Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

 SEKSIYON 12

Kaalam sa Diyos nga Mogiya sa Kinabuhi

Kaalam sa Diyos nga Mogiya sa Kinabuhi

Ang basahon sa Proverbio maoy usa ka koleksiyon sa inspiradong mga tambag nga mogiya sa adlaw-adlawng pagkinabuhi, nga ang kadaghanan niini gisulat ni Solomon

SI Jehova usa ba ka maalamong Magmamando? Matubag nato kana kon atong tagdon ang mga tambag nga iyang gihatag. Kini ba makahatag kanatog kaayohan? Magmalipayon kaha ang atong kinabuhi kon atong ipadapat ang iyang tambag? Ang maalamong Hari nga si Solomon nagsulat ug daghan kaayong panultihon. Gihisgotan niini ang halos tanang bahin sa kinabuhi. Tagda ang pipila ka pananglitan.

Pagsalig sa Diyos. Kita kinahanglang mosalig kang Jehova aron makabaton ug maayong relasyon kaniya. Si Solomon misulat: “Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing ug ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pagsabot. Sa tanan mong mga dalan tagda siya, ug siya magatul-id sa imong mga alagianan.” (Proverbio 3:5, 6) Kon kita mosalig sa Diyos pinaagi sa pagpagiya ug pagsunod kaniya, kita makabaton ug dakong kaayohan. Pinaagi niana, mapahimut-an nato ang kasingkasing sa Diyos ug matubag usab ni Jehova ang akusasyon sa iyang kaaway nga si Satanas.—Proverbio 27:11.

Maalamong pagpakiglabot sa uban. Ang tambag sa Diyos alang sa mga bana, asawa, ug sa mga anak ilabinang mapadapat karon. Ang Diyos nagtambag sa mga bana: “Pagmaya uban sa asawa sa imong pagkabatan-on.” (Proverbio 5:18-20) Kini nagpasabot nga siya kinahanglang magmaunongon sa iyang asawa. Ang minyong mga babaye makakaplag diha sa basahon sa Proverbio ug maayong panig-ingnan sa usa ka maayong asawa nga gidayeg sa iyang bana ug mga anak. (Proverbio, kapitulo 31) Ang mga anak usab gisugo nga magmasinugtanon sa ilang ginikanan. (Proverbio 6:20) Dugang pa, gipakita niining basahona nga hinungdanon ang pagpakighigala kay ang nagalain sa iyang kaugalingon maghunahuna lamang sa iyang kaayohan. (Proverbio 18:1) Ang mga higala mahimong makaayo o makadaot kanato, busa magmaalamon gayod kita sa pagpilig mga higala.—Proverbio 13:20; 17:17.

Maalamong pag-atiman sa kaugalingon. Ang basahon sa Proverbio adunay bililhong tambag kon unsaon pag-ugmad sa positibong mga pagbati, pagbuntog sa makadaot nga mga tinamdan, pagkahimong kugihan, ug paglikay sa pag-abuso sa alkoholikong ilimnon. (Proverbio 6:6; 14:30; 20:1) Kini nagpasidaan nga ang pagsalig sa kaugalingong panghukom nga sukwahi sa tambag sa Diyos mosangko sa kadaot. (Proverbio 14:12) Kini nag-awhag nga atong panalipdan ang atong kasingkasing gikan sa makadaot nga mga impluwensiya, ug nagpahinumdom kanato nga ‘ang kasingkasing mao ang tuboran sa kinabuhi.’—Proverbio 4:23.

Napamatud-an sa milyon-milyong tawo sa tibuok kalibotan nga ang pagsunod sa maong mga tambag maghatag ug mas maayong kinabuhi. Tungod niana, sila adunay daghang rason sa pagdawat kang Jehova ingong ilang Magmamando.

—Gipasukad sa basahon sa Proverbio.