Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

 SEKSIYON 10

Ang Maalamong Hari nga si Solomon

Ang Maalamong Hari nga si Solomon

Si Jehova naghatag kang Solomon ug kaalam; panahon sa pagmando ni Solomon, natagamtam sa mga Israelitas ang walay ikatandi nga kalinaw ug kauswagan

UNSA kahay kahimtang kon ang tibuok nasod ug ang magmamando niini magpasakop sa pagmando ni Jehova ug motuman sa Iyang mga balaod? Ang tubag niini nadayag panahon sa 40 ka tuig nga pagmando ni Haring Solomon.

Sa wala pa mamatay si David, iyang gitudlo ang iyang anak nga si Solomon ingong manununod. Pinaagi sa usa ka damgo, gidapit sa Diyos si Solomon sa pagpangayo ug bisan unsa. Si Solomon nangayog kaalam ug kahibalo aron iyang mahukman ang katawhan sa matarong ug maalamong paagi. Si Jehova nalipay sa hangyo ni Solomon ug naghatag kaniyag kaalam ug pagsabot. Gisaaran usab siya ni Jehova ug bahandi, dungog, ug taas nga kinabuhi kon siya magpabiling masinugtanon.

Si Solomon nabantog tungod sa iyang maalamong pagpanghukom. Sa usa ka kahimtang, dihay duha ka babaye nga naglalis kay ang matag usa miangkon nga maoy inahan sa usa ka batang lalaki. Busa, si Solomon nagsugo nga pikason ang bata ug hatagag katunga ang matag usa kanila. Ang usa ka babaye miuyon niana, apan ang tinuod nga inahan dihadiha mihangyo nga ang bata ihatag na lang ngadto sa babaye. Tungod niana, nahibaloan ni Solomon nga ang mabinationg babaye mao gayod ang tinuod nga inahan ug busa gihatag kaniya ang bata. Wala madugay ang maong desisyon nabaniog sa tibuok Israel, ug nasabtan sa mga tawo nga ang kaalam sa Diyos anaa kang Solomon.

Usa sa labing talagsaong mga kalamposan ni Solomon mao ang pagtukod sa templo ni Jehova—usa ka nindot kaayong tinukod sa Jerusalem nga nahimong sentro sa pagsimba sa Israel. Panahon sa inagurasyon sa templo, si Solomon miampo: “Tan-awa! Ang mga langit, oo, ang langit sa mga langit, dili makaigo kanimo; nan, unsa pa kaha kining balaya nga akong gitukod!”—1 Hari 8:27.

Si Solomon nabantog usab sa ubang kayutaan, hangtod pa gani sa Sheba, sa Arabia. Ang rayna sa Sheba mipanaw aron makita ang himaya ug katigayonan ni Solomon, ug aron usab masukod ang iyang kaalam. Nahingangha pag-ayo ang rayna sa kaalam ni Solomon ug sa pag-uswag sa Israel nga tungod niana iyang gidayeg si Jehova sa pagdihog ug usa ka maalamong hari. Sa pagkatinuod, uban sa tabang ni Jehova, ang paghari ni Solomon mao ang labing mauswagon ug malinawong panahon sa kasaysayan sa karaang Israel.

Ikasubo, si Solomon wala mopadayon sa paglihok sumala sa kaalam ni Jehova. Gisalikway niya ang sugo sa Diyos pinaagi sa pagminyog gatosan ka babaye, nga daghan kanila nagsimba sa bakak nga mga diyos. Siya inanay nga naimpluwensiyahan sa iyang mga asawa sa pagsimbag mga imahen. Busa, gisultihan ni Jehova si Solomon nga ang dakong bahin sa gingharian kuhaon gikan kaniya. Ang Diyos miingon nga ang iyang pamilya mabinlan lamang ug usa ka bahin niini tungod sa saad sa Diyos kang David. Bisan pag si Solomon wala magmatinumanon sa Diyos, si Jehova nagpabiling maunongon sa iyang pakigsaad uban kang David bahin sa usa ka Gingharian.

Gipasukad sa 1 Hari kapitulo 1 ngadto sa 11; 2 Cronicas kapitulo 1 ngadto sa 9; Deuteronomio 17:17.