Human sa Lunop, ang mga anak ni Noe ug ang ilang asawa nanganak ug daghan. Midako ang ilang pamilya ug mipuyo sila sa lainlaing lugar, nga maoy gisugo ni Jehova kanila.

Pero may mga pamilya nga misupak kang Jehova. Sila miingon: ‘Magtukod tag siyudad ug dinhi ta mamuyo. Maghimo tag taas nga torre abot sa langit aron mosikat ta.’

 Wala malipay si Jehova niana maong gipahunong niya ang ilang gihimo. Kabalo ba ka kon giunsa to niya pagpahunong? Kalit niyang giusab ang sinultihan sa matag tawo. Kay dili na magkasinabot, mihunong sila sa pagtukod. Ang maong siyudad gitawag ug Babel, nga nagkahulogan ug “Kalibog.” Namahawa ang mga tawo ug nagpuyo sa lainlaing lugar. Pero daotan lang gihapon ang ilang gipanghimo. Duna pa kahay nahigugma kang Jehova? Ato nang mahibaloan sa sunod nga leksiyon.

“Si bisan kinsa nga magbayaw sa iyang kaugalingon ipaubos, apan siya nga magpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.”​—Lucas 18:14