Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SEKSIYON 18

Si Jesus Naghimog mga Milagro

Si Jesus Naghimog mga Milagro

Pinaagi sa mga milagro ni Jesus iyang gipakita kon unsaon niya paggamit ang iyang gahom ingong Hari

ANG Diyos naghatag ug gahom kang Jesus aron makahimo siyag mga butang nga dili mahimo sa ubang mga tawo. Si Jesus mihimog dagkong mga milagro nga sagad nasaksihan sa daghang tawo. Kini nagpakita nga si Jesus adunay gahom sa pagbuntog sa iyang mga kaaway ug sa mga problema nga dili gayod mahimo sa dili hingpit nga mga tawo. Tagda ang pipila ka pananglitan.

Gutom. Ang unang milagro ni Jesus mao ang paghimo sa tubig nga maayong klaseng bino. Sa duha ka higayon, iyang gipakaon ang linibo ka tawo nga gigutom pinaagi sa pipila lamang ka tinapay ug isda. Sa maong mga higayon ang matag usa natagbaw gayod sa pagkaon.

Sakit. Si Jesus nag-ayo sa “tanang matang sa balatian ug sa tanang matang sa kaluyahon” sa mga tawo. (Mateo 4:23) Giayo niya ang mga buta, bungol, sanlahon, ug patolon. Giayo usab niya ang mga bakol, baldado, ug pungkol. Walay sakit nga dili niya maayo.

Bagyo. Samtang si Jesus ug ang iyang mga tinun-an naglawig sa dagat sa Galilea, miabot ang kusog kaayong bagyo. Nangahadlok ang iyang mga tinun-an. Apan, si Jesus igo lang miingon: “Hilom! Magmalinawon!” Milurang dayon ang bagyo. (Marcos 4:37-39) Sa laing higayon, siya milakaw sa tubig panahon sa makalilisang nga bagyo.—Mateo 14:24-33.

Mga demonyo. Ang mga demonyo mas gamhanan kay sa mga tawo. Daghang tawo wala gayod makalingkawas niining mapintas nga mga kaaway sa Diyos. Apan sa daghang higayon, gimandoan ni Jesus ang mga demonyo sa paggawas sa ilang mga biktima, mao nga ang mga demonyo wala na makakontrolar kanila. Wala gayod siya mahadlok sa mga demonyo. Hinunoa, silay nahadlok kaniya kay sila nahibalo sa awtoridad ni Jesus.

Kamatayon. Kini gitawag nga “kataposang kaaway,” nga dili gayod mabuntog sa tawo. (1 Corinto 15:26) Apan si Jesus nagbanhaw sa mga patay, lakip sa batan-ong lalaki nga anak sa usa ka babayeng balo ug sa usa ka batang babaye. Sa usa ka talagsaong okasyon, gibanhaw ni Jesus ang iyang suod nga higalang si Lazaro atubangan sa nagbangotan nga panon sa mga tawo, bisan tuod halos upat ka adlaw nang patay! Bisan gani ang mga kaaway ni Jesus miila nga siya nagbanhaw ug mga patay.—Juan 11:38-48; 12:9-11.

Nganong gihimo ni Jesus ang maong mga milagro? Tinuod, nangamatay ra ang mga tawo nga iyang gitabangan, apan ang mga milagro nga iyang gihimo naghatag ug dumalayong kaayohan. Gipamatud-an niini nga matuman ang tanang tagna bahin sa pagmando sa Mesiyas nga Hari. Dili gayod kaduhaduhaan nga ang tinudlong Hari sa Diyos magwagtang sa gutom, sakit, bagyo, mga demonyo, ug bisan sa kamatayon. Iya nang gipamatud-an nga ang Diyos naghatag kaniyag gahom sa pagbuhat nianang tanan.

Gipasukad sa basahon ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan.