Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

 SEKSIYON 11

Sagradong mga Awit Alang sa Paghupay ug Pagtudlo

Sagradong mga Awit Alang sa Paghupay ug Pagtudlo

Si David ug ang ubang salmista nagkomposo ug mga awit alang sa pagsimba. Ang 150 niini nga mga awit gisulat diha sa basahon sa mga Salmo

ANG Salmo mao ang kinatas-ang basahon sa Bibliya. Kini maoy hugpong sa sagradong mga awit nga gisulat sa halos 1,000 ka tuig. Ang basahon sa mga Salmo naundan sa pipila sa labing tim-os ug makapatandog nga pahayag sa pagtuo nga nahisulat sukad. Gipahayag niini ang nagkadaiyang pagbati sa mga tawo, nga naglakip sa kalipay, pagdayeg, pagpasalamat, pagbangotan, kasubo, ug paghinulsol. Dayag kaayo nga ang mga salmista adunay masaligon, suod nga relasyon sa Diyos. Tagda ang pipila sa mga mensahe niining mga awita.

Si Jehova mao ang Magmamando sa uniberso, nga takos sa pagsimba ug pagdayeg. “Ikaw, kansang ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta,” matod sa Salmo 83:18. Daghan sa maong mga awit nagdayeg kang Jehova tungod sa iyang kalalangan, sama sa punog-bituon nga kalangitan, kahibulongan nga mga buhing linalang sa yuta, ug sa makapahingangha nga pagkagama sa lawas sa tawo. (Salmo 8, 19, 139, 148) Ang ubang mga awit naghimaya kang Jehova ingong Diyos nga nagluwas ug nanalipod sa mga maunongon kaniya. (Salmo 18, 97, 138) Ang uban usab nagbayaw kaniya ingong Diyos sa hustisya, kinsa naghupay sa mga dinaogdaog ug nagsilot sa mga daotan.—Salmo 11, 68, 146.

Si Jehova magtabang ug maghupay niadtong nahigugma kaniya. Ang ika-23 nga awit lagmit mao ang labing ilado sa maong mga awit. Dinhi gihulagway ni David si Jehova ingong mahigugmaong magbalantay nga naggiya, nanalipod, ug nag-atiman sa iyang mga karnero. Ang Salmo 65:2 nagpahinumdom sa mga magsisimba ni Jehova nga siya mao ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo.” Daghang tawo nga nakahimog bug-at nga sala nahupayan gayod sa Salmo 39 ug 51, diin sinserong gipahayag ni David ang iyang tiunayng paghinulsol ug ang iyang pagtuo nga si Jehova magpasaylo kaniya. Ang Salmo 55:22 nag-awhag kanato nga mosalig kang Jehova ug itugyan Kaniya ang atong mga problema.

Bag-ohon ni Jehova ang kalibotan pinaagi sa Gingharian sa Mesiyas. Daghang teksto diha sa Salmo nga mapadapat gayod sa Mesiyas, ang gitagnang Hari. Ang Salmo 2 nagtagna nga kining maong Magmamando magpukan sa daotang mga nasod nga supak kaniya. Ang Salmo 72 nagpadayag nga ang maong Hari magsulbad sa kakulang sa pagkaon, inhustisya, ug pagdaogdaog. Sumala sa Salmo 46:9, taposon sa Diyos ang mga gubat ug hanawon ang tanang hinagiban niini pinaagi sa Gingharian sa Mesiyas. Sa Salmo 37, atong mabasa nga mawala na unya ang mga daotan, apan ang matarong nga mga tawo magpuyo sa yuta sa walay kataposan ug makapahimulos sa tibuok kalibotang kalinaw ug panaghiusa.

—Gipasukad sa basahon sa mga Salmo.