Human mabawtismohi si Jesus, gidala siya sa balaang espiritu didto sa kamingawan. Wala siya mokaon sulod sa 40 ka adlaw maong gigutom kaayo siya. Dayon gitental siya sa Yawa: ‘Kon ikaw Anak sa Diyos, himoang tinapay kining mga bato.’ Pero mitubag si Jesus gamit ang Kasulatan: ‘Nahisulat nga dili lang pagkaon ang gikinahanglan aron mabuhi. Kinahanglan tang maminaw sa tanang isulti ni Jehova.’

Dayon gihagit sa Yawa si Jesus: ‘Kon ikaw Anak sa Diyos, ambak gikan sa kinatas-ang bahin sa templo kay nahisulat nga ang Diyos magpadala ug mga anghel aron mosalo nimo.’ Gigamit na sab ni Jesus ang Kasulatan: ‘Nahisulat nga dili nimo sulayan si Jehova.’

Gipakita ni Satanas kang Jesus ang tanang gingharian sa kalibotan, mga bahandi ug himaya niini, dayon miingon: ‘Akong ihatag nimo kining tanang gingharian ug ang himaya niini kon mosimba ka nako bisag kausa lang.’ Pero si Jesus mitubag: ‘Pahawa Satanas! Nahisulat nga si Jehova lang ang angayng simbahon.’

Dayon mipahawa ang Yawa, ug miabot ang mga anghel aron hatagan ug pagkaon si Jesus. Sukad niadto, gisangyaw ni Jesus ang maayong balita sa Gingharian. Kana ang buluhaton nga gisugo ni Jehova kaniya. Nalipay ang mga tawo sa gitudlo ni Jesus, ug misunod sila kaniya bisag asa siya miadto.

“[Ang Yawa] mamakak kay kana ang iyang kinaiya. Siya bakakon ug ang amahan sa bakak.”​—Juan 8:44