Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

 SEKSIYON 5

Gipanalanginan sa Diyos si Abraham ug ang Iyang Pamilya

Gipanalanginan sa Diyos si Abraham ug ang Iyang Pamilya

Ang mga kaliwat ni Abraham midaghan ug miuswag. Gipanalipdan sa Diyos si Jose sa Ehipto

SI Jehova nahibalo nga moabot ang adlaw nga ang iyang pinalanggang Anak mag-antos ug mamatay. Mahibaloan nato kana nga kamatuoran diha sa tagna sa Genesis 3:15. Unsay gihimo sa Diyos aron masabtan sa mga tawo ang kasakit nga iyang bation bahin niana? Ang Bibliya naghatag ug usa ka buhing ilustrasyon. Ang Diyos nagsugo kang Abraham sa paghalad sa iyang pinalanggang anak nga si Isaac.

Si Abraham adunay dakong pagtuo. Hinumdomi nga ang Diyos nagsaad kaniya bahin sa usa ka Manluluwas, o Binhi, nga maggikan kang Isaac. Tungod kay misalig siya nga ang Diyos makabanhaw kang Isaac, si Abraham misugot sa paghalad sa iyang kaugalingong anak. Apan sa dihang patyon na unta ni Abraham ang iyang anak, siya gipugngan sa usa ka manulonda. Gidayeg sa Diyos si Abraham sa iyang pagkaandam nga mohalad sa iyang minahal nga anak mao nga gisubli sa Diyos ang iyang saad ngadto kaniya.

Sa ulahi, si Isaac nakabatog duha ka anak, si Esau ug si Jacob. Dili sama kang Esau, si Jacob nagpabili sa espirituwal nga mga butang ug siya gigantihan. Giilisan sa Diyos ang ngalan ni Jacob ug Israel, ug ang iyang 12 ka anak nahimong ulo sa mga tribo sa Israel. Apan sa unsang paagi ang maong pamilya nahimong dakong nasod?

Ang mga panghitabo nagsugod sa dihang ang kadaghanang anak ni Israel nasina sa ilang manghod nga si Jose. Gibaligya nila si Jose ingong ulipon, busa siya gidala sa Ehipto. Apan gipanalanginan sa Diyos ang maong matinumanon ug maisogon nga batan-on. Si Jose nakaagom ug grabeng kalisdanan apan sa ngadto-ngadto siya gihatagag dakong posisyon sa hari sa Ehipto nga si Paraon. Tungod sa dakong gutom, gipaadto ni Jacob ang pipila sa iyang mga anak sa Ehipto aron mopalit ug pagkaon, ug niadtong panahona si Jose maoy tagdumala sa suplay sa pagkaon. Human sa emosyonal nga pagkitaay ni Jose ug sa iyang mahinulsolong mga igsoon, iya silang gipasaylo ug iyang gipabalhin ang tibuok nilang pamilya sa Ehipto. Sila gihatagag tabunok nga yuta diin sila makapadayon sa pagdaghan ug pag-uswag. Si Jose nahibalo nga kadto maoy katuyoan sa Diyos aron matuman ang Iyang mga saad.

Ang nahibiling katuigan ni Jacob gigugol niya sa Ehipto uban sa iyang nagkadakong pamilya. Sa wala pa siya mamatay, iyang gitagna nga ang gisaad nga Binhi, o Manluluwas, mahimong gamhanang Magmamando nga maggikan sa kaliwatan sa iyang anak nga si Juda. Pipila ka tuig sa ulahi, sa wala pa mamatay si Jose, siya nagtagna nga luwason sa Diyos ang pamilya ni Jacob gikan sa Ehipto.

—Gipasukad sa Genesis kapitulo 20 ngadto sa 50; Hebreohanon 11:17-22.