Sa ngadtongadto, misupak na pod ang mga Israelinhon kang Jehova ug misimba sa bakak nga mga diyos. Sulod sa pito ka tuig, gikawat sa mga Midianhon ang mga hayop sa mga Israelinhon ug gidaot ang ilang mga tanom. Aron makaikyas sa mga Midianhon, nanago ang mga Israelinhon sa mga langob ug mga bukid. Nagpakiluoy sila kang Jehova nga luwason sila. Busa gipaadtoan ni Jehova ug anghel ang batan-on nga si Gideon. Ang anghel miingon: ‘Gipili ka ni Jehova nga mahimong kusgan nga manggugubat.’ Nangutana si Gideon: ‘Unsaon nako pagluwas ang mga Israelinhon nga ordinaryo ra man ko nga tawo?’

Unsaon pagseguro ni Gideon nga siya ang gipili ni Jehova? Nagbutang siyag balhibo sa karnero sa yuta ug miingon kang Jehova: ‘Pagkabuntag, kon ang balhibo sa karnero mabasa sa yamog pero uga ang yuta, motuo ko nga ako ang imong gipili nga moluwas sa Israel.’ Pagkabuntag, basa ang balhibo sa karnero pero uga ang yuta! Pero miingon na pod siya nga sa sunod buntag, ang balhibo na pod sa karnero ang uga ug ang yuta ang basa. Mao gyod to ang  nahitabo. Busa mituo na gyod si Gideon nga siya ang gipili ni Jehova. Iyang gitigom ang mga sundalo aron gubaton ang mga Midianhon.

Si Jehova miingon kang Gideon: ‘Ako ang magpadaog sa mga Israelinhon. Pero kay daghan kaayo ang imong sundalo, basig maghunahuna mo nga kamo ang nagpadaog sa gubat. Papaulia ang mga nahadlok.’ Busa namauli ang 22,000 ka sundalo ug 10,000 lang ang nabilin. Dayon si Jehova miingon: ‘Daghan pa gihapon ang mga sundalo. Dad-a sila sa sapa ug paimna sila didto. Ilain kadtong alisto samtang nag-inom.’ Tungod ana, 300 na lang ang nabilin. Misaad si Jehova nga ilang mapildi ang 135,000 ka sundalo sa Midian bisag gamay ra sila.

Pagkagabii, giingnan ni Jehova si Gideon: ‘Atakeha na ninyo ang mga Midianhon!’ Gihatagan ni Gideon ang mga sundalo ug mga budyong ug dagko nga mga banga nga naay sulo sa sulod. Siya miingon: ‘Tan-awa ug sunda kon unsay akong himoon.’ Gihuyop ni Gideon ang budyong, gibuak ang iyang banga, giwarawara ang sulo, ug misiyagit: ‘Ang espada ni Jehova ug ni Gideon!’ Kana pod ang gihimo sa 300 ka sundalo. Puwerteng hadloka sa mga Midianhon maong nagdinaganay ug nag-unay sila. Gitabangan na sab ni Jehova ang mga Israelinhon sa pagpildi sa ilang mga kaaway.

“Aron ang gahom nga labaw sa kasarangan maggikan sa Diyos ug dili kanamo.”​—2 Corinto 4:7