Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 24

Walay Bisan Unsang “Makabulag Kanato Gikan sa Gugma sa Diyos”

Walay Bisan Unsang “Makabulag Kanato Gikan sa Gugma sa Diyos”

1. Unsang negatibong pagbati ang naagoman sa daghang tawo, lakip sa pipila ka matuod nga mga Kristohanon?

SI Jehova nga Diyos nahigugma ba kanimo sa personal? Ang pipila mouyon nga ang Diyos nahigugma sa katawhan sa katibuk-an, sumala sa giingon sa Juan 3:16. Apan sa tinuoray gibati nila: ‘Ang Diyos dili gayod mahimong mahigugma kanako isip usa ka indibiduwal.’ Bisan ang matuod nga mga Kristohanon usahay adunay mga pagduhaduha bahin niana. Kay nawad-ag kadasig, usa ka tawo miingon: “Malisdan ako pag-ayo sa pagtuo nga ang Diyos may pagtagad gayod kanako.” May mga higayon ba nga gibati mo ang susamang mga pagduhaduha?

2, 3. Kinsa ang gustong kita motuo nga kita walay kapuslanan o dili-hiligugmaon sa mga mata ni Jehova, ug sa unsang paagi mabuntog nato ang maong ideya?

2 Si Satanas ikag nga patuohon kita nga si Jehova nga Diyos wala mahigugma kanato ni nagpabili kanato. Tinuod, si Satanas kasagarang magtental sa mga tawo pinaagi sa pagpukaw sa ilang garbo sa kaugalingon. (2 Corinto 11:3) Apan siya nagkalipay usab sa pagdugmok sa pagtahod-sa-kaugalingon sa mga mahuyang. (Juan 7:47-49; 8:13, 44) Kini matuod gayod niining lisod nga “kataposang mga adlaw.” Daghan karong adlawa nagdako sa mga pamilya diin “walay kinaiyanhong pagbati.” Ang uban kanunayng nag-atubang sa mga tawo nga mabangis, mahakogon, ug gahig-ulo. (2 Timoteo 3:1-5) Ang daghang katuigan sa pagkaagom sa daotang pagtratar, rasismo, o pagdumot mahimong nagkombinsir sa maong mga tawo nga sila walay kapuslanan o dili hiligugmaon.

3 Kon ikaw nakamatikod sa maong negatibong mga pagbati sa imong kaugalingon, ayawg wad-a ang paglaom. Daghan kanato usahay dili-makataronganong magmahukmanon sa atong kaugalingon. Apan hinumdomi, ang Pulong sa Diyos gilaraw “sa pagpanul-id sa mga butang” ug “sa pagpukan sa lig-ong pagkatarok nga mga butang.” (2 Timoteo 3:16; 2 Corinto 10:4) Ang Bibliya nag-ingon: “Makapasalig kita sa atong mga kasingkasing sa iyang atubangan  bahin sa bisan unsa nga ihukom kanato sa atong mga kasingkasing, tungod kay ang Diyos mas labaw kay sa atong mga kasingkasing ug nahibalo sa tanang butang.” (1 Juan 3:19, 20) Hisgotan nato ang upat ka paagi diin ang Kasulatan motabang kanato sa ‘pagpasalig sa atong mga kasingkasing’ sa gugma ni Jehova.

Si Jehova Nagpabili Kanimo

4, 5. Sa unsang paagi ang ilustrasyon ni Jesus bahin sa mga goryon nagpakita nga kita may bili sa mga mata ni Jehova?

4 Una, ang Bibliya direktang nagtudlo nga ang Diyos nakakita sa pagkabililhon sa matag usa sa iyang mga alagad. Pananglitan, si Jesus miingon: “Dili ba ang duha ka goryon ikabaligya man sa usa ka sensilyo nga gamay ug bili? Bisan pa niana, walay usa kanila ang mahulog sa yuta nga dili mahibaloan sa inyong Amahan. Apan ang mismong mga buhok sa inyong ulo naihap ang tanan. Busa ayaw kamo kahadlok: kamo labaw pag bili kay sa daghang goryon.” (Mateo 10:29-31) Tagda kon unsay ipasabot sa maong mga pulong ngadto sa mga nagpatalinghog kang Jesus sa unang siglo.

“Kamo labaw pag bili kay sa daghang goryon”

5 Tingali mahibulong kita kon nganong may mopalit ug usa ka goryon. Aw, sa adlaw ni Jesus ang goryon mao ang labing barato sa mga langgam nga gibaligya ingong pagkaon. Matikding baylo sa usa ka sensilyo nga gamayg bili, ang pumapalit makakuhag duha ka goryon. Apan si Jesus sa ulahi miingon nga kon ang usa ka tawo andam mogastog duha ka sensilyo, siya makakuha, dili sa upat ka goryon, kondili sa lima. Ang ekstrang langgam gidugang nga samag kini wala gayoy bili. Tingali ang maong mga linalang walay pulos sa mga mata sa mga tawo, apan unsay pag-isip niini sa Maglalalang? Matod ni Jesus: “Walay usa kanila [bisan ang usa nga gidugang] ang mahikalimtan atubangan sa Diyos.” (Lucas 12:6, 7) Karon kita makasabot na sa punto ni Jesus. Kon si Jehova nagpabili sa usa ka buok goryon, pagkalabaw pa ug bili ang usa ka tawo! Sumala sa gisaysay ni Jesus, si Jehova nahibalo sa matag detalye bahin kanato. Ngani, ang mga buhok mismo sa atong ulo naihap na!

6. Nganong makatino kita nga si Jesus realistiko sa naghisgot siya bahin sa pagkanaihap sa mga buhok sa atong ulo?

6 Ang atong mga buhok naihap? Ang pipila tingali magtuo nga si Jesus dili-realistiko bahin niini. Apan, palandonga ang bahin sa paglaom sa pagkabanhaw. Pagkasuod gayod nga nailhan kita ni Jehova  aron siya makalalang pag-usab kanato! Siya nagpabili kaayo kanato nga siya makahinumdom sa matag detalye, lakip ang atong henetikong kalagdaan ug ang atong tanang katuigan sa panumdoman ug sa mga kasinatian. * Ang pag-ihap sa atong mga buhok—nga ang kasarangang ulo magpatubog mga 100,000—maoy yano lamang nga buluhaton kon itandi.

Unsay Gipabilhan ni Jehova Diha Kanato?

7, 8. (a) Unsay pipila ka hiyas nga kalipayan ni Jehova sa pagkaplag samtang siya magsusi sa tawhanong mga kasingkasing? (b) Unsay pipila sa mga buluhaton nga atong gibuhat nga gipabilhan ni Jehova?

7 Ikaduha, ang Bibliya nagtudlo kanato kon unsay gipabilhan ni Jehova diha sa iyang mga alagad. Sa yanong pagkasulti, siya nagkalipay sa atong maayong mga hiyas ug sa atong mga paningkamot. Si Haring David misulti sa iyang anak nga si Solomon: “Ang tanang kasingkasing ginasusi ni Jehova, ug ang matag kiling sa hunahuna iyang ginaila.” (1 Cronicas 28:9) Samtang ang Diyos magsusi sa binilyon nga masambingayong tawhanong mga kasingkasing niining mabangis, punog-pagdumot nga kalibotan, pagkadako gayod sa iyang kalipay sa dihang mailhan niya ang usa ka kasingkasing nga nahigugma sa kalinaw, kamatuoran, ug pagkamatarong! Unsay mahitabo inigkakita sa Diyos ug kasingkasing nga mobukad tungod sa gugma alang kaniya, nga magtinguha nga makakat-on bahin kaniya ug ipaambit ang maong kahibalo sa uban? Si Jehova nagsulti kanato nga siya magmatikod niadtong mosulti sa uban bahin kaniya. Siya aduna ganiy “usa ka basahon sa handomanan” alang sa tanan nga “nahadlok kang Jehova ug kanila nga nagapalandong sa iyang ngalan.” (Malaquias 3:16) Ang maong mga hiyas maoy bililhon kaniya.

8 Unsay pipila ka maayong mga buhat nga gipabilhan ni Jehova? Tino nga ang atong mga paningkamot sa pagsundog sa iyang Anak, si Jesu-Kristo. (1 Pedro 2:21) Usa ka kinahanglanon kaayong buluhaton nga gipabilhan sa Diyos mao ang pagsabwag sa maayong  balita sa iyang Gingharian. Sa Roma 10:15, atong mabasa: “Pagkatahom sa mga tiil niadtong nagapahayag sa maayong balita sa maayong mga butang!” Mahimong kita kasagarang dili maghunahuna nga ang atong ubos nga mga tiil maoy matahom. Apan dinhi kini naghawas sa mga paningkamot sa mga alagad ni Jehova sa pagsangyaw sa maayong balita. Kanang tanang paningkamot maoy matahom ug bililhon sa iyang mga mata.Mateo 24:14; 28:19, 20.

9, 10. (a) Nganong makasalig man kita nga gipabilhan ni Jehova ang atong paglahutay atubangan sa nagkalainlaing mga kalisdanan? (b) Si Jehova dili gayod magbatog unsang negatibong mga hunahuna bahin sa iyang matinumanong mga alagad?

9 Gipabilhan usab ni Jehova ang atong paglahutay. (Mateo 24:13) Hinumdomi, buot ni Satanas nga ikaw motalikod kang Jehova. Matag adlaw nga magpabilin kang maunongon kang Jehova maoy laing adlaw nga nakatabang ka sa pagtaganag tubag sa mga pagtamay ni Satanas. (Proverbio 27:11) Usahay ang paglahutay dili sayong ugmaron. Ang mga suliran sa panglawas, pinansiyal nga kalisdanan, emosyonal nga kaguol, ug ubang mga babag makahimo sa matag adlaw nga usa ka pagsulay. Ang mga pagdahom nga nalangan mahimong makapaluya usab. (Proverbio 13:12) Ang paglahutay atubangan sa maong mga hagit labaw pang bililhon kang Jehova. Kana ang hinungdang si Haring David mihangyo kang Jehova nga isulod  ang iyang mga luha sa usa ka “botelya nga panit,” nga midugang nga masaligon: “Dili ba anaa man sila sa imong basahon?” (Salmo 56:8) Oo, pabilhan ug hinumdoman ni Jehova ang tanang luha ug pag-antos nga atong giagwanta samtang huptan ang atong pagkamaunongon kaniya. Kini usab maoy bililhon sa iyang mga mata.

Si Jehova nagpabili sa atong paglahutay atubangan sa mga pagsulay

10 Karon, ang naghukom-sa-kaugalingong kasingkasing tingali mosupak sa maong ebidensiya bahin sa atong bili sa mga mata sa Diyos. Kini mahimong kanunayng mohunghong: ‘Apan adunay daghan kaayong uban pa nga mas sulondan kay kanako. Mahiubos gayod si Jehova sa dihang ako itandi kanila!’ Si Jehova dili magatandi; ni siya estrikto o sobra ka mapig-oton sa iyang panghunahuna. (Galacia 6:4) Maoy uban sa idlot nga pagsabot nga iyang basahon ang atong mga kasingkasing, ug iyang pabilhan ang maayo—bisan ang tinagdiyutay niana.

Si Jehova Magaayag sa Maayo Gikan sa Daotan

11. Unsay mahimong makat-onan nato bahin kang Jehova gikan sa iyang pagdumala sa kaso ni Abias?

11 Ikatulo, samtang magsusi si Jehova kanato, maampingon siyang magaayag, nga mangita sa maayo. Pananglitan, sa gilagda ni Jehova nga ang enterong apostatang dinastiya ni Haring Jeroboam pagalaglagon, Iyang gimando nga usa sa mga anak lalaki sa hari, si Abias, hatagan ug desenteng paglubong. Ngano man? “May butang nga maayo kang Jehova nga Diyos sa Israel ang nakaplagan diha kaniya.” (1 Hari 14:1, 10-13) Sa pagkamatuod, si Jehova nag-ayag sa kasingkasing niadtong batan-ong lalaki ug nakakaplag ug “butang nga maayo” didto. Bisan kon unsa tingali ka gamay o pagkadili-bililhon kadtong tipik sa pagkamaayo, giisip ni Jehova nga kadto takos isulat diha sa iyang Pulong. Iya pa ganing gigantihan kana, nga gipakitaan ug nahiangayng sukod sa kaluoy kadtong usa ka sakop sa usa ka apostatang panimalay.

12, 13. (a) Sa unsang paagi gipakita sa kaso ni Haring Jehosapat nga si Jehova mangita sa maayo diha kanato bisan pag kita makasala? (b) Kon bahin sa atong maayong mga buhat ug mga hiyas, sa unsang paagi si Jehova magagawi nga samag mabinationg Ginikanan?

12 Ang mas talagsaong pananglitan mahimong makaplagan diha sa maayong Haring Jehosapat. Sa dihang ang hari nakahimog usa ka binuang nga buhat, ang manalagna ni Jehova misulti kaniya:  “Tungod niini adunay kasuko batok kanimo gikan sa atubangan ni Jehova.” Makapaguol gayod nga hunahunaon! Apan ang mensahe ni Jehova wala matapos diha. Kini nagkanayon: “Bisan pa, adunay maayong mga butang nga nakaplagan diha kanimo.” (2 Cronicas 19:1-3) Busa ang matarong nga kasuko ni Jehova wala maghimo kaniya nga dili makaila sa maayo diha kang Jehosapat. Pagkalahi sa dili-hingpit nga mga tawo! Sa dihang masuko sa uban, kita lagmit nga dili makaila sa maayo diha kanila. Ug sa dihang kita makasala, ang kahiubos, kaulaw, ug atong pagbati sa sala mahimong maghimo kanatong dili makaila sa maayo diha sa atong kaugalingon. Apan, hinumdomi nga kon kita maghinulsol sa atong mga sala ug maningkamot nga dili kana usbon, si Jehova magpasaylo kanato.

13 Samtang si Jehova magasusi kanimo, iyang ilabay ang maong mga sala, nga sama kaayo sa paagi sa pag-ayag sa usa ka mamulawan aron ilabay ang way-pulos nga graba. Komosta ang imong maayong mga hiyas ug mga buhat? Oo, kana mao ang “mga tibugol sa bulawan” nga iyang hawiran! Nakamatikod ka ba sukad sa paagi sa pagpabili sa mabinationg mga ginikanan sa mga dibuho o mga proyekto sa eskuylahan sa ilang mga anak, nga usahay sulod sa daghang katuigan human mahikalimtan na kana sa mga anak? Si Jehova mao ang labing mabinationg Ginikanan. Samtang kita magpabiling matinumanon kaniya, siya dili gayod makalimot sa atong  maayong mga buhat ug mga hiyas. Sa pagkamatuod, iyang isipong pagkadili-matarong ang pagkalimot niini, ug siya dili gayod kay dili-matarong. (Hebreohanon 6:10) Siya magaayag usab kanato sa laing paagi.

14, 15. (a) Nganong ang atong mga pagkadili-hingpit dili gayod maghimo kang Jehova nga dili makaila sa maayo diha kanato? Iilustrar. (b) Unsay buhaton ni Jehova sa maayong mga hiyas nga iyang makaplagan diha kanato, ug unsay iyang pag-isip sa iyang matinumanong katawhan?

14 Si Jehova motan-aw sa luyo sa atong mga pagkadili-hingpit ug makakita sa atong natagong katakos. Ingong ilustrasyon: Ang mga tawo nga nagmahal sa mga buhat sa arte maningkamot pag-ayo sa pag-ayom-ayom sa nadaot kaayong mga dibuho o ubang mga buhat sa arte. Pananglitan, sa dihang ang usa ka tawong may pusil sa National Gallery sa London, Inglaterra, nakadaot sa usa ka dibuho ni Leonardo da Vinci nga mobilig mga $30 milyon, walay misugyot nga sanglit ang dibuho nadaot na niadto, kini angayng ilabay. Ang buhat sa pagpasig-uli sa halos 500-anyos nga obra maestra nagsugod dayon. Ngano man? Tungod kay kadto bililhon sa mga mata sa mga mahigugmaon sa arte. Dili ba ikaw labaw ug bili kay sa dibuho nga gigamit ang tisas ug lapis? Sa mga mata sa Diyos ikaw labaw gayod ug bili—bisan unsa ka daot tingali nimo tungod sa napanunod nga pagkadili-hingpit. (Salmo 72:12-14) Si Jehova nga Diyos, ang hanas nga Maglalalang sa tawhanong pamilya, mohimo kon unsay gikinahanglan aron ipasig-uli sa kahingpitan ang tanan nga mosanong sa iyang mahigugmaong pag-atiman.Buhat 3:21; Roma 8:20-22.

15 Oo, si Jehova makakita sa maayo diha kanato nga tingali dili nato makita diha sa atong kaugalingon. Ug samtang kita mag-alagad kaniya, iyang patuboon ang maayo hangtod nga kita sa kataposan mamahingpit. Bisan kon unsay pagtagad sa kalibotan ni Satanas kanato, si Jehova nagpabili sa iyang matinumanong mga alagad ingong tilinguhaon.Haggeo 2:7.

Si Jehova Aktibong Magpasundayag sa Iyang Gugma

16. Unsa ang labing dakong pamatuod sa gugma ni Jehova alang kanato, ug giunsa nato pagkahibalo nga kining gasaha maoy alang kanato sa personal?

16 Ikaupat, daghan ang buhaton ni Jehova sa pagpamatuod sa iyang gugma alang kanato. Segurado, ang halad lukat ni Kristo mao ang labing epektibong tubag sa bakak ni Satanas nga kita walay  kapuslanan o dili hiligugmaon. Dili gayod nato angayng kalimtan nga ang masakit nga kamatayong giantos ni Jesus sa estaka sa pagsakit ug ang labi pang dakong kasakit nga giagwanta ni Jehova sa pagtan-aw nga mamatay ang iyang minahal nga Anak maoy pamatuod sa ilang gugma alang kanato. Ikasubo, daghang tawo malisdan sa pagtuo nga kining gasaha maoy alang unta kanila sa personal. Sila mobatig dili takos. Apan, hinumdoming si apostol Pablo sa nangagi maoy maglulutos sa mga sumusunod ni Kristo. Bisan pa, siya misulat: ‘Ang Anak sa Diyos . . . nahigugma kanako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako.’Galacia 1:13; 2:20.

17. Pinaagi sa unsa nga si Jehova magkabig kanato ngadto sa iyang kaugalingon ug sa iyang Anak?

17 Si Jehova nagpamatuod sa iyang gugma alang kanato pinaagi sa pagtabang sa matag usa kanato nga makapahimulos sa mga kaayohan sa halad ni Kristo. Si Jesus miingon: “Walay tawo nga makaari kanako gawas kon ang Amahan, kinsa nagpadala kanako, magkabig kaniya.” (Juan 6:44) Oo, si Jehova personal nga magkabig kanato ngadto sa iyang Anak ug sa paglaom sa kinabuhing dayon. Sa unsang paagi? Pinaagi sa buluhaton sa pagsangyaw, nga makaabot sa matag usa kanato, ug pinaagi sa iyang balaang espiritu nga gamiton ni Jehova sa pagtabang kanato nga makasabot ug makapadapat sa espirituwal nga mga kamatuoran bisan pa sa atong mga limitasyon ug mga pagkadili-hingpit. Busa si Jehova makasulti bahin kanato sama sa iyang giingon bahin sa Israel: “Gihigugma ko ikaw sa gugma nga hangtod sa panahong walay tino. Mao nga ako nagdani kanimo pinaagi sa mahigugmaong-kalulot.”Jeremias 31:3.

18, 19. (a) Unsa ang labing suod nga paagi diin si Jehova nagpasundayag sa iyang gugma alang kanato, ug unsay nagpakita nga siya matinagdanon niini sa personal? (b) Sa unsang paagi ang Pulong sa Diyos nagpasalig kanato nga si Jehova maoy mabinationg tigpatalinghog?

18 Tingalig pinaagi sa pribilehiyo sa pag-ampo nga atong masinati ang gugma ni Jehova sa labing suod nga paagi. Ang Bibliya nagdapit sa matag usa kanato sa “pag-ampo nga walay-hunong” ngadto sa Diyos. (1 Tesalonica 5:17) Siya magpatalinghog. Siya gitawag gani ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo.” (Salmo 65:2) Wala siya magtugyan sa maong katungdanan kang bisan kinsa, wala bisan sa iyang kaugalingong Anak. Hunahunaa ra: Ang Maglalalang sa uniberso  nag-awhag kanato sa pagduol kaniya diha sa pag-ampo, uban ang kagawasan sa pagpanulti. Ug unsang matanga siya sa tigpatalinghog? Walay kadasig, dili mabination, dili matinagdanon? Dili gayod.

19 Si Jehova may empatiya. Unsay empatiya? Usa ka matinumanong tigulang nga Kristohanon miingon: “Ang empatiya mao ang imong kasakit diha sa akong kasingkasing.” Tinuod bang maapektahan si Jehova sa atong kasakit? Atong mabasa ang mga pag-antos sa iyang katawhang Israel: “Sa panahon sa tanan nilang kasakit kadto nakapasakit kaniya.” (Isaias 63:9) Dili lamang kay nakita ni Jehova ang ilang mga suliran; siya may empatiya alang sa katawhan. Kon unsa ka sakit ang iyang gibati giilustrar sa mismong mga pulong ni Jehova ngadto sa iyang mga alagad: “Siya nga nagahilabot kaninyo nagahilabot sa kalimutaw sa akong mata.” * (Zacarias 2:8) Pagkasakit gayod niana! Oo, si Jehova may pagbati alang kanato. Sa dihang kita masakitan, siya masakitan.

20. Unsang dili-timbang nga panghunahuna ang kinahanglang likayan nato aron masunod nato ang tambag nga makaplagan sa Roma 12:3?

20 Walay maayog panimbang nga Kristohanon ang mogamit sa maong ebidensiya sa gugma ug pagtamod sa Diyos alang sa iyang mga alagad ingong pasumangil sa garbo o egotismo. Si apostol Pablo misulat: “Pinaagi sa dili-takos nga kalulot nga gihatag kanako ako magasulti sa tanan dinha sa inyong taliwala nga dili maghunahuna ug labaw bahin sa iyang kaugalingon kay sa angay nga hunahunaon; kondili maghunahuna sa paagi nga makabaton sa maayong panghunahuna, ang matag usa sumala sa gihatag sa Diyos kaniya nga sukod sa pagtuo.” (Roma 12:3) Ang laing hubad nag-ingon dinhi: “Ako magaingon ngadto sa matag usa kaninyo nga dili magbanabana sa iyang kaugalingon nga labaw pa kay sa iyang tinuod nga bili, kondili maghimog dili sobrang paggrado sa iyang kaugalingon.” (A Translation in the Language of the People, ni Charles B. Williams) Busa samtang bug-os natong gipahimuslan ang kainit sa  gugma sa atong langitnong Amahan, magbaton kitag maayong hunahuna ug hinumdoman nga wala kita maghago aron mabatonan ang gugma sa Diyos ni takos kita niana.—Lucas 17:10.

21. Unsang mga bakak ni Satanas ang padayon gayod natong supakon, ug uban sa unsang kamatuoran sa Kasulatan makapadayon kita sa pagpasalig sa atong mga kasingkasing?

21 Ang matag usa kanato angayng magbuhat sa tanan natong maarangan sa pagsalikway sa tanang bakak ni Satanas, lakip ang bakak nga kita walay pulos o dili hiligugmaon. Kon ang imong mga kasinatian sa kinabuhi nagtudlo kanimo sa pag-isip sa imong kaugalingon nga usa ka lisod kaayong problema nga dili mabuntog bisan sa dakong gugma sa Diyos, o nga ang imong maayong mga buhat dili bililhon mao nga dili mamatikdan sa iyang makakita-sa-tanan nga mga mata, o nga ang imong mga sala maoy dagko kaayo nga dili na matabonan sa kamatayon sa iyang mahal nga Anak, ikaw gitudloan sa usa ka bakak. Isalikway kanang mga bakaka uban sa bug-os mong kasingkasing! Magpadayon kita sa pagpasalig sa atong mga kasingkasing pinaagi sa kamatuoran nga gipahayag diha sa inspiradong mga pulong ni Pablo: “Kombinsido ako nga dili ang kamatayon ni kinabuhi ni mga manulonda ni mga kagamhanan ni mga butang nga ania karon ni mga butang nga moabot ni mga gahom ni gihabogon ni giladmon ni bisan unsang ubang linalang ang makabulag kanato gikan sa gugma sa Diyos nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.”Roma 8:38, 39.

^ par. 6 Ang Bibliya balikbalik nga naglangkit sa paglaom sa pagkabanhaw uban sa panumdoman ni Jehova. Ang matinumanong tawo nga si Job miingon kang Jehova: “Oh . . . nga imo unta akong tagalan ug panahon ug hinumdoman ako!” (Job 14:13) Si Jesus naghisgot sa pagkabanhaw sa “tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan.” Kadto angay tungod kay si Jehova sa hingpit mahinumdom sa mga patay nga iyang pagabanhawon.Juan 5:28, 29.

^ par. 19 Ang pipila ka hubad nagpasabot dinhi nga ang nagahilabot sa katawhan sa Diyos nagahilabot sa iyang kaugalingong mata o sa mata sa Israel, dili sa mata sa Diyos. Ang maong sayop gipaila sa pipila ka eskriba nga nag-isip nga ang maong kasulatan maoy mapasipad-anon ug busa nag-usab niana. Ang ilang nahisalaag nga paningkamot nagtago sa gidak-on sa personal nga empatiya ni Jehova.