Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SEKSIYON 9

Ang mga Israelitas Nangayog Hari

Ang mga Israelitas Nangayog Hari

Ang unang hari sa Israel nga si Saul misupak sa Diyos. Gipulihan siya ni David, ug si Jehova naghimog pakigsaad bahin sa usa ka gingharian nga molungtad sa walay kataposan

HUMAN sa mga adlaw ni Samson, si Samuel nag-alagad ingong propeta ug maghuhukom sa Israel. Nagsigeg yangungo ang mga Israelitas kaniya kay buot nilang makabaton ug hari sama sa ubang mga nasod. Bisag nasakitan si Jehova niini, iyang gisugo si Samuel nga patumanan sila. Gipili sa Diyos ang mapaubsanong lalaki nga si Saul nga mahimong hari. Apan sa ulahi, si Haring Saul nahimong mapahitas-on ug masinupakon. Gisalikway siya ni Jehova ingong hari ug gisugo si Samuel nga dihogan ang batan-ong lalaki nga si David. Apan gidangtan pag daghang tuig una nahimong hari si David.

Lagmit tin-edyer pa si David sa dihang iyang giduaw ang iyang mga igsoon nga sundalo ni Saul. Ang tanang sundalo nalisang sa higante nga si Goliat, nga nagsigeg tamay kanila ug sa ilang Diyos nga si Jehova. Sa kalagot ni David, iyang gidawat ang hagit sa higante. Bitbit lamang ang usa ka lambuyog ug pipila ka bato, siya nakigsangka kang Goliat nga kapin sa siyam ka piye ang gitas-on. Sa dihang gibiaybiay siya ni Goliat, si David mitubag nga siya mas gamhanan kay kang Goliat tungod kay siya nakig-away pinaagi sa ngalan ni Jehova nga Diyos! Gamit ang usa lamang ka bato, gipatay ni David si Goliat ug dayon gipunggotag ulo ginamit ang kaugalingong espada sa higante. Sa kalisang, mikalagiw ang mga sundalong Filestihanon.

Sa sinugdan, nakadayeg si Saul sa kaisog ni David ug gihimo siyang pangulo sa kasundalohan. Apan siya nasina pag-ayo sa sunodsunod nga kadaogan ni David. Aron dili mapatay ni Saul, si David mikalagiw ug nagtagotago sa daghang katuigan. Sa gihapon, siya nagmaunongon sa hari nga buot mopatay kaniya, kay matod pa niya si Haring Saul gidihogan o gitudlo ni Jehova nga Diyos. Sa kataposan, si Saul namatay sa gubat. Wala madugay, si David nahimong hari sumala sa gisaad ni Jehova.

“Tukoron ko gayod nga malig-on ang trono sa iyang gingharian hangtod sa panahong walay tino.”—2 Samuel 7:13

Ingong hari, si David nagtinguha gayod nga magtukod ug templo alang kang Jehova. Apan siya giingnan ni Jehova nga dili siya ang mohimo niana kondili ang iyang anak nga si Solomon. Bisan pa niana, gigantihan sa Diyos si David pinaagi sa paghimog talagsaong pakigsaad uban kaniya: Gikan sa iyang banay motungha ang dinastiya sa mga hari nga lahi kay sa uban. Sa kataposan, ipatungha niini ang Manluluwas, o Binhi nga gisaad sa Eden. Siya mao ang Mesiyas, nga nagkahulogang “Dinihogan,” nga gitudlo mismo sa Diyos. Si Jehova nagsaad nga ang Mesiyas mahimong magmamando sa usa ka gobyerno, o Gingharian, nga molungtad sa walay kataposan.

Sa pagkamapasalamaton, gitigom ni David ang hilabihan ka daghang materyales, mga bulawan, ug salapi alang sa proyekto sa templo. Gikomposo usab niya ang daghang salmo o mga awit ubos sa paggiya sa Diyos. Sa wala pa mamatay si David, siya miingon: “Ang espiritu ni Jehova mao ang misulti pinaagi kanako, ug ang iyang pulong diha sa akong dila.”—2 Samuel 23:2.

Gipasukad sa 1 Samuel; 2 Samuel; 1 Cronicas; Isaias 9:7; Mateo 21:9; Lucas 1:32; Juan 7:42.