Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

Kon Unsay Gikinahanglan sa mga Anak Gikan sa mga Ginikanan

Kon Unsay Gikinahanglan sa mga Anak Gikan sa mga Ginikanan

ANG matag amahan ug inahan makaambit sa pagkahimugso sa usa ka bata nga kana wala pa bug-os hisabti sa tawo. Matag usa kanila mohatag ug bahin sa ilang lawas. Ingong resulta, ang motubo sulod sa tiyan sa inahan maoy usa ka bug-os naporma nga buhing tawo. Busa, dili katingalahan nga pagkahimugso sa usa ka bata, kining hitaboa tawgon sa mga tawo nga “ang milagro sa pagpanganak.”

Hinuon, ang pagpatunghag mga anak sinugdanan lamang sa responsabilidad sa mga ginikanan. Sa sinugdan, ang mga masuso bug-os magsalig sa ginikanan, apan samtang sila magdako, nagkinahanglan silag labaw pa sa pisikal nga pag-atiman. Kinahanglan silang motubo sa pangutok, sa emosyon, sa moral, ug sa espirituwal.

Aron maayo ang ilang pagtubo, gikinahanglan ilabina sa mga bata ang gugma sa mga ginikanan. Bisan pag hinungdanon nga ang gugma ipahayag sa mga pulong, gikinahanglan ang mga buhat nga mosuportar sa mga pulong. Oo, gikinahanglan sa mga bata ang maayong sumbanan sa ginikanan. Gikinahanglan nila ang moral nga giya, ang mga prinsipyo nga angayng sundon sa kinabuhi. Ug ilang gikinahanglan kini sukad sa ilang linghod nga panuigon. Ang makapaguol nga mga butang basin mahitabo ug nagakahitabo sa dihang ulahi na kaayo ang pagtabang sa mga bata.

Ang kinamaayohang mga prinsipyo mao lamang kanang makita sa Bibliya. Ang pagtudlo nga binase sa Bibliya adunay dili-hitupngang mga kaayohan. Pinaagi sa maong pagtudlo, ang mga bata makaamgo nga ang ginasulti kanila dili mga pulong sa pipila ka tawo, kondili mga pulong sa ilang Maglalalang, ang ilang langitnong Amahan. Kini makapalig-on gayod sa tambag sa dili hitupngang paagi.

Gidasig sa Bibliya ang mga ginikanan sa pagpanlimbasog nga isilsil ang matarong nga mga prinsipyo diha sa alimpatakan sa ilang mga anak. Hinuon, samtang modagko ang mga bata, sagad malisdan ang mga ginikanan sa paghisgot sa  mga butang nga labing bililhon. Kining basahona, Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo, gisulat sa pagtabang nga malikayan ang maong kahimtang. Kini mohatag kanimo ug sa imong mga anak ug espirituwal nga instruksiyon nga mabasa ninyong duha. Apan labaw pa niana, kini angayng magdasig sa kabildohay tali sa mga bata ug sa magbasa niining basahona uban nila.

Matikdi nga ang basahon adunay ipatubag sa mga bata. Gipatik ang daghang angay nga mga pangutana. Sa dihang makaabot kamo niini, makita ninyo ang mubong linya (—). Pahinumdom kini nga mohunong kadiyot ug dasiga ang bata sa pagtubag. Gusto sa mga bata nga maapil sa panaghisgot. Kon dili sila maapil, ang interes sa bata daling mahanaw.

Hinuon, mas hinung-danon nga kining mga pangutanaha makatabang kanimo nga masayran kon unsay anaa sa hunahuna sa bata. Tinuod, ang tubag sa bata basin sayop. Apan ang impormasyon nga nagsunod sa matag pangutana gipatik aron katabangan ang bata sa pag-ugmad ug maayong mga paagi sa paghunahuna.

Ang usa ka espesyal nga bahin sa basahon mao ang kapig 230 ka hulagway. Kadaghanan niini may mga kapsiyon nga angayng tubagon sa bata, binase sa iyang makita ug nabasahan. Busa susiha ang mga hulagway kauban sa bata. Kana mahimong usa ka talagsaong tabang sa pagpanudlo nga makapasiugda sa hinungdanong mga pagtulon-an.

Sa dihang ang bata maantigo nang mobasa, dasiga siya nga basahon ang libro alang kanimo ug kaniya usab. Kon siya kanunayng mobasa niini, ang maayong tambag niini mas mapatik diha sa iyang hunahuna ug kasingkasing. Apan aron mapalig-on ang pagmahal ug pagtahod tali kanimo ug sa imong anak, angayng basahon ninyong duha kining libroha, ug himoong regular ang pagbasa.

Sa paaging daw dili mahanduraw pipila ka tuig kanhi, ang mga bata nailalom sa impluwensiya sa supak-sa-balaod nga pakigsekso, espiritismo, ug ubang daotang mga buhat. Busa nagkinahanglan silag panalipod, nga gitagana niining basahona sa matinahoron apan prangkang paagi. Bisan pa niana, angayng ipunting sa mga bata ang Tinubdan sa tanang kaalam, ang atong langitnong Amahan, si Jehova nga Diyos. Kini ang gihimo kanunay ni Jesus, ang Dakong Magtutudlo. Tim-os kaming naglaom nga kining basahona makatabang kanimo ug sa imong pamilya nga maumol ang inyong kinabuhi aron makapahimuot kang Jehova ug kamo pagagantihan hangtod sa kahangtoran.