Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SEKSIYON 3

Ang Tawo Naluwas sa Lunop

Ang Tawo Naluwas sa Lunop

Gilaglag sa Diyos ang daotang kalibotan apan giluwas si Noe ug ang iyang pamilya

SAMTANG midaghan ang tawo, mikaylap usab ang pagkadaotan sa yuta. Apan ang nag-inusarang propeta nga si Enoc nagpasidaan nga ang Diyos maglaglag sa mga daotan. Sa gihapon, ang pagkadaotan naghari ug nagkagrabe. Ang ubang mga manulonda mirebelde usab kang Jehova ug mibiya sa ilang puwesto sa langit. Nagsul-ob silag lawas sa tawo, ug sa kahakog sila nangasawa sa mga babaye. Tungod sa ilang dili natural nga panagtiayon, sila nakabaton ug kusgan kaayong mga anak—daotang mga higante nga gitawag ug mga Nepilim nga nagpakaylap sa kapintasan ug pag-ulag dugo sa kalibotan. Gisakitan gayod ang Diyos sa dihang iyang nakita nga nadaot ang iyang mga linalang sa yuta.

Human mamatay si Enoc, dihay maayong tawo nga mibarog taliwala sa daotang kalibotan. Siya mao si Noe. Siya ug ang iyang pamilya naningkamot sa pagbuhat ug maayo sa panan-aw sa Diyos. Sa dihang ang Diyos nakahukom sa pagpatay sa mga daotan, buot niyang panalipdan si Noe ug ang mga mananap. Busa gisugo sa Diyos si Noe sa pagbuhat ug arka—usa ka dakong sakayan nga rektanggulo. Pinaagi niana, si Noe, ang iyang pamilya, ug ang mga mananap maluwas sa lunop sa tibuok kalibotan. Si Noe mituman sa Diyos. Sulod sa mga 40 o 50 ka tuig nga pagtukod niya sa arka, siya usab ‘nagwali sa pagkamatarong.’ (2 Pedro 2:5) Iyang gipasidan-an ang mga tawo bahin sa Lunop, apan sila wala maminaw. Sa kataposan, si Noe ug ang iyang pamilya misulod sa arka uban sa mga mananap. Gisirad-an sa Diyos ang pultahan niini ug mibundak ang ulan.

Kusog kaayo ang pagbunok sa ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii hangtod nga natabonan ang tibuok yuta. Nangamatay ang mga daotan. Pipila ka bulan sa ulahi, ang tubig mihubas, ug ang arka nahipatong sa usa ka bukid. Human sa usa ka tuig, sila luwas nga nakagawas sa arka. Isip pasalamat, si Noe naghalad ngadto kang Jehova. Ang Diyos mipasalig kang Noe ug sa iyang pamilya nga dili na gayod Niya laglagon ang tanang kinabuhi sa yuta pinaagi sa lunop. Gipatungha ni Jehova ang balangaw ingong garantiya o pahinumdom niining makapahupay nga saad.

Human sa Lunop, ang Diyos naghatag sa tawo ug bag-ong mga sugo. Iyang gitugotan sila sa pagkaon ug karne sa mga mananap. Apan iyang gidili ang pagkaon ug dugo. Gisugo usab niya ang mga kaliwat ni Noe nga pun-on ang yuta, apan ang uban misupak. Naghiusa ang mga tawo ubos sa ilang lider nga si Nimrod ug nagtukod ug dakong torre sa siyudad sa Babel, nga sa ulahi ginganlag Babilonya. Maoy ilang tuyo nga supakon ang sugo sa Diyos nga pun-on ang yuta. Apan gibabagan sa Diyos ang mga rebelde pinaagi sa paglibog sa ilang usa ka pinulongan. Tungod kay wala na sila magkasinabtanay, ilang gibiyaan ang pagtukod sa torre ug sila nagkatibulaag.

—Gipasukad sa Genesis kapitulo 6 ngadto sa 11; Judas 14, 15.