hinungdanong mga bahin sa ulohan. Sa unsang paagi magamit nimong epektibo kining bahina? Tan-awa ang matag usa sa gisitar nga mga teksto, ug basaha nga mainampingon ang mga bersikulo. Unya tagda ang pangutana nga nag-uban sa matag gisitar nga teksto. Palandonga ang mga tubag. Magdukiduki. Isukna ang pipila ka dugang nga mga pangutana: ‘Unsay gisulti kanako niining impormasyona bahin kang Jehova? Sa unsang paagi apektado niini ang akong kinabuhi? Sa unsang paagi magamit ko kini sa pagtabang sa uban?’

24 Ang maong pagpalandong makatabang kanato nga mas masuod kang Jehova. Ngano? Gilangkit sa Bibliya ang pagpalandong uban sa kasingkasing. (Salmo 19:14) Kon palandongon natong may pagpabili ang atong nakat-onan bahin sa Diyos, ang impormasyon makasuhop sa atong masambingayong kasingkasing, diin makaapektar kini sa atong panghunahuna, makapukaw sa atong mga pagbati, ug sa kadugayan magdasig kanato sa paglihok. Ang atong gugma sa Diyos molalom, ug kanang gugmaha, sa baylo, magdasig kanato sa pagtinguha nga pahimut-an siya ingong atong labing mahal nga Higala. (1 Juan 5:3) Aron mahidangat sa maong relasyon, kinahanglang kita mahibalo sa mga hiyas ug mga paagi ni Jehova. Apan, ato unang hisgotan ang usa ka bahin sa kinaiyahan sa Diyos nga naghatag ug puwersadong katarongan sa pagpakigsuod kaniya—ang iyang pagkabalaan.

^ par. 3 Makaiikag, ang Hebreohanong pulong nga gihubad “pagkasuod” gigamit sa Amos 3:7, nga nag-ingong ang Soberanong Ginoong Jehova magpadayag sa iyang “tinagong butang” ngadto sa iyang mga alagad, nga magpahibalo daan kanila kon unsay iyang buhaton.

^ par. 12 Pananglitan, ang Bibliya naghisgot bahin sa nawong, mga mata, mga igdulungog, mga buho sa ilong, baba, mga bukton, ug mga tiil sa Diyos. (Salmo 18:15; 27:8; 44:3; Isaias 60:13; Mateo 4:4; 1 Pedro 3:12) Ang maong masambingayong mga pamulong dili sabtong literal, sama ra nga dili sabtong literal ang mga pagtumong kang Jehova ingong “ang Bato” o “taming.”Deuteronomio 32:4; Salmo 84:11.