Kini nga publikasyon dili baligya. Kini gipatik

ingong bahin sa tibuok kalibotang buluhaton sa pagtudlog Bibliya nga gisuportahan ug boluntaryong mga amot.

Kon mohatag kag donasyon, palihog ablihi ang www.jw.org/ceb.

Gawas kon ipaila, ang mga kinutlo sa Kasulatan maoy gikan sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan.

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

Gipatik sa Enero 2016

Cebuano (lr-CV)