Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

Kronolohiya sa Importanteng mga Hitabo sa Bibliya

Kronolohiya sa Importanteng mga Hitabo sa Bibliya
 1. “Sa sinugdan . . .”

 2. 4026 B.C.E. Adan gilalang

 3.  3096 B.C.E. Adan namatay

 4.  2370 B.C.E. Lunop nagsugod

 5.  2018 B.C.E. Abraham natawo

 6. 1943 B.C.E. Diyos naghimog pakigsaad kang Abraham

 7.  1750 B.C.E. Jose gibaligya ingong ulipon

 8.  sa wala pa ang 1613 B.C.E. Job gisulayan

 9.  1513 B.C.E. Mga Israelitas mibiya sa Ehipto

 10.  1473 B.C.E. Mga Israelitas misulod sa Canaan sa pagpanguna ni Josue

 11. 1467 B.C.E. Dakong bahin sa Canaan nasakop

 12.  1117 B.C.E. Saul nahimong hari

 13.  1070 B.C.E. Diyos nagsaad ug Gingharian kang David

 14. 1037 B.C.E. Solomon nahimong hari

 15. 1027 B.C.E. Templo sa Jerusalem natukod

 16. mga 1020 B.C.E. Awit ni Solomon nahuman

 17.  997 B.C.E. Israel nabahin sa duha ka gingharian

 18.  mga 717 B.C.E. Basahon sa Proverbio nahuman

 19.  607 B.C.E. Jerusalem napukan; nabihag sa Babilonya

 20.  539 B.C.E. Babilonya gipukan ni Ciro

 21. 537 B.C.E. Hudiyong mga bihag namalik sa Jerusalem

 22. 455 B.C.E. B.C.E. Paril sa Jerusalem natukod pag-usab;  69 ka semana sa mga tuig nagsugod

 23. Human sa 443 B.C.E. Basahon sa mga tagna ni Malaquias nahuman

 24.  mga 2 B.C.E. Jesus natawo

 25. 29 C.E. Jesus nabawtismohan ug  nagsugod pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos

 26. 31 C.E. Jesus nagpili sa 12 ka apostoles; nagpahayag sa Wali sa Bukid

 27.  32 C.E. Jesus nagbanhaw kang Lazaro

 28.  Nisan 14, 33 C.E. Jesus gilansang (Nisan motumbas sa mga bahin sa Marso ug Abril)

 29. Nisan 16, 33 C.E. Jesus gibanhaw

 30.  Sivan 6, 33 C.E. Pentekostes; balaang espiritu gibubo (Sivan motumbas sa mga bahin sa Mayo ug Hunyo)

 31. 36 C.E. Cornelio nahimong Kristohanon

 32.  mga 47-48 C.E. Unang panaw sa pagsangyaw ni Pablo

 33. mga 49-52 C.E. Ikaduhang panaw sa pagsangyaw ni Pablo

 34. mga 52-56 C.E. Ikatulong panaw sa pagsangyaw ni Pablo

 35.  mga 60-61 C.E. Pablo naghimog mga sulat samtang gibilanggo sa Roma

 36.  sa wala pa ang 62 C.E. Santiago nga igsoon ni Jesus sa inahan nagsulat

 37.  66 C.E. Mga Hudiyo mirebelde sa Roma

 38. 70 C.E. Jerusalem ug templo niini gipukan sa mga Romano

 39.  mga 96 C.E. Gisulat ni Juan ang Pinadayag

 40. mga 100 C.E. Pagkamatay ni Juan, ang kataposang apostol