Niini nga seksiyon atong susihon ang mga asoy sa Bibliya nga nagpamatuod sa gahom ni Jehova sa paglalang, sa paglaglag, sa pagpanalipod, ug sa pagpasig-uli. Ang pagkasabot kon sa unsang paagi si Jehova nga Diyos, kinsa maoy “mabaskog sa gahom,” magagamit sa iyang “dinamikong kusog” maghupong sa atong mga kasingkasing sa kataha.Isaias 40:26.