Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

 SEKSIYON 6

Si Job Nagpabiling Matinumanon sa Diyos

Si Job Nagpabiling Matinumanon sa Diyos

Gisulayan ni Satanas ang pagkamatinumanon ni Job sa Diyos, apan si Job nagpabiling matinumanon kang Jehova

DUNA kahay tawo nga magpabiling matinumanon sa Diyos kon siya makaagom ug grabeng pagsulay ug kon siya walay makuhang kaayohan sa pagtuman sa Diyos? Kanang pangutanaha mitungha ug natubag sa panahon ni Job.

Samtang ang mga Israelitas didto pa sa Ehipto, si Job, nga paryente ni Abraham, nagpuyo sa dapit nga karon mao ang Arabia. Nianang panahona ang mga manulonda nagtigom atubangan sa Diyos, ug si Satanas uban kanila. Atubangan sa mga manulonda, gipahayag ni Jehova ang iyang pagsalig sa iyang maunongong alagad nga si Job. Gani, si Jehova miingon nga walay laing tawo nga sama kamatinumanon ni Job. Apan si Satanas miinsistir nga si Job nag-alagad lamang tungod kay gipanalanginan ug gipanalipdan siya sa Diyos. Si Satanas miingon nga kon si Job kuhaan sa tanan niyang kabtangan, iyang tunglohon ang Diyos.

Gitugotan sa Diyos si Satanas sa pagkuha sa kabtangan ni Job, sa pagpatay sa iyang mga anak, ug sa paghatag kaniyag sakit. Tungod kay wala mahibalo si Job nga si Satanas ang nagpahinabo niini, wala niya masabti kon nganong gitugotan sa Diyos ang maong mga pagsulay. Bisan pa niana, si Job wala motalikod sa Diyos.

Si Job giduaw sa tulo ka mini nga higala. Sa sunodsunod nga mga pahayag nga nasulat sa basahon ni Job, ilang gipatuo si Job nga ang Diyos nagsilot kaniya tungod sa iyang tinagong mga sala. Sila nag-ingon pa gani nga ang Diyos wala malipay o mosalig sa iyang mga alagad. Wala dawata ni Job ang ilang sayop nga mga pangatarongan. Hinuon, si Job masaligong miingon nga siya magpabiling matinumanon sa Diyos hangtod sa kamatayon!

Apan nasayop si Job tungod kay iyang gipakamatarong ang iyang kaugalingon. Busa misalga ang batan-on nga si Elihu, kinsa naminaw sa katibuk-an sa debate. Gitul-id ni Elihu si Job tungod kay wala niya masabti nga ang pagbayaw sa pagkasoberano sa Diyos mas hinungdanon kay sa pagbayaw sa kaugalingon. Gibadlong usab ni Elihu ang tulo ka mini nga higala ni Job.

Dayon si Jehova nga Diyos nakigsulti kang Job, nga nagtul-id sa iyang panghunahuna. Gigamit ni Jehova ang kahibulongang mga linalang aron ipasabot kang Job nga ang tawo ubos kaayo kon itandi sa pagkahalangdon sa Diyos. Mapaubsanong gidawat ni Job ang maong pagtul-id. Tungod kay si Jehova “malumo kaayo sa pagmahal ug maluluy-on,” iyang gibalik ang kahimsog ni Job, gidoble ang iyang kabtangan, ug gipanalanginan siyag napulo ka anak. (Santiago 5:11) Pinaagi sa pagpabiling matinumanon ni Job ubos sa grabeng pagsulay, natubag niya ang akusasyon ni Satanas nga kono ang mga tawo dili makapabiling matinumanon sa Diyos ilalom sa pagsulay.

Gipasukad sa basahon ni Job.

Pagkat-og Dugang

Pakigsuod Kang Jehova

“Aduna bay Inhustisya sa Diyos?”

Kon gidumtan ni Jehova ang inhustisya, nganong ang kalibotan puno niini?