Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SEKSIYON 13

Ang Maayo ug Daotang mga Hari

Ang Maayo ug Daotang mga Hari

Ang Israel nabahin. Sa lakat sa panahon, lainlaing mga hari ang nagmando sa mga Israelitas, ug kadaghanan kanila dili matinumanon. Ang Jerusalem gipukan sa mga Babilonyanhon

SUMALA sa gitagna ni Jehova, ang Israel nabahin human isalikway ni Solomon ang matuod nga pagsimba. Ang iyang anak ug manununod nga si Rehoboam madaogdaogon. Busa, ang napulo ka tribo sa Israel mirebelde ug nagtukod sa amihanang gingharian sa Israel. Duha lamang ka tribo ang nagmaunongon sa harianong banay ni David sa Jerusalem, nga nahimong habagatang gingharian sa Juda.

Ang duha ka gingharian nasugamak sa kagubot ug mga problema, ug ang pangunang hinungdan niana mao ang kawalay pagtuo ug pagkadili-matinumanon sa mga hari. Mas grabeng kalisdanan ang naagoman sa Israel kay sa Juda tungod kay ang mga hari niini nagpasiugda sa bakak nga pagsimba sukad pa sa sinugdan. Bisan pa sa gamhanang mga buhat sa mga propetang si Elias ug Eliseo—nga parehong nagbanhaw ug patay—ang Israel nagpadayon sa paghimog daotan. Sa kataposan, gitugotan sa Diyos nga malaglag ang amihanang gingharian pinaagi sa Asirya.

Ang Juda milungtad ug kapin sa usa ka siglo nga mas dugay kay sa Israel, apan gisilotan usab sila sa Diyos. Pipila lamang ka hari sa Juda ang misanong sa mga pasidaan sa mga propeta sa Diyos ug nanguna sa nasod sa pagbalik sa pag-alagad kang Jehova. Pananglitan, gihinloan ni Haring Josias ang Juda gikan sa bakak nga pagsimba ug giayo ang templo ni Jehova. Sa dihang nakit-an ang orihinal nga kopya sa Balaod ni Moises, natandog gayod si Josias mao nga gipangusgan pa niya ang kampanya sa pagreporma.

Ikasubo nga ang manununod ni Josias wala mosunod sa iyang maayong panig-ingnan. Busa gitugotan sa Diyos ang Babilonya sa pagsakop sa Juda ug paglumpag sa Jerusalem ug sa templo niini. Kadtong wala mangamatay gibihag ngadto sa Babilonya. Ang Diyos nagtagna nga sila mabihag sulod sa 70 ka tuig. Nianang mga panahona ang Juda naawaaw hangtod nga ang mga Israelitas gipabalik sa Jerusalem sumala sa tagna.

Apan wala nay maghari sa banay ni David hangtod moabot ang gisaad nga Manluluwas, ang gitagnang Mesiyas. Ang daotang binuhatan sa kadaghanang hari sa banay ni David nagpamatuod nga ang dili hingpit nga mga tawo dili kuwalipikadong magmando. Ang makahimo lamang niana mao ang Mesiyas. Busa, giingnan ni Jehova ang kataposang hari sa banay ni David: “Kuhaa ang korona. . . . Walay magapanag-iya niini hangtod nga moabot siya nga may legal nga katungod, ug ihatag ko kini kaniya.”—Ezequiel 21:26, 27.

—Gipasukad sa 1 Hari; 2 Hari; 2 Cronicas kapitulo 10 ngadto sa 36; Jeremias 25:8-11.