Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SEKSIYON 17

Si Jesus Nagtudlo Bahin sa Gingharian sa Diyos

Si Jesus Nagtudlo Bahin sa Gingharian sa Diyos

Si Jesus nagtudlog daghang butang sa iyang mga tinun-an, apan usa ray tema sa iyang pagpanudlo—ang Gingharian sa Diyos

UNSAY buluhaton ni Jesus dinhi sa yuta? Siya mismo miingon: “Ipahayag ko ang maayong balita sa gingharian sa Diyos, tungod kay alang niini gipadala ako.” (Lucas 4:43) Tagda ang upat ka punto nga gitudlo ni Jesus bahin sa Gingharian, ang pangunang tema sa iyang pagsangyaw.

1. Si Jesus mahimong Hari. Si Jesus mismo miingon nga siya mao ang gitagnang Mesiyas. (Juan 4:25, 26) Gipakita usab niya nga siya mao ang Hari nga nakita ni propetang Daniel sa panan-awon. Giingnan ni Jesus ang iyang mga apostoles nga sa umaabot siya molingkod sa “mahimayaong trono” ug sila usab molingkod sa mga trono. (Mateo 19:28) Ang maong mga magmamando gitawag niya nga iyang “gamayng panon,” ug miingon siya nga aduna usab siyay “ubang mga karnero,” nga dili bahin nianang grupoha.—Lucas 12:32; Juan 10:16.

2. Ang Gingharian sa Diyos magpatungha sa tinuod nga hustisya. Gipakita ni Jesus nga ang Gingharian magsulbad sa kinagrabehang inhustisya pinaagi sa pagbalaan sa ngalan sa Diyos ug pagwagtang sa tanang pasipala nga gihan-ok ni Satanas batok niini sukad pa sa rebelyon sa Eden. (Mateo 6:9, 10) Sa matag adlaw, gipakita ni Jesus nga siya walay pinalabi pinaagi sa pagtudlo sa mga lalaki, babaye, adunahan, ug sa mga kabos. Bisan tuod ang panguna niyang buluhaton mao ang pagtudlo sa mga Israelitas, gitabangan usab niya ang mga Samaritano ug mga Hentil, o mga dili-Hudiyo. Si Jesus dili mapihigon o tigpabor-pabor, dili sama sa mga lider sa relihiyon sa iyang panahon.

3. Ang Gingharian sa Diyos dili bahin sa kalibotan. Gubot kaayo ang politika sa panahon ni Jesus. Ang iyang yutang natawhan gimandoan sa laing nasod. Apan, sa dihang gusto sa mga tawo nga paapilon siya sa politika, siya mibalibad. (Juan 6:14, 15) Giingnan niya ang usa ka politiko: “Ang akong gingharian dili bahin niining kalibotana.” (Juan 18:36) Giingnan usab niya ang iyang mga sumusunod: ‘Kamo dili bahin sa kalibotan.’ (Juan 15:19) Wala sila pagamita ni Jesus ug mga hinagiban sa gubat, bisan sa pagdepensa kaniya.—Mateo 26:51, 52.

“Siya mipanaw . . . gikan sa balangay ug balangay, nga nagwali ug nagpahayag sa maayong balita sa gingharian sa Diyos.”Lucas 8:1

4. Ang pagmando ni Kristo ipasukad sa gugma. Si Jesus nagsaad nga iyang tabangan ang mga tawo aron mogaan ang ilang mga problema. (Mateo 11:28-30) Iya gayod kanang gihimo. Siya naghatag ug mahigugmaon, praktikal nga mga tambag kon unsaon pagsagubang sa mga kabalaka, pagpauswag sa relasyon sa uban, pagsanta sa materyalismo, ug sa pagkaplag sa tinuod nga kalipay. (Mateo, kapitulo 5-7) Tungod kay siya mahigugmaon, dali ra siyang duolon sa mga tawo nga lainlaig kahimtang sa kinabuhi. Bisan ang labing dinaogdaog nanuol kaniya, masaligon nga sila kaluy-an ug pabilhan. Pagkamaayo unya nga Magmamando si Jesus!

Aduna pay laing puwersadong paagi nga si Jesus nagtudlo bahin sa Gingharian sa Diyos. Siya naghimog daghang milagro. Nganong gihimo niya kadto? Atong susihon.

—Gipasukad sa basahon ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan.