Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SEKSIYON 14

Ang Diyos Misulti Pinaagi sa Iyang mga Propeta

Ang Diyos Misulti Pinaagi sa Iyang mga Propeta

Si Jehova nagsugo ug mga propeta aron ipahayag ang iyang mga mensahe bahin sa paghukom, sa matuod nga pagsimba, ug sa paglaom sa umaabot nga Mesiyas

PANAHON sa mga hari sa Israel ug Juda, dihay linaing grupo sa mga tawo nga gitawag ug mga propeta. Sila adunay talagsaong pagtuo ug kaisog sa pagpahayag sa mga mensahe sa Diyos. Tagda ang upat ka hinungdanong tema nga ilang gimantala.

1. Ang pagkalumpag sa Jerusalem. Ang mga propeta sa Diyos—ilabina si Isaias ug Jeremias—dugay nang nagpasidaan nga ang Jerusalem malumpag ug maawaaw. Prangka nilang gisulti kon nganong ang Diyos nasuko kanila. Ang pangangkon sa Jerusalem nga sila naghawas kang Jehova napamatud-ang bakak tungod kay sila nalangkit sa bakak nga relihiyon, korapsiyon, ug kapintasan.—2 Hari 21:10-15; Isaias 3:1-8, 16-26; Jeremias 2:1–3:13.

2. Ang pagpasig-uli sa matuod nga pagsimba. Human sa 70 ka tuig nga pagkabihag, ang katawhan sa Diyos pagawason sa Babilonya. Sila mamalik sa ilang yutang natawhan ug magtukod pag-usab sa templo ni Jehova sa Jerusalem. (Jeremias 46:27; Amos 9:13-15) Mga 200 ka tuig nga abante, si Isaias nagtagna sa ngalan sa magmamando—si Ciro—kinsa magpukan sa Babilonya ug magtugot sa katawhan sa Diyos nga ipasig-uli ang matuod nga pagsimba. Gidetalye pa gani ni Isaias ang talagsaong estratehiya sa pagpakiggubat ni Ciro.—Isaias 44:24–45:3.

3. Ang pag-abot sa Mesiyas ug ang iyang maagoman. Ang Mesiyas matawo sa lungsod sa Betlehem. (Miqueas 5:2) Siya mapainubsanong moabot sa Jerusalem nga magsakay sa usa ka asno. (Zacarias 9:9) Bisan pag siya malumo ug maluloton, siya tamayon ug isalikway sa kadaghanan. (Isaias 42:1-3; 53:1, 3) Maagoman niya ang mabangis nga kamatayon. Mao na ba gayod kana ang kataposan sa kinabuhi sa Mesiyas? Dili, tungod kay pinaagi sa iyang halad mapasaylo ang mga sala sa daghang tawo. (Isaias 53:4, 5, 9-12) Ug mahitabo lamang kana kon siya pagabanhawon.

4. Ang pagmando sa Mesiyas sa tibuok yuta. Ang dili-hingpit nga mga tawo dili gayod makamando sa ilang kaugalingon sa malinawong paagi, apan ang Mesiyas nga Hari pagatawgon nga Prinsipe sa Pakigdait. (Isaias 9:6, 7; Jeremias 10:23) Sa iyang pagmando, ang mga tawo ug ang mga mananap aduna nay pakigdait. (Isaias 11:3-7) Ang tanang sakit mawala na. (Isaias 33:24) Bisan ang kamatayon mawala na sa bug-os. (Isaias 25:8) Panahon sa pagmando sa Mesiyas, iyang banhawon ang mga patay ug sila magpuyo sa yuta.—Daniel 12:13.

Gipasukad sa basahon ni Isaias, Jeremias, Daniel, Amos, Miqueas, ug Zacarias.