Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

 SEKSIYON 25

Tambag Bahin sa Pagtuo, Panggawi, ug Gugma

Tambag Bahin sa Pagtuo, Panggawi, ug Gugma

Si Santiago, Pedro, Juan, ug Judas nagsulat aron dasigon ang ilang mga isigkamagtutuo

SI Santiago ug Judas maoy mga igsoon ni Jesus sa inahan. Si Pedro ug Juan apil usab sa 12 ka apostoles ni Jesus. Silang upat naghimog pito ka sulat nga makaplagan diha sa Kristohanon Gregong Kasulatan. Ang ilang ngalan maoy gingalan sa maong mga sulat. Ang tambag gikan sa Diyos nga makaplagan niining mga sulata gisulat aron tabangan ang mga Kristohanon nga magmatinumanon kang Jehova ug sa iyang Gingharian.

Pagpakitag pagtuo. Ang pag-angkon nga kita adunay pagtuo dili igo, tungod kay ang tinuod nga pagtuo angay nga ubanag buhat. Si Santiago misulat: “Sa pagkatinuod, . . . patay ang pagtuo nga walay binuhatan.” (Santiago 2:26) Kon panahon sa mga pagsulay ang usa molihok nga may pagtuo, iyang maugmad ang pagkamainantoson. Aron molampos, ang usa ka Kristohanon kinahanglang mangayog kaalam gikan sa Diyos, ug mosalig nga kini igahatag kaniya. Ang pagkamainantoson moresulta sa pag-uyon sa Diyos. (Santiago 1:2-6, 12) Si Jehova mosanong kon ang usa ka magsisimba maghupot sa iyang pagtuo ug mounong kaniya. Si Santiago miingon: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”—Santiago 4:8.

Ang pagtuo sa usa ka Kristohanon kinahanglang lig-on aron iyang masuklan ang mga tentasyon ug daotang impluwensiya. Tungod sa pagkadaot sa moral sa panahon ni Judas, iyang giawhag ang iyang mga isigkamagtutuo nga “makigbugno alang sa pagtuo.”—Judas 3.

Hupti ang hinlong panggawi. Buot ni Jehova nga ang iyang mga magsisimba mahimong balaan, buot ingnon, hinlo sa tanang bahin sa ilang kinabuhi. Si Pedro misulat: “Magmabalaan usab kamo sa tanan ninyong panggawi, tungod kay kini nahisulat: ‘Kinahanglan kamong magmabalaan, tungod kay ako [si Jehova] balaan.’” (1 Pedro 1:15, 16) Ang mga Kristohanon adunay sumbanan nga maayong sundogon. “Si Kristo nag-antos alang kaninyo” miingon si Pedro, “nga nagbilin kaninyog sulondan aron kamo managsunod pag-ayo sa iyang mga tunob.” (1 Pedro 2:21) Tinuod, ang mga Kristohanon mag-antos tungod sa pagsunod sa mga sugo sa Diyos, apan ilang mahuptan ang “maayong tanlag.” (1 Pedro 3:16, 17) Si Pedro nag-awhag sa mga Kristohanon nga magmadagayaon sa balaang panggawi ug mga buhat nga magpadayag sa pagkadiyosnon, samtang sila nagapaabot sa paghukom sa Diyos ug sa gisaad nga bag-ong kalibotan diin “magpuyo ang pagkamatarong.”—2 Pedro 3:11-13.

“Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”—Santiago 4:8

Ipakita ang gugma. “Ang Diyos gugma,” si Juan misulat. Buot ipasabot sa apostol nga ang Diyos nagpasundayag sa iyang dakong gugma pinaagi sa pagpadala kang Jesus ingong “usa ka halad pasig-uli alang sa atong mga sala.” Unsay angayng pagsanong sa mga Kristohanon? Si Juan misaysay: “Mga hinigugma, kon kita gihigugma sa Diyos niining paagiha, nan kita sa atong kaugalingon nailalom sa obligasyon nga maghigugmaay sa usag usa.” (1 Juan 4:8-11) Usa ka paagi sa pagpakita sa maong gugma mao ang pag-abiabi sa atong mga isigkamagtutuo.—3 Juan 5-8.

Apan sa unsang paagi ikapakita sa mga magsisimba ni Jehova ang ilang gugma kaniya? Si Juan mitubag: “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo; ug bisan pa ang iyang mga sugo dili mabug-at.” (1 Juan 5:3; 2 Juan 6) Kadtong mosunod sa Diyos gipasaligan nga padayon silang higugmaon sa Diyos ug hatagan sa kinabuhing walay kataposan.—Judas 21.

Gipasukad sa Santiago; 1 Pedro; 2 Pedro; 1 Juan; 2 Juan; 3 Juan; Judas.