Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

Gidapit ka sa Diyos sa pagpakigsuod kaniya. Tabangan ka niini nga libro kon unsaon kana paghimo sumala sa giingon sa Bibliya.

Pasiuna

Mahimo kang makaugmad ug suod kaayo nga relasyon kang Jehova nga Diyos.

KAPITULO 1

“Tan-awa! Kini Mao ang Atong Diyos”

Nganong nangutana pa si Moises sa ngalan sa Diyos kon nahibalo na siya niini?

KAPITULO 2

Mahimo ba Gayod nga Ikaw ‘Makigsuod sa Diyos’?

Si Jehova nga Diyos, ang Maglalalang sa langit ug yuta, nagdapit ug nagsaad kanato.

KAPITULO 3

“Balaan, Balaan, Balaan si Jehova”

Nganong ang Bibliya naglangkit sa pagkabalaan ngadto sa katahom?

KAPITULO 4

“Si Jehova . . . Dako sa Gahom”

Angay ba kitang mahadlok sa Diyos tungod sa iyang gahom? Ang oo ug dili nga tubag parehong husto.

KAPITULO 5

Gahom sa Paglalang—“Ang Magbubuhat sa Langit ug sa Yuta”

Gikan sa dako kaayong adlaw ngadto sa gamayng hummingbird, ang kalalangan sa Diyos magtudlo kanatog importanteng butang bahin kaniya.

KAPITULO 6

Gahom sa Paglaglag—“Si Jehova Maoy Kusganong Lalaki sa Panggubatan”

Sa unsang paagi ang “Diyos sa pakigdait” makiggubat?

KAPITULO 7

Gahom sa Pagpanalipod—“Ang Diyos Mao ang Atong Dalangpanan”

Ang Diyos nanalipod sa iyang mga alagad sa duha ka paagi, apan ang usa ang mas labawng importante.

KAPITULO 8

Gahom sa Pagpasig-uli—Si Jehova ‘Nagabag-o sa Tanang Butang’

Gipasig-uli na ni Jehova ang putli nga pagsimba. Unsay iyang ipasig-uli sa umaabot?

KAPITULO 9

“Si Kristo ang Gahom sa Diyos”

Unsay gipakita sa mga milagro ug pagpanudlo ni Jesu-Kristo bahin kang Jehova?

KAPITULO 10

“Mahimong mga Tigsundog sa Diyos” sa Inyong Paggamit sa Gahom

Duna ka pa tingaliy mga katakos nga wala nimo mahibaloi—unsaon nimo kana paggamit sa hustong paagi?

KAPITULO 11

“Ang Tanan Niyang Dalan Hustisya”

Sa unsang paagi ang hustisya sa Diyos usa ka dalayegong hiyas?

KAPITULO 12

“Aduna bay Inhustisya sa Diyos?”

Kon gidumtan ni Jehova ang inhustisya, nganong ang kalibotan puno niini?

KAPITULO 13

“Ang Balaod ni Jehova Hingpit”

Sa unsang paagi ang legal nga sistema nagpausbaw sa gugma?

KAPITULO 14

Si Jehova Nagtaganag “Usa ka Lukat Baylo sa Daghan”

Usa ka simple apan importanteng pagtulon-an nga magpasuod kanimo sa Diyos.

KAPITULO 15

Si Jesus ‘Magpatuman sa Hustisya sa Yuta’

Sa unsang paagi si Jesus nagpatuman ug hustisya kaniadto? Sa unsang paagi niya kana gihimo karon? Ug sa unsang paagi niya ipatuman ang hustisya sa umaabot?

KAPITULO 16

‘Buhata ang Hustisya’ Diha sa Paglakaw Uban sa Diyos

Nganong si Jesus nagpasidaan: “Hunong na sa pagpanghukom aron dili kamo pagahukman”?

KAPITULO 17

“Oh Pagkalawom sa . . . Kaalam sa Diyos!”

Nganong ang kaalam sa Diyos labaw bisan sa iyang kahibalo, pagsabot, ug katakos sa pag-ila?

KAPITULO 18

Kaalam Diha sa “Pulong sa Diyos”

Nganong ang Diyos naggamit ug mga tawo sa pagsulat sa Bibliya imbes mogamit ug mga manulonda o siya mismo?

KAPITULO 19

‘Ang Kaalam sa Diyos Diha sa Sagradong Tinago’

Unsa ang sagradong tinago nga gitago sa Diyos sa miagi apan karon gipadayag na?

KAPITULO 20

“Maalamon sa Kasingkasing”—Apan Mapainubsanon

Sa unsang paagi ang Soberanong Ginoo sa uniberso mapainubsanon?

KAPITULO 21

Si Jesus Nagpadayag sa “Kaalam Gikan sa Diyos”

Sa unsang paagi ang pagtudlo ni Jesus nagtukmod sa mga sundalo nga dili siya dakpon?

KAPITULO 22

Apektado ba ang Imong Kinabuhi sa “Kaalam nga Gikan sa Itaas”?

Ang Bibliya naghisgot sa upat ka paagi nga makatabang nimo sa pag-ugmad sa kaalam sa Diyos.

KAPITULO 23

“Siya Unang Nahigugma Kanato”

Unsay kahulogan sa mga pulong nga “ang Diyos gugma”?

KAPITULO 24

Walay Bisan Unsang “Makabulag Kanato Gikan sa Gugma sa Diyos”

Isalikway ang bakak nga ikaw dili hiligugmaon ug walay pulos sa Diyos.

KAPITULO 25

‘Ang Malumong Pagkamabination sa Atong Diyos’

Sa unsang paagi ang pagbati sa Diyos kanimo maoy sama nianang pagbati sa usa ka inahan sa iyang masuso?

KAPITULO 26

Usa ka Diyos nga “Andam sa Pagpasaylo”

Kon mahinumdoman sa Diyos ang tanang butang, sa unsang paagi niya kita pasayloon ug kalimtan ang atong sala?

KAPITULO 27

“Pagkadako Gayod sa Iyang Kaayo!”

Unsa gayod ang pagkamaayo sa Diyos?

KAPITULO 28

“Ikaw Lamang ang Maunongon”

Nganong ang pagkamaunongon sa Diyos labaw kay sa iyang pagkamatinumanon?

KAPITULO 29

“Aron Mahibaloan ang Gugma ni Kristo”

Ang tulo ka paagi sa pagpakitag gugma ni Jesus hingpit nga nagbanaag sa gugma ni Jehova.

KAPITULO 30

“Magpadayon sa Paglakaw Diha sa Gugma”

Ang 1 Corinto nagpasiugda sa 14 ka paagi nga atong ikapakita ang gugma.

KAPITULO 31

‘Pakigsuod sa Diyos, ug Siya Makigsuod Kaninyo’

Unsa ang labing hinungdanong pangutana nga imong ikasukna sa imong kaugalingon? Unsay imong tubag?